Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

9 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
έως 33,0 χιλ. €
Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για κάθε ενδιαφερόμενο να προσκομίσει έγγραφες προσφορές: 1. Για την προμήθεια τροφίμων και ποτών που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών του Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας έως 31-12-2020. Το σύνολο της Δαπάνης είναι 16.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 2. Για την προμήθεια ειδών καθαριότητας που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών του Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας έως 31-12-2020.Το σύνολο της Δαπάνης είναι 3.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 3. Για την προμήθεια γραφικής ύλης που αφορά στην κάλυψη των αναγκών του Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας έως 31-12-2020. Το σύνολο της Δαπάνης είναι 3.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 4. Για την ανάδειξη Αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του I.E.K. Κέρκυρας από 01-02-2020έως 31-12-2020. Το σύνολο της Δαπάνης είναι 11.000 ευρώ.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (26)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί' ( 30199000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

ΦΟΡΕΙΣ (21)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί' (CPV: 30199000-0)

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste