Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 60,0 χιλ. €
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_11703 Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ανάπτυξης Προηγμένων Τεχνολογικών Υποδομών VR/AR, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (37)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης' ( 30213500-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 3
72253000-3 Γραμμή άμεσης βοήθειας και υπηρεσίες υποστήριξης 3
32551100-1 Τηλεφωνικές συνδέσεις 3
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 3
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 2
32333200-8 Βιντεοκάμερες 2
38520000-6 Σαρωτές 2
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 2
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 2
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 2
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 2
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 2
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
38120000-2 Μετεωρολογικά όργανα 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 1
30236113-7 Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM) 1
31224000-2 Συνδέσεις και στοιχεία επαφών 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1

ΦΟΡΕΙΣ (3)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης' (CPV: 30213500-0)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste