Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 202,4 χιλ. €
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_10355/18.12.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού για το Κέντρο ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης πολιτισμικής κληρονομιάς,με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Βιντεοπροβολείς' ( 38652120-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 17
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 16
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 15
32333200-8 Βιντεοκάμερες 14
38653400-1 Οθόνες προβολής 13
32342412-3 Ηχεία 12
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 12
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 11
39122200-5 Βιβλιοθήκες 11
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 10
32341000-5 Μικρόφωνα 10
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 10
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 10
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 10
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 10
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 10
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 9
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 9
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 9
38652100-1 Μηχανές προβολής 9
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 9
39111000-3 Καθίσματα 9
30191200-6 Επιδιασκόπια 9
30237240-3 Κάμερες Ιστού 9
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 9
39121100-7 Γραφεία 8
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 8
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 8
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 8
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 8
39100000-3 Έπιπλα 8
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 8
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 7
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 7
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 7
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 7
39121200-8 Τραπέζια 7
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 7
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 7
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 7
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 7
39141300-5 Ερμάρια 7
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 7
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 7
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 7
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 7
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 7
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 7
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 7
39292100-6 Μαυροπίνακες 7
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 7
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 7
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 7
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 7
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 7
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 7
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 7
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 7
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 7
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 7
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 7
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 7
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 7
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 7
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 7
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 7
42113161-0 Αφυγραντήρες 7
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 7
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 7
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 7
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 7
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 7
31158000-8 Φορτιστές 7
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 5
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 5
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 5
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 4
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 4
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 4
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 4
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 4
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 4
30195000-2 Πίνακες 3
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 3
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 3
38520000-6 Σαρωτές 3
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 3
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 3
42965110-2 Σύστημα αποθήκης 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 2
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 2
39711130-9 Ψυγεία 2
22456000-1 Άδειες 2
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
32300000-6 Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας 2
39112000-0 Καρέκλες 2
48216000-5 Πακέτα λογισμικού για εξομοίωση τερματικών συνδεσιμότητας δικτύων 2
42965100-9 Σύστημα διαχείρισης αποθήκης 2
38412000-6 Θερμόμετρα 2
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 2
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
39113200-9 Καναπέδες 2
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 2
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 2
48820000-2 Εξυπηρετητές 2
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 2
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
38550000-5 Μετρητές 1
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39143112-4 Στρώματα 1
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
30237430-2 Φωτοπένες 1
30216100-7 Οπτικοί αναγνώστες 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
32551300-3 Ακουστικά για τηλεφωνητές 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
72413000-8 Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 1
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 1
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1
92224000-7 Ψηφιακή τηλεόραση 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1
34931400-6 Προσομοιωτές γεφυρών σκαφών 1
39113100-8 Πολυθρόνες 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
38111100-7 Πυξίδες 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
31682200-2 Πίνακες οργάνων 1
30172000-5 Μηχανές εκτύπωσης αναγνωριστικού κωδικού 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
48521000-6 Πακέτα λογισμικού συρραφής (μοντάζ) μουσικής ή ήχου 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
39712200-8 Συσκευές κομμωτηρίου 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
44115710-9 Κουβούκλια 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
34152000-7 Προσομοιωτές εκπαίδευσης 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
33197000-7 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης 1
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 1
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
39510000-0 Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης 1
31711000-3 Ηλεκτρονικό υλικό 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
32332100-0 Μηχανές υπαγόρευσης 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 1
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
18521000-7 Ρολόγια 1
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
30195200-4 Ηλεκτρονικοί πίνακες αντιγραφής ή εξαρτήματα 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
39162000-5 Εποπτικά μέσα 1
39522120-4 Τέντες 1

ΦΟΡΕΙΣ (26)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Βιντεοπροβολείς' (CPV: 38652120-7)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste