Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 887,1 χιλ. €
Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018
έως 136,3 χιλ. €

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (149)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός δικτύου' ( 32420000-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 23
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 19
32424000-1 Υποδομή δικτύου 15
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 14
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 14
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 13
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 12
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 11
30237240-3 Κάμερες Ιστού 10
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 10
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 10
38520000-6 Σαρωτές 9
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 7
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 7
32562000-0 Καλώδια οπτικών ινών 6
32561000-3 Συνδέσεις οπτικών ινών 6
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 6
48820000-2 Εξυπηρετητές 6
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 5
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 5
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
32413100-2 Δρομείς δικτύου 5
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 5
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 5
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 4
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 4
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 4
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 4
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 4
35125100-7 Αισθητήρες 4
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 4
44511000-5 Εργαλεία χειρός 4
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 4
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 4
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 4
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 4
38342100-5 Παλμογράφοι 4
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 4
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 4
44321000-6 Καλώδια 4
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 4
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 4
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 4
38410000-2 Όργανα μέτρησης 4
30232140-7 Σχεδιογράφοι 4
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 4
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 4
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 4
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 4
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 3
39235000-8 Κέρματα αυτόματων μηχανών 3
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 3
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 3
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
32428000-9 Αναβάθμιση δικτύου 3
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 3
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 3
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 3
50330000-7 Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας 3
80511000-9 Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού 3
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 3
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 3
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 3
48219700-3 Πακέτα λογισμικού εξυπηρετητή επικοινωνιών 3
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
72265000-0 Υπηρεσίες σύνθεσης λογισμικού 2
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 2
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 2
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 2
38428000-1 Ροόμετρα 2
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38423000-6 Εξοπλισμός μέτρησης πίεσης 2
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 2
32570000-9 Εξοπλισμός επικοινωνιών 2
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2
38418000-8 Θερμιδόμετρα 2
48700000-5 Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού 1
48825000-7 Εξυπηρετητές Ιστού 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
48521000-6 Πακέτα λογισμικού συρραφής (μοντάζ) μουσικής ή ήχου 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
45112000-5 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 1
31682200-2 Πίνακες οργάνων 1
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 1
30237220-7 Βάσεις χειρισμού ποντικιού 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1
32321000-9 Συσκευές τηλεοπτικής προβολής 1
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1
33197000-7 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης 1
31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
48781000-6 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων 1
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
48219000-6 Ποικίλα πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1
32560000-6 Υλικό οπτικών ινών 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
30233150-7 Μηχανισμοί ανάγνωσης οπτικού δίσκου 1
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 1
32324300-3 Εξοπλισμός τηλεόρασης 1
72315100-7 Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου δεδομένων 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 1
63000000-9 Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών· υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων 1
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1
30234600-4 Μνήμες φλας 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
48190000-6 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
30192110-5 Μελάνια 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 1
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
72315000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υπηρεσίες υποστήριξης 1
39711130-9 Ψυγεία 1
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1
39100000-3 Έπιπλα 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 1
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 1
48215000-8 Πακέτα λογισμικού ανάπτυξης δικτύων 1
45233223-8 Επαναδιάστρωση οδοστρώματος 1
30194000-5 Προμήθειες σχεδίασης 1
32412110-8 Δίκτυο Ιντερνέτ 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1

ΦΟΡΕΙΣ (35)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός δικτύου' (CPV: 32420000-3)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 21
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 4
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 2
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 2
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ) 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste