Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (190)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές' ( 30213300-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 56
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 41
38520000-6 Σαρωτές 33
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 32
51500000-7 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού 22
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 22
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 18
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 18
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 18
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 16
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 15
30237240-3 Κάμερες Ιστού 13
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 13
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 11
32424000-1 Υποδομή δικτύου 10
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 10
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 10
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
48820000-2 Εξυπηρετητές 7
51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 6
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 6
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 6
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 6
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 6
39100000-3 Έπιπλα 5
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 5
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 5
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 5
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 5
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 4
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 4
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 4
32413100-2 Δρομείς δικτύου 4
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 3
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 3
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 3
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
50330000-7 Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού τηλεπικοινωνίας 3
80511000-9 Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού 3
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 3
72260000-5 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 3
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 3
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 3
39111000-3 Καθίσματα 3
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 3
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 3
38652100-1 Μηχανές προβολής 3
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 3
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 3
50312000-5 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 3
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 3
39235000-8 Κέρματα αυτόματων μηχανών 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 3
48219700-3 Πακέτα λογισμικού εξυπηρετητή επικοινωνιών 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
32562000-0 Καλώδια οπτικών ινών 3
32561000-3 Συνδέσεις οπτικών ινών 3
32333200-8 Βιντεοκάμερες 3
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
48624000-8 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 2
32342412-3 Ηχεία 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
39122200-5 Βιβλιοθήκες 2
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 2
44322300-6 Σωληνοειδή περιβλήματα καλωδίων 2
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 2
48333000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης επαφών 2
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 2
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 2
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 2
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 2
32341000-5 Μικρόφωνα 2
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 2
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 2
38653400-1 Οθόνες προβολής 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
30232120-1 Εκτυπωτές μήτρας κουκίδων 2
30237270-2 Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
32412110-8 Δίκτυο Ιντερνέτ 2
32332100-0 Μηχανές υπαγόρευσης 2
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 1
38519300-9 Προσαρτήματα φωτογραφικά ή βίντεο για μικροσκόπια 1
39162000-5 Εποπτικά μέσα 1
39522120-4 Τέντες 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38111100-7 Πυξίδες 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
39260000-2 Δίσκοι παράδοσης και επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
38519100-7 Διατάξεις φωτισμού για μικροσκόπια 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
32344110-0 Σύστημα καταγραφής φωνητικών δεδομένων 1
30216200-8 Αναγνώστες μαγνητικής κάρτας 1
32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
39143112-4 Στρώματα 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 1
39121100-7 Γραφεία 1
80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
39122100-4 Σκευοθήκες 1
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
44510000-8 Εργαλεία 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
38311100-9 Ηλεκτρονικοί αναλυτικοί ζυγοί 1
39155100-4 Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 1
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
30195000-2 Πίνακες 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
72315100-7 Υπηρεσίες υποστήριξης δικτύου δεδομένων 1
50324100-3 Υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων 1
39113100-8 Πολυθρόνες 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
39113200-9 Καναπέδες 1
31212400-9 Μικροδιακόπτες κυκλώματος 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
38436100-1 Μηχανικοί ανακινητήρες 1
30237220-7 Βάσεις χειρισμού ποντικιού 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
44221212-4 Σίτες πόρτας 1
32552600-3 Θυροτηλέφωνα 1
39711130-9 Ψυγεία 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
39711110-3 Ψυγεία-καταψύκτες 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
39134000-0 Έπιπλα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
39531000-3 Χαλιά 1
48328000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνων 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
39141300-5 Ερμάρια 1
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 1
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
48710000-8 Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 1
48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 1
30191200-6 Επιδιασκόπια 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής 1
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 1
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 1
39112000-0 Καρέκλες 1
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 1
32543000-1 Τηλεφωνικά κέντρα 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
39510000-0 Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1

ΦΟΡΕΙΣ (75)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές' (CPV: 30213300-8)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 6
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 5
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 4
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 2
ΑΣΠΑΙΤΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ 1
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΚΟΕΜΣ) 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 1
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 1
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 1
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste