Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 47,8 χιλ. €
έως 21,8 χιλ. €
Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αρ. πρωτ. 2241/28-02-2019)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (152)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί' ( 33790000-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 24
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 23
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 19
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 12
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 8
39224200-0 Βούρτσες 8
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 8
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 8
44512210-7 Σφιγκτήρες 7
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 6
38412000-6 Θερμόμετρα 6
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 6
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 5
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 5
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 5
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 5
24965000-6 Ένζυμα 4
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 4
18424000-7 Γάντια 4
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 4
38510000-3 Μικροσκόπια 3
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 3
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 3
03417100-7 Πριονίδια 3
38434000-6 Αναλυτές 3
42943200-0 Λουτρά υπερήχων 3
33151300-6 Φασματογράφοι 3
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 3
42122000-0 Αντλίες 3
24000000-4 Χημικά προϊόντα 3
33191000-5 Συσκευές αποστείρωσης, απολύμανσης και υγιεινής δοντιών 3
15700000-5 Ζωοτροφές 3
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 3
33111400-5 Συσκευές ακτινοσκόπησης 3
44176000-4 Μεμβράνες 3
38433300-2 Αναλυτής φάσματος 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 3
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 3
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 3
44333000-3 Σύρμα 2
35814000-3 Μάσκες αερίου 2
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 2
39299200-6 Γυαλί ασφαλείας 2
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 2
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 2
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2
18141000-9 Γάντια εργασίας 2
39299000-4 Γυάλινα είδη 2
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 2
33711900-6 Σαπούνι 2
44510000-8 Εργαλεία 2
39224100-9 Σκούπες 2
39100000-3 Έπιπλα 2
39224320-7 Σφουγγάρια 2
38623000-8 Οπτικά φίλτρα 2
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 2
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 2
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 2
33700000-7 Προϊόντα ατομικής περιποίησης 2
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 2
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 2
39532000-0 Χαλάκια (ψάθες) 2
24100000-5 Αέρια 2
24455000-8 Απολυμαντικά 2
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 2
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης 2
39225730-1 Φιαλίδια 2
31531000-7 Λαμπτήρες 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
33141310-6 Σύριγγες 2
44423000-1 Διάφορα είδη 2
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 2
39831600-2 Καθαριστικά τουαλέτας 2
24956000-0 Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες 2
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 2
30192700-8 Γραφική ύλη 2
39224310-4 Βούρτσες αποχωρητηρίου 2
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 2
33721100-1 Λεπίδες ξυραφιών 1
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 1
33651510-6 Αντιοροί 1
44170000-2 Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση με κατασκευαστικά υλικά 1
15871110-8 Ξίδι ή ισοδύναμο 1
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 1
24413200-4 Χλωριούχο αμμώνιο 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 1
44618000-5 Ελαφριά δοχεία, πώματα-στεφάνες, καπάκια δοχείων, σκάφες και καπάκια 1
19521200-6 Πλάκες πολυστυρολίου 1
44612000-3 Δοχεία για υγροποιημένα αέρια 1
24313310-7 Ανθρακικό νάτριο 1
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 1
18444100-4 Κράνη ασφαλείας 1
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 1
24320000-3 Βασικές οργανικές χημικές ουσίες 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39137000-1 Αποσκληρυντές νερού 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 1
42214000-9 Φούρνοι μαγειρέματος, ξηραντήρες γεωργικών προϊόντων και εξοπλισμός για μαγείρεμα ή ζέσταμα 1
24313220-9 Φωσφορικά άλατα 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
44832000-1 Διαλύτες 1
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 1
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
24111000-5 Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
33695000-8 Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα 1
24313400-5 Νιτρικά άλατα 1
24411000-8 Νιτρικό οξύ 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
31711100-4 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών 1
24322500-2 Οινόπνευμα 1
24311000-7 Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις 1
38428000-1 Ροόμετρα 1
39525100-9 Ξεσκονόπανα 1
39224330-0 Κουβάδες 1
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
33631110-6 Σαλικυλικά οξέα 1
09111000-0 Άνθρακας και καύσιμα με βάση τον άνθρακα 1
39160000-1 Σχολικά έπιπλα 1
09211810-2 Ελαφρά έλαια 1
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 1
38652000-0 Κινηματογραφικές μηχανές προβολής 1
14400000-5 Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο 1
24413300-5 Θειικό αμμώνιο 1
39700000-9 Οικιακές συσκευές 1
43414000-8 Μηχανές εκτριβής 1
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 1
38436600-6 Ομογενοποιητές εμβάπτισης 1
39224000-8 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων 1
39225720-8 Πεπλατυσμένες φιάλες 1
39831200-8 Απορρυπαντικά 1
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 1
32200000-5 Συσκευές εκπομπής για ραδιοτηλεφωνία, ραδιοτηλεγραφία, ραδιοφωνική μετάδοση και τηλεόραση 1
33141510-8 Προϊόντα αίματος 1
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1
38519650-7 Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 1
39833000-0 Προϊόντα για το ξεσκόνισμα 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 1
30192110-5 Μελάνια 1
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 1
24313120-8 Θειικά άλατα 1
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 1
09122000-0 Προπάνιο και βουτάνιο 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1

ΦΟΡΕΙΣ (42)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί' (CPV: 33790000-4)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 20
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 13
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 6
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 5
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 5
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 4
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 4
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 4
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 3
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 3
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 3
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. ) 2
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 'ΜΕΤΑΞΑ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 1
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste