Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση της αποστολής αιτήματος στις συμμετέχουσες εταιρείες για παράταση της ισχύος των προσφορών τους κατά έξι (6) επιπλέον μήνες με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο πλαίσιο του Νο 7/2017 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 60435

έως 272,8 χιλ. €
Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την: A) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (Core Switch), Γ) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ Η/Υ & ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η/Υ και Δ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τις κατατεθειμένες προσφορές τους (δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά) από τις συμμετέχουσες εταιρείες για τον διαγωνισμό 7/2017

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (152)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός δικτύου' ( 32420000-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 24
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 18
32424000-1 Υποδομή δικτύου 16
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 15
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 14
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 13
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 12
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 10
30237240-3 Κάμερες Ιστού 10
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 10
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 10
38520000-6 Σαρωτές 9
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 7
48820000-2 Εξυπηρετητές 7
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 6
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 6
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 6
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
32562000-0 Καλώδια οπτικών ινών 6
32561000-3 Συνδέσεις οπτικών ινών 5
44321000-6 Καλώδια 5
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 5
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 5
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 5
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 5
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 5
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 5
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 5
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 5
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 5
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 5
44511000-5 Εργαλεία χειρός 5
35125100-7 Αισθητήρες 5
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 5
38410000-2 Όργανα μέτρησης 5
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 5
30232140-7 Σχεδιογράφοι 5
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 5
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 5
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 5
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 5
38342100-5 Παλμογράφοι 5
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 5
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 5
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 5
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 4
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
32413100-2 Δρομείς δικτύου 4
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 4
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 4
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 4
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 3
32428000-9 Αναβάθμιση δικτύου 3
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 3
48219700-3 Πακέτα λογισμικού εξυπηρετητή επικοινωνιών 3
80511000-9 Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού 3
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 3
50330000-7 Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας 3
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 3
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 3
39235000-8 Κέρματα αυτόματων μηχανών 3
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 3
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 3
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2
38418000-8 Θερμιδόμετρα 2
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 2
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2
38423000-6 Εξοπλισμός μέτρησης πίεσης 2
32570000-9 Εξοπλισμός επικοινωνιών 2
38428000-1 Ροόμετρα 2
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 2
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 2
72265000-0 Υπηρεσίες σύνθεσης λογισμικού 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 2
63000000-9 Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών· υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων 1
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1
48326000-9 Πακέτα λογισμικού χαρτογράφησης 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 1
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 1
45233223-8 Επαναδιάστρωση οδοστρώματος 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
32412110-8 Δίκτυο Ιντερνέτ 1
48190000-6 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
30194000-5 Προμήθειες σχεδίασης 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
72315000-6 Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υπηρεσίες υποστήριξης 1
48215000-8 Πακέτα λογισμικού ανάπτυξης δικτύων 1
39711130-9 Ψυγεία 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
64216120-0 Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
30237250-6 Εξαρτήματα καθαρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1
39100000-3 Έπιπλα 1
32541000-7 Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
48219000-6 Ποικίλα πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 1
72315100-7 Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου δεδομένων 1
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 1
45112000-5 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 1
38293000-5 Σεισμολογικός εξοπλισμός 1
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1
32324300-3 Εξοπλισμός τηλεόρασης 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
48811000-6 Σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48825000-7 Εξυπηρετητές Ιστού 1
33197000-7 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης 1
31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
38200000-7 Γεωλογικά και γεωφυσικά όργανα 1
31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1
31682200-2 Πίνακες οργάνων 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
48521000-6 Πακέτα λογισμικού συρραφής (μοντάζ) μουσικής ή ήχου 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
30192110-5 Μελάνια 1
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 1
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 1
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 1

ΦΟΡΕΙΣ (36)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός δικτύου' (CPV: 32420000-3)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 23
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 2
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 2
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) 1
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste