Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (20)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών' ( 43210000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
34134200-7 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 5
43250000-0 Αυτοκινούμενοι πτυοφόροι φορτωτές πρόσθιας φόρτωσης 3
34142100-5 Φορτηγά με ανυψωτική πλατφόρμα 3
42415110-2 Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα 3
77112000-8 Ενοικίαση χορτοκοπτικών ή γεωργικών μηχανημάτων με χειριστή 2
43200000-5 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη 2
43262000-7 Μηχανήματα εκσκαφής 2
43211000-5 Αυτοκινούμενοι προωθητήρες γαιών 2
16600000-1 Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα 2
34144510-6 Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων 1
43260000-3 Αυτοκινούμενα μηχανικά πτύα, εκσκαφείς, πτυοφόροι φορτωτές και αυτοκινούμενα μηχανήματα ορυχείου 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
43313100-1 Εκχιονιστήρες 1
34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 1
16700000-2 Ελκυστήρες 1
34100000-8 Αυτοκίνητα οχήματα 1
34144430-1 Οχήματα οδικού καθαρισμού 1
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1
34144431-8 Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1

ΦΟΡΕΙΣ (28)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών' (CPV: 43210000-8)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste