Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

0 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 58,7 χιλ. €
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής ανά άρθρο, επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, με αριθμ. 2188/2019 (ΑΔΑΜ 19PROC005054639 2019-06-04) Διακήρυξη.

έως 36,0 χιλ. €
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

Συνοπτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εργασίες υπαίθρου για τις ανάγκες της Πράξης με MIS5001336

έως 417,5 χιλ. €
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας και στολών Δημοτικής Αστυνομίας.

έως 32,3 χιλ. €
Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εργασίες υπαίθρου για τις ανάγκες της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (41)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ανακλαστικά γιλέκα' ( 35113440-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
18141000-9 Γάντια εργασίας 11
18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα 10
18444100-4 Κράνη ασφαλείας 9
18221000-4 Αδιάβροχος ρουχισμός 8
33733000-7 Γυαλιά ηλίου 7
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 7
18816000-2 Γαλότσες 7
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 7
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 6
18142000-6 Προσωπίδες ασφαλείας 6
35113410-6 Ενδύματα για βιολογική και χημική προστασία 6
18441000-2 Καπέλα 5
18234000-8 Παντελόνια 5
34928460-0 Οδικοί κώνοι 4
18220000-7 Ρουχισμός προστασίας από την κακοκαιρία 4
35814000-3 Μάσκες αερίου 3
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 3
37412250-6 Μάσκες, βατραχοπέδιλα ή αναπνευστήρες 3
18440000-5 Καπέλα και καλύμματα κεφαλής 2
18412200-2 Αθλητικά μπλουζάκια 2
35100000-5 Εξοπλισμός εκτάκτου ανάγκης και ασφαλείας 2
33735100-2 Προφυλακτικά δίοπτρα 2
39299200-6 Γυαλί ασφαλείας 2
18444111-4 Κράνη προστασίας από την πρόσκρουση 2
18318200-3 Ρόμπες 2
18235400-9 Γιλέκα-επενδύτες 1
18333000-2 Μπλούζες πόλο 1
18200000-1 Εξωτερικά ενδύματα 1
42514320-1 Φίλτρα αερίων 1
18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας 1
31650000-7 Μονωτικά εξαρτήματα 1
42662100-5 Εξοπλισμός ηλεκτροσυγκόλλησης 1
18400000-3 Ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης 1
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης 1
44165300-7 Χιτώνια 1
44511000-5 Εργαλεία χειρός 1
18223200-0 Επενδύτες 1
18800000-7 Υποδήματα 1
18831000-3 Υποδήματα με ενσωματωμένη προστατευτική μεταλλική μύτη 1
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 1
18832000-0 Ειδικά υποδήματα 1

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste