Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 111,1 χιλ. €
Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

«Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης σπουδών φοιτητών με αναπηρία»

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές' ( 30213300-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 57
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 42
38520000-6 Σαρωτές 35
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 34
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 23
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 22
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 19
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 18
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 17
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 17
30237240-3 Κάμερες Ιστού 16
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 15
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 13
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 12
32424000-1 Υποδομή δικτύου 11
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 11
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 9
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 7
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 7
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 7
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 5
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 5
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 5
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 5
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 5
39100000-3 Έπιπλα 5
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 5
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 4
48820000-2 Εξυπηρετητές 4
38652100-1 Μηχανές προβολής 4
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 4
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 4
32333200-8 Βιντεοκάμερες 4
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 3
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 3
39111000-3 Καθίσματα 3
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 3
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 3
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 3
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 3
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 3
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 3
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 3
32413100-2 Δρομείς δικτύου 3
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 3
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 3
48219700-3 Πακέτα λογισμικού εξυπηρετητή επικοινωνιών 2
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 2
48333000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης επαφών 2
44322300-6 Σωληνοειδή περιβλήματα καλωδίων 2
32412110-8 Δίκτυο Ιντερνέτ 2
30237270-2 Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 2
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 2
80511000-9 Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού 2
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 2
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 2
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 2
50330000-7 Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας 2
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 2
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 2
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2
39235000-8 Κέρματα αυτόματων μηχανών 2
38653400-1 Οθόνες προβολής 2
32341000-5 Μικρόφωνα 2
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 2
39711120-6 Καταψύκτες 2
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 2
39122200-5 Βιβλιοθήκες 2
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 2
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 2
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2
32342412-3 Ηχεία 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
48624000-8 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 2
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 2
32562000-0 Καλώδια οπτικών ινών 2
32561000-3 Συνδέσεις οπτικών ινών 2
30191200-6 Επιδιασκόπια 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 1
39510000-0 Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
38634000-8 Οπτικά μικροσκόπια 1
39141300-5 Ερμάρια 1
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 1
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 1
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
30216120-3 Εξοπλισμός οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
48314000-2 Πακετά λογισμικού φωνητικής αναγνώρισης 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
32344110-0 Σύστημα καταγραφής φωνητικών δεδομένων 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
38519100-7 Διατάξεις φωτισμού για μικροσκόπια 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38111100-7 Πυξίδες 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
42513200-7 Εξοπλισμός ψύξης 1
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 1
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 1
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 1
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 1
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 1
39112000-0 Καρέκλες 1
44510000-8 Εργαλεία 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 1
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 1
39113100-8 Πολυθρόνες 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
39155100-4 Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 1
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 1
33193220-7 Μέρη και εξαρτήματα για πολυθρόνες με τροχούς 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
30236200-4 Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
30237295-3 Πλέγματα απομόνωσης πλήκτρων για πληκτρολόγια 1
30195000-2 Πίνακες 1
72315100-7 Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου δεδομένων 1
39113200-9 Καναπέδες 1
31212400-9 Μικροδιακόπτες κυκλώματος 1
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
39122100-4 Σκευοθήκες 1
42623000-9 Φρέζες 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
30236100-3 Εξοπλισμός επέκτασης μνήμης 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
39260000-2 Δίσκοι παράδοσης και επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου 1
30237450-8 Πινακίδες γραφικών 1
31711131-0 Ηλεκτρικές αντιστάσεις 1
32231000-1 Συσκευές τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος 1
39121100-7 Γραφεία 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
39143112-4 Στρώματα 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
31214100-0 Διακόπτες 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
38436100-1 Μηχανικοί ανακινητήρες 1
30237220-7 Βάσεις χειρισμού ποντικιού 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
30237440-5 Ιχνοσφαίρες 1
38519300-9 Προσαρτήματα φωτογραφικά ή βίντεο για μικροσκόπια 1
39162000-5 Εποπτικά μέσα 1
39522120-4 Τέντες 1
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
38434000-6 Αναλυτές 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
30237420-9 Χειριστήρια 1
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
44221212-4 Σίτες πόρτας 1
39531000-3 Χαλιά 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 1

ΦΟΡΕΙΣ (76)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές' (CPV: 30213300-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 11
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 4
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 2
ΑΣΠΑΙΤΕ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΚΟΕΜΣ) 2
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ 1
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Ε.Σ.Υ.Π.) 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 1
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 1
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste