Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 26,0 χιλ. €
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Δημήτριος Δεμουρτζίδης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 άρθρο 209, προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύμφωνα με τη 278/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το με αριθμό 27931/2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υδραυλικού και Αρδευτικού Υλικού Δήμου Παύλου Μελά», σύμφωνα με την 29/05-06-2019 μελέτη του τμήματος Καθημερινότητας και Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για μία ομάδα ή για όλες (2) τις ομάδες, όπως αυτές περιγράφονται στην μελέτη της υπηρεσίας και στο σύνολο αυτών.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (84)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός άρδευσης' ( 43323000-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 9
43324000-0 Εξοπλισμός αποστράγγισης 5
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 4
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 4
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 4
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 3
37450000-7 Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων και αθλημάτων γηπέδου 3
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 3
14212200-2 Αδρανή υλικά 3
03451000-6 Φυτά 3
16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής 3
44113100-6 Υλικά πλακόστρωσης 2
77211500-7 Υπηρεσίες φροντίδας δένδρων 2
24327330-4 Πισσάσφαλτος 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
45232120-9 Αρδευτικά έργα 2
77315000-1 Υπηρεσίες σποράς 2
77313000-7 Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων 2
16310000-1 Χορτοκοπτικές μηχανές 2
45236110-4 Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για γήπεδα αθλητισμού 2
37442900-8 Πολυόργανα γυμναστικής 2
42652000-1 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός 2
77310000-6 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 2
31300000-9 Μονωμένα σύρματα και καλώδια 2
45232450-1 Εργασίες κατασκευής δικτύου αποστράγγισης 2
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
37441900-0 Συνδυασμός οργάνων γυμναστικής 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
77342000-9 Κλάδεμα θάμνων 1
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 1
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 1
50870000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 1
39541120-3 Σκοινιά 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
09331100-9 Ηλιακοί συλλέκττες για την παραγωγή θερμότητας 1
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 1
14212110-4 Αμμοχάλικο 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
38411000-9 Υδρόμετρα 1
32551300-3 Ακουστικά για τηλεφωνητές 1
44211500-7 Θερμοκήπια 1
44163110-4 Αγωγοί αποστράγγισης 1
43327000-1 Προκατασκευασμένος εξοπλισμός 1
44523300-5 Εξαρτήματα 1
09211100-2 Έλαια κινητήρων 1
16311100-9 Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα 1
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 1
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 1
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 1
16800000-3 Μέρη γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 1
42651000-4 Πνευματικά εργαλεία χειρός 1
34928520-9 Στύλοι φωτισμού 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
44115220-7 Υλικά εγκαταστάσεων θέρμανσης 1
44163100-1 Σωληνώσεις 1
71420000-8 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου 1
39330000-4 Εξοπλισμός απολύμανσης 1
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1
43800000-1 Εξοπλισμός συνεργείου 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων 1
77320000-9 Συντήρηση αθλητικών γηπέδων 1
37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
77341000-2 Κλάδεμα δένδρων 1
42677000-2 Μέρη πνευματικών εργαλείων 1
42130000-9 Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη 1
44531200-3 Παξιμάδια ή ροδέλες για βίδες 1
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 1
42650000-7 Πνευματικά ή μηχανοκίνητα εργαλεία χειρός 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής 1
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
42676000-5 Μέρη εργαλείων χειρός 1
14210000-6 Αμμοχάλικο, άμμος, λιθοτρίμματα και αδρανή υλικά 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste