Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

0 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 320,4 χιλ. EUR
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάσει το μεγαλύτερο προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των άρθρων των Κατηγοριών των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας (χαμηλότερη τιμή ανά άρθρο, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό %), για την προµήθεια και τοποθέτηση ειδών εξοπλισμού παιδικών χαρών, καθώς και των απαιτούμενων δαπέδων (ελαστικά πλακίδια ασφαλείας) και λοιπών υλικών για την ανάπλαση δεκαεπτά (17) υφιστάμενων αύλειων χώρων που βρίσκονται σε κτήρια Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 93453. Χρόνος έναρξης υποβολής προσφορών: 07/07/2020 ώρα 08:00, Καταληκτική ημερομηνία υποβολή

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (34)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Κούνιες παιδικής χαράς' ( 37535210-2 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 13
37535250-4 Τραμπάλες για παιδικές χαρές 11
37535240-1 Τσουλήθρες για παιδικές χαρές 8
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 5
34992000-7 Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες 4
44111700-8 Πλακίδια 4
37535220-5 Εξολισμός αναρρίχησης για παιδικές χαρές 4
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 3
33682000-4 Πλακίδια από ελαστικό 3
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 2
37535292-0 Εξοπλισμός αναρρίχησης με σχοινιά 2
79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης 2
44411100-5 Κρουνοί 2
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 2
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 2
37535230-8 Γύροι για παιδικές χαρές 2
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 2
71630000-3 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμών 1
37524700-4 Εξαρτήματα παιχνιδιών 1
44191300-8 Μοριοσανίδες 1
71631000-0 Υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης 1
45422100-2 Ξυλουργικές εργασίες 1
50870000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς 1
44532400-2 Αμφιδέτες από χάλυβα 1
45236210-5 Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς 1
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 1
44618340-0 Σκέπαστρα 1
85312500-4 Υπηρεσίες αποκατάστασης 1
35261000-1 Πίνακες πληροφοριών 1
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 1
03419000-0 Ξυλεία 1
34928220-6 Στοιχεία περίφραξης 1
37535270-0 Κιβώτια άμμου για παιδικές χαρές 1
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste