Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 2,5 εκατ. €
Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ANOIKTO ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις 223/2018 και 403/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Χαμηλότερη τιμή νοείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) που θα δοθεί για το σύνολο του τμήματος/τμημάτων., για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”, σύμφωνα με την 6/2018 μελέτη του τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου μας. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται για το τμήμα ή τα τμήματα τα οποία οι υποψήφιοι επιθυμούν, δηλαδή από ένα (1) τμήμα έως και το σύνολο των τριών (3) τμημάτων. Οι προσφορές πρέπει να είναι στο

έως 141,9 χιλ. €
Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τις 208/2017 και 572/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Χαμηλότερη τιμή νοείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) που θα δοθεί για το σύνολο του τμήματος, για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια Ελαιολιπαντικών & Προσθέτων Δήμου Παύλου Μελά”

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΦΟΡΕΙΣ (3)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Αποπαγωτικά υγρά' (CPV: 24951310-1)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste