Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 23,3 χιλ. €
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης Αναδόχου, στο πλαίσιο του έργου «Υποέργου 1 Υποέργο Πανεπιστημίου Πατρών – «Καινοτομίες στο Food Bioprocessing που σχετίζονται με τη νανοβιοτεχνολογία, τις μοριακές επιστήμες και την εφαρμοσμένη χημεία» MIS 5027222» με ΦΚ 80647, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΑΛΙΚΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ, ΕΝΖΥΜΑ, ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ, ΝΑΝΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ, ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ, ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ/ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΑΕΡΙΑ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΥΑΛΙΚΑ, ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (126)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί' ( 33790000-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 42
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 34
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 27
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 15
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 15
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 14
44512210-7 Σφιγκτήρες 13
39224200-0 Βούρτσες 12
38412000-6 Θερμόμετρα 11
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 10
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 8
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 7
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 7
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 6
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 5
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 5
24965000-6 Ένζυμα 5
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 4
15700000-5 Ζωοτροφές 4
03417100-7 Πριονίδια 4
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 4
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 4
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 3
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 3
24100000-5 Αέρια 3
38623000-8 Οπτικά φίλτρα 3
44832000-1 Διαλύτες 3
33141310-6 Σύριγγες 3
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 3
35814000-3 Μάσκες αερίου 2
24956000-0 Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες 2
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 2
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 2
44176000-4 Μεμβράνες 2
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 2
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 2
39299000-4 Γυάλινα είδη 2
24000000-4 Χημικά προϊόντα 2
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 2
31711140-6 Ηλεκτρόδια 2
18424000-7 Γάντια 2
39225730-1 Φιαλίδια 2
31531000-7 Λαμπτήρες 2
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 1
44618000-5 Ελαφριά δοχεία, πώματα-στεφάνες, καπάκια δοχείων, σκάφες και καπάκια 1
19521200-6 Πλάκες πολυστυρολίου 1
42514310-8 Φίλτρα αέρα 1
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
38416000-4 Πεχάμετρα 1
44612000-3 Δοχεία για υγροποιημένα αέρια 1
24313310-7 Ανθρακικό νάτριο 1
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 1
24313220-9 Φωσφορικά άλατα 1
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 1
42214000-9 Φούρνοι μαγειρέματος, ξηραντήρες γεωργικών προϊόντων και εξοπλισμός για μαγείρεμα ή ζέσταμα 1
33141613-0 Σάκοι αίματος 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
24320000-3 Βασικές οργανικές χημικές ουσίες 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38941000-7 Μετρητές άλφα ακτινοβολίας 1
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
39100000-3 Έπιπλα 1
38431100-6 Συσκευές ανίχνευσης αερίων 1
33721100-1 Λεπίδες ξυραφιών 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
33695000-8 Άλλα μη θεραπευτικά προϊόντα 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
33631110-6 Σαλικυλικά οξέα 1
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 1
39160000-1 Σχολικά έπιπλα 1
09211810-2 Ελαφρά έλαια 1
38652000-0 Κινηματογραφικές μηχανές προβολής 1
14400000-5 Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο 1
24413300-5 Θειικό αμμώνιο 1
39700000-9 Οικιακές συσκευές 1
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 1
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 1
24111500-0 Ιατρικά αέρια 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 1
33141510-8 Προϊόντα αίματος 1
31711100-4 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών 1
24311000-7 Χημικά στοιχεία, ανόργανα οξέα και ενώσεις 1
38622000-1 Καθρέφτες 1
44111300-4 Είδη κεραμικής 1
44510000-8 Εργαλεία 1
24313400-5 Νιτρικά άλατα 1
24411000-8 Νιτρικό οξύ 1
03000000-1 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα 1
38434310-2 Ηχόμετρα 1
38428000-1 Ροόμετρα 1
42912310-8 Συσκευές διήθησης νερού 1
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 1
42122450-9 Αντλίες κενού 1
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 1
24313120-8 Θειικά άλατα 1
44170000-2 Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση με κατασκευαστικά υλικά 1
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 1
24413200-4 Χλωριούχο αμμώνιο 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
33651510-6 Αντιοροί 1
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
43414000-8 Μηχανές εκτριβής 1
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 1
38436600-6 Ομογενοποιητές εμβάπτισης 1
39225720-8 Πεπλατυσμένες φιάλες 1
44441000-3 Μικροσφαιρίδια 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 1
32200000-5 Συσκευές εκπομπής για ραδιοτηλεφωνία, ραδιοτηλεγραφία, ραδιοφωνική μετάδοση και τηλεόραση 1
24111800-3 Υγροποιημένο άζωτο 1
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1
38519650-7 Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 1

ΦΟΡΕΙΣ (40)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί' (CPV: 33790000-4)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 13
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 12
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 12
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 10
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 9
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 6
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 6
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 5
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Φ.Ε.Τ. ) 2
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 2
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 'ΜΕΤΑΞΑ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 1
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 1
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste