Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (76)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός άρδευσης' ( 43323000-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 8
43324000-0 Εξοπλισμός αποστράγγισης 5
03451000-6 Φυτά 4
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 4
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 4
37450000-7 Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων και αθλημάτων γηπέδου 3
77313000-7 Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων 3
16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής 3
14212200-2 Αδρανή υλικά 3
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 3
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 3
77310000-6 Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου 3
42652000-1 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός 2
44113100-6 Υλικά πλακόστρωσης 2
16310000-1 Χορτοκοπτικές μηχανές 2
45236110-4 Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για γήπεδα αθλητισμού 2
37442900-8 Πολυόργανα γυμναστικής 2
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
45232120-9 Αρδευτικά έργα 2
77211500-7 Υπηρεσίες φροντίδας δένδρων 2
31300000-9 Μονωμένα σύρματα και καλώδια 2
45232450-1 Εργασίες κατασκευής δικτύου αποστράγγισης 2
77315000-1 Υπηρεσίες σποράς 2
45232121-6 Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
37441900-0 Συνδυασμός οργάνων γυμναστικής 1
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων 1
77320000-9 Συντήρηση αθλητικών γηπέδων 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
44163100-1 Σωληνώσεις 1
71420000-8 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου 1
39330000-4 Εξοπλισμός απολύμανσης 1
43800000-1 Εξοπλισμός συνεργείου 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής 1
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
42676000-5 Μέρη εργαλείων χειρός 1
14210000-6 Αμμοχάλικο, άμμος, λιθοτρίμματα και αδρανή υλικά 1
42677000-2 Μέρη πνευματικών εργαλείων 1
42130000-9 Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη 1
44531200-3 Παξιμάδια ή ροδέλες για βίδες 1
37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
77341000-2 Κλάδεμα δένδρων 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
38411000-9 Υδρόμετρα 1
32551300-3 Ακουστικά για τηλεφωνητές 1
44211500-7 Θερμοκήπια 1
44163110-4 Αγωγοί αποστράγγισης 1
44523300-5 Εξαρτήματα 1
09211100-2 Έλαια κινητήρων 1
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 1
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 1
16800000-3 Μέρη γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 1
51220000-0 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ελέγχου 1
42651000-4 Πνευματικά εργαλεία χειρός 1
34928520-9 Στύλοι φωτισμού 1
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
44115220-7 Υλικά εγκαταστάσεων θέρμανσης 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
09331100-9 Ηλιακοί συλλέκττες για την παραγωγή θερμότητας 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
77342000-9 Κλάδεμα θάμνων 1
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα 1
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 1
50870000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 1
39541120-3 Σκοινιά 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste