Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 32,6 χιλ. €
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός για τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής με Ανοικτή Διαδικασία στα πλαίσια του Υποέργου 1 της πράξης «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002135, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»με εκτιμώμενη αξία 32.612,50 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

έως 16,6 χιλ. €
Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ PITSTOP για την υλοποίηση του έργου PITSTOP του Προγράμματος InterregV-AGreece–Italy (EL-IT) 2014-2020 (Διόρθωση στο υπό προμήθεια είδος με Α/Α 2, στο είδος του επεξεργαστή από το λανθασμένο «Επεξεργαστή IntelCorei5 ή αντίστοιχο» στο σωστό «Επεξεργαστή IntelCorei3 ή αντίστοιχο»

έως 115,2 χιλ. €
Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019
έως 40,0 χιλ. €
Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, λογισμικού, υπηρεσιών εγκατάστασης των υπολογιστών και των περιφερειακών στο ενδεδειγμένο δίκτυο καθώς και του περιγραφόμενου λογισμικού στο σύνολο των υπολογιστών» στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του Υποέργου 1 «Εξειδικευμένες ενέργειες προώθησης και προβολής του προορισμού Αθήνα», της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από Β2Β και B2C κανάλια» με κωδικό ΟΠΣ 5034507

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές' ( 30213300-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 56
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 44
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 38
38520000-6 Σαρωτές 34
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 23
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 23
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 16
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 16
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 15
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 15
30237240-3 Κάμερες Ιστού 14
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 14
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 11
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 11
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 10
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 10
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 10
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 9
32424000-1 Υποδομή δικτύου 9
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 8
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 8
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 8
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 8
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 7
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 6
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 5
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 5
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 5
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 5
38652100-1 Μηχανές προβολής 5
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 4
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 4
32333200-8 Βιντεοκάμερες 4
39100000-3 Έπιπλα 4
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 3
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 3
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 3
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 3
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 3
39111000-3 Καθίσματα 3
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 3
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 3
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 3
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 3
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 3
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 2
31711131-0 Ηλεκτρικές αντιστάσεις 2
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
39711120-6 Καταψύκτες 2
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 2
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 2
38653400-1 Οθόνες προβολής 2
32341000-5 Μικρόφωνα 2
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2
48600000-4 Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων 2
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 2
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 2
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 2
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 2
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
48624000-8 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 2
39122200-5 Βιβλιοθήκες 2
32342412-3 Ηχεία 2
38341300-0 Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 2
44322300-6 Σωληνοειδή περιβλήματα καλωδίων 2
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 2
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 2
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 2
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 2
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 2
30237270-2 Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32412110-8 Δίκτυο Ιντερνέτ 2
38519300-9 Προσαρτήματα φωτογραφικά ή βίντεο για μικροσκόπια 1
32413100-2 Δρομείς δικτύου 1
39162000-5 Εποπτικά μέσα 1
39522120-4 Τέντες 1
30237440-5 Ιχνοσφαίρες 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
48333000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης επαφών 1
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
44221212-4 Σίτες πόρτας 1
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1
38513100-5 Ανεστραμμένα μικροσκόπια 1
39141300-5 Ερμάρια 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
38434000-6 Αναλυτές 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
30237420-9 Χειριστήρια 1
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 1
39531000-3 Χαλιά 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
32552600-3 Θυροτηλέφωνα 1
22521000-8 Εξοπλισμός ανάγλυφης αποτύπωσης 1
39711130-9 Ψυγεία 1
38436310-6 Θερμαντικές εστίες 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 1
32332100-0 Μηχανές υπαγόρευσης 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
39510000-0 Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 1
30191200-6 Επιδιασκόπια 1
33123230-9 Καρδιογράφοι 1
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 1
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 1
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 1
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 1
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
38634000-8 Οπτικά μικροσκόπια 1
30216120-3 Εξοπλισμός οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
48314000-2 Πακετά λογισμικού φωνητικής αναγνώρισης 1
38951000-6 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
38519100-7 Διατάξεις φωτισμού για μικροσκόπια 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38111100-7 Πυξίδες 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
32344110-0 Σύστημα καταγραφής φωνητικών δεδομένων 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
42513200-7 Εξοπλισμός ψύξης 1
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 1
39112000-0 Καρέκλες 1
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 1
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 1
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
30236100-3 Εξοπλισμός επέκτασης μνήμης 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
39260000-2 Δίσκοι παράδοσης και επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου 1
30237450-8 Πινακίδες γραφικών 1
32231000-1 Συσκευές τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος 1
39121100-7 Γραφεία 1
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
39122100-4 Σκευοθήκες 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
39143112-4 Στρώματα 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
31214100-0 Διακόπτες 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
38436100-1 Μηχανικοί ανακινητήρες 1
30237220-7 Βάσεις χειρισμού ποντικιού 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
44510000-8 Εργαλεία 1
48214000-1 Πακέτα λογισμικού δικτυακών λειτουργικών συστημάτων 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
30237295-3 Πλέγματα απομόνωσης πλήκτρων για πληκτρολόγια 1
39155100-4 Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 1
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 1
33193220-7 Μέρη και εξαρτήματα για πολυθρόνες με τροχούς 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1

ΦΟΡΕΙΣ (82)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές' (CPV: 30213300-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 2
ΑΣΠΑΙΤΕ 2
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Ε.Σ.Υ.Π.) 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 2
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΚΟΕΜΣ) 2
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ 1
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 'ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) 1
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 1
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste