Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

2 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

Περίληψη διακήρυξης του υπ’ αριθμ. 01/20 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με κωδικό έργου/MIS Χωροταξικό 2017ΣΕ146000011 02 18

έως 5,7 εκατ. €
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020

Ανοικτός, διεθνής (άνω των ορίων) ηλεκτρονικός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) Διαγωνισμός προμήθειας νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

έως 84,4 χιλ. €
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. 1273/2020/10.02.2020 Επαναληπτικής Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ηλεκτρονικής Ερευνητικής e-Υποδομής, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

έως 84,4 χιλ. €
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_11655 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ηλεκτρονικής Ερευνητικής e-Υποδομής, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

έως 85,0 χιλ. €
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_7917/03.06.2019 Επαναληπτικής Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 111,1 χιλ. €
Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

«Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης σπουδών φοιτητών με αναπηρία»

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,8 χιλ. €
Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8519/07.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 59,9 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2018_7255/08.10.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΕ1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ & ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΥΠΟΕΡΓΟY 4 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» MIS 5007918

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Περίληψη του υπ’ αριθμ. 05/17 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: α) επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας, β) ηλεκτρονικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού και γ) λογισμικού.

έως 134,8 χιλ. €
Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Περίληψη Διακήρυξης του υπ’ αριθ. Α1/2018 Ανοικτού Κάτω των ορίων Διαγωνισμού «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (93)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας' ( 30213200-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 7
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 6
38520000-6 Σαρωτές 5
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 5
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 4
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 4
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 3
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 3
30231320-6 Οθόνες αφής 3
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 3
34953000-2 Ράμπες πρόσβασης 2
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 2
31430000-9 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 2
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 2
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
30190000-7 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 2
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
32441300-9 Σύστημα τηλεματικής 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
30123200-9 Μηχανήματα αυτόματης διάθεσης τραπεζογραμματίων 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
18521000-7 Ρολόγια 1
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
72400000-4 Υπηρεσίες Διαδικτύου 1
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
39132100-7 Αρχειοθήκες 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 1
30232140-7 Σχεδιογράφοι 1
32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
48783000-0 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
38434560-9 Χημικοί αναλυτές 1
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
48962000-9 Προγράμματα οδήγησης καρτών γραφικών 1
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
38436200-2 Περιστροφικοί εξατμιστήρες 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
33115100-0 Υπολογιστικοί τομογράφοι 1
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
34924000-0 Πινακίδες μεταβαλλόμενου μηνύματος 1
34999100-7 Γεννήτριες σημάτων 1
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
33112200-0 Μονάδα υπερήχων 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1
38515200-0 Πολωτικά μικροσκόπια 1
35113200-1 Εξοπλισμός πυρηνικής, βιολογικής, χημικής και ακτινολογικής προστασίας 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
48445000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών 1
32332100-0 Μηχανές υπαγόρευσης 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
31682530-4 Εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας 1
38820000-9 Εξοπλισμός τηλεχειρισμού 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
33151300-6 Φασματογράφοι 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
31711423-4 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας με μικροκύματα 1
42991230-0 Εκτυπωτές εισιτηρίων 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste