Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές' ( 30213300-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 38
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 29
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 21
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 17
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 17
38520000-6 Σαρωτές 16
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 14
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 14
30237240-3 Κάμερες Ιστού 13
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 13
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 12
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 11
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 10
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 10
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 9
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 9
32424000-1 Υποδομή δικτύου 8
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 6
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 6
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 5
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 5
38652100-1 Μηχανές προβολής 4
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 4
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 4
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 4
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 3
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 3
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 3
38653400-1 Οθόνες προβολής 3
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 3
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 3
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 3
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 3
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 3
32333200-8 Βιντεοκάμερες 3
38510000-3 Μικροσκόπια 2
33123230-9 Καρδιογράφοι 2
32342412-3 Ηχεία 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 2
44322300-6 Σωληνοειδή περιβλήματα καλωδίων 2
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 2
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 2
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2
39111000-3 Καθίσματα 2
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
31711131-0 Ηλεκτρικές αντιστάσεις 2
32344220-4 Συσκευές ασύρματης τηλεειδοποίησης 2
39711120-6 Καταψύκτες 2
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 2
32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων 2
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 2
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 2
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 2
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 2
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 2
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 2
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 2
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
32412110-8 Δίκτυο Ιντερνέτ 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
31518100-1 Προβολείς 1
44221212-4 Σίτες πόρτας 1
42512300-1 Συγκροτήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 1
32552600-3 Θυροτηλέφωνα 1
22521000-8 Εξοπλισμός ανάγλυφης αποτύπωσης 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1
38513100-5 Ανεστραμμένα μικροσκόπια 1
39711130-9 Ψυγεία 1
38436310-6 Θερμαντικές εστίες 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
38519300-9 Προσαρτήματα φωτογραφικά ή βίντεο για μικροσκόπια 1
32413100-2 Δρομείς δικτύου 1
39162000-5 Εποπτικά μέσα 1
39522120-4 Τέντες 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
33191110-9 Αυτόκλειστα 1
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 1
30237270-2 Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237440-5 Ιχνοσφαίρες 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
38519100-7 Διατάξεις φωτισμού για μικροσκόπια 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38111100-7 Πυξίδες 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
39260000-2 Δίσκοι παράδοσης και επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου 1
30237450-8 Πινακίδες γραφικών 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
30236100-3 Εξοπλισμός επέκτασης μνήμης 1
32231000-1 Συσκευές τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος 1
30122000-0 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
38436100-1 Μηχανικοί ανακινητήρες 1
30237220-7 Βάσεις χειρισμού ποντικιού 1
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1
39143112-4 Στρώματα 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
31214100-0 Διακόπτες 1
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
30236200-4 Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 1
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
30237295-3 Πλέγματα απομόνωσης πλήκτρων για πληκτρολόγια 1
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
39155100-4 Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 1
33193220-7 Μέρη και εξαρτήματα για πολυθρόνες με τροχούς 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
44510000-8 Εργαλεία 1
48214000-1 Πακέτα λογισμικού δικτυακών λειτουργικών συστημάτων 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 1
72315100-7 Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου δεδομένων 1
30195000-2 Πίνακες 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
42664000-8 Εξοπλισμός τήξης 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 1
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
39122100-4 Σκευοθήκες 1
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
42623000-9 Φρέζες 1
39113200-9 Καναπέδες 1
31212400-9 Μικροδιακόπτες κυκλώματος 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
42513200-7 Εξοπλισμός ψύξης 1
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 1
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 1
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1
39122200-5 Βιβλιοθήκες 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
39510000-0 Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 1
30191200-6 Επιδιασκόπια 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 1
32344110-0 Σύστημα καταγραφής φωνητικών δεδομένων 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
39112000-0 Καρέκλες 1
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 1
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
30237420-9 Χειριστήρια 1
39531000-3 Χαλιά 1
39162100-6 Εξοπλισμός διδασκαλίας 1
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 1
38434000-6 Αναλυτές 1
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 1
39141300-5 Ερμάρια 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
34711200-6 Αεροσκάφη χωρίς πιλότο 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
38634000-8 Οπτικά μικροσκόπια 1
30216120-3 Εξοπλισμός οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
48314000-2 Πακετά λογισμικού φωνητικής αναγνώρισης 1

ΦΟΡΕΙΣ (80)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές' (CPV: 30213300-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) 3
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 3
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 2
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 2
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 2
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 2
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΚΟΕΜΣ) 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 2
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Ε.Σ.Υ.Π.) 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) 1
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 1
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 'ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste