Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 202,4 χιλ. €
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_10355/18.12.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού για το Κέντρο ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς,με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Βιντεοπροβολείς' ( 38652120-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 18
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 16
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 15
32342412-3 Ηχεία 14
32333200-8 Βιντεοκάμερες 14
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 13
38653400-1 Οθόνες προβολής 13
32341000-5 Μικρόφωνα 12
39122200-5 Βιβλιοθήκες 11
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 11
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 11
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 10
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 10
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 10
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 10
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 10
39111000-3 Καθίσματα 9
30237240-3 Κάμερες Ιστού 9
30191200-6 Επιδιασκόπια 9
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 9
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 9
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 9
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 9
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 8
39100000-3 Έπιπλα 8
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 8
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 8
39121100-7 Γραφεία 8
38652100-1 Μηχανές προβολής 8
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 8
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 7
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 7
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 7
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 7
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 7
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 7
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 7
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 7
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 7
39292100-6 Μαυροπίνακες 7
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 7
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 7
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 7
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 7
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 7
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 7
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 7
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 7
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 7
31158000-8 Φορτιστές 7
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 7
42113161-0 Αφυγραντήρες 7
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 7
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 7
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 7
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 7
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 7
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 7
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 7
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 7
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 7
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 7
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 7
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 7
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 7
39121200-8 Τραπέζια 7
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 7
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 7
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 7
39141300-5 Ερμάρια 7
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 7
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 7
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 6
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 6
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 6
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 5
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 5
38520000-6 Σαρωτές 5
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 5
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 5
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 4
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 4
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 4
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 3
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 3
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 3
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 2
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 2
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
39711130-9 Ψυγεία 2
30231320-6 Οθόνες αφής 2
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2
39113200-9 Καναπέδες 2
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 2
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 2
32400000-7 Δίκτυα 2
30195000-2 Πίνακες 2
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 2
32343000-9 Ενισχυτές 2
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 2
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 2
48820000-2 Εξυπηρετητές 2
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
38412000-6 Θερμόμετρα 2
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 2
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 2
39112000-0 Καρέκλες 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 1
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
38341310-3 Αμπερόμετρα 1
39510000-0 Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης 1
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 1
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 1
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
38111100-7 Πυξίδες 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
48521000-6 Πακέτα λογισμικού συρραφής (μοντάζ) μουσικής ή ήχου 1
48216000-5 Πακέτα λογισμικού για εξομοίωση τερματικών συνδεσιμότητας δικτύων 1
48322000-1 Πακέτα λογισμικού γραφικών 1
30172000-5 Μηχανές εκτύπωσης αναγνωριστικού κωδικού 1
38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα) 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
39712200-8 Συσκευές κομμωτηρίου 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
44115710-9 Κουβούκλια 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
42965100-9 Σύστημα διαχείρισης αποθήκης 1
31682200-2 Πίνακες οργάνων 1
39143112-4 Στρώματα 1
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
38550000-5 Μετρητές 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
33197000-7 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 1
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων 1
30237430-2 Φωτοπένες 1
30216100-7 Οπτικοί αναγνώστες 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
32551300-3 Ακουστικά για τηλεφωνητές 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
32260000-3 Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων 1
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
39113100-8 Πολυθρόνες 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1
92224000-7 Ψηφιακή τηλεόραση 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1
34931400-6 Προσομοιωτές γεφυρών σκαφών 1
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 1
44221212-4 Σίτες πόρτας 1
22456000-1 Άδειες 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 1
30211300-4 Υποδομή ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30194000-5 Προμήθειες σχεδίασης 1
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
42965110-2 Σύστημα αποθήκης 1
32552600-3 Θυροτηλέφωνα 1
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1

ΦΟΡΕΙΣ (23)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Βιντεοπροβολείς' (CPV: 38652120-7)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste