Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 1,3 εκατ. €
Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 05/2018)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Βιντεοπροβολείς' ( 38652120-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 18
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 17
38653400-1 Οθόνες προβολής 15
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 15
32333200-8 Βιντεοκάμερες 14
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 12
32342412-3 Ηχεία 11
39122200-5 Βιβλιοθήκες 11
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 11
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 11
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 11
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 10
32341000-5 Μικρόφωνα 10
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 10
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 10
38652100-1 Μηχανές προβολής 9
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 9
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 9
39111000-3 Καθίσματα 9
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 9
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 9
30191200-6 Επιδιασκόπια 9
30237240-3 Κάμερες Ιστού 9
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 9
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 9
39100000-3 Έπιπλα 8
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 8
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 8
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 8
39121100-7 Γραφεία 8
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 8
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 8
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 7
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 7
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 7
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 7
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 7
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 7
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 7
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 7
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 7
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 7
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 7
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 7
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 7
39292100-6 Μαυροπίνακες 7
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 7
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 7
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 7
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 7
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 7
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 7
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 7
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 7
39141300-5 Ερμάρια 7
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 7
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 7
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 7
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 7
42113161-0 Αφυγραντήρες 7
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 7
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 7
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 7
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 7
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 7
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 7
39121200-8 Τραπέζια 7
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 7
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 7
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 7
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 7
31158000-8 Φορτιστές 7
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 7
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 5
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 5
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 4
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 4
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 4
38520000-6 Σαρωτές 4
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 4
48823000-3 Εξυπηρετητές αρχείου 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 3
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 3
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 3
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 3
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 3
30195000-2 Πίνακες 3
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 3
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 3
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 2
42965100-9 Σύστημα διαχείρισης αποθήκης 2
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 2
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
30172000-5 Μηχανές εκτύπωσης αναγνωριστικού κωδικού 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
39112000-0 Καρέκλες 2
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 2
39113200-9 Καναπέδες 2
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 2
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 2
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 2
38412000-6 Θερμόμετρα 2
48820000-2 Εξυπηρετητές 2
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 2
48216000-5 Πακέτα λογισμικού για εξομοίωση τερματικών συνδεσιμότητας δικτύων 2
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 2
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 2
42965110-2 Σύστημα αποθήκης 2
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 2
22456000-1 Άδειες 2
39711130-9 Ψυγεία 2
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 2
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
32552600-3 Θυροτηλέφωνα 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
39522120-4 Τέντες 1
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 1
32332100-0 Μηχανές υπαγόρευσης 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
33000000-0 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 1
48333000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης επαφών 1
32324000-0 Τηλεοπτικοί δέκτες 1
44221212-4 Σίτες πόρτας 1
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 1
39162000-5 Εποπτικά μέσα 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 1
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 1
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 1
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48317000-3 Πακέτα λογισμικού επεξεργασίας κειμένου 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
51411000-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού απεικόνισης 1
39531000-3 Χαλιά 1
30195200-4 Ηλεκτρονικοί πίνακες αντιγραφής ή εξαρτήματα 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
48190000-6 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
30194000-5 Προμήθειες σχεδίασης 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
34152000-7 Προσομοιωτές εκπαίδευσης 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
48521000-6 Πακέτα λογισμικού συρραφής (μοντάζ) μουσικής ή ήχου 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
39712200-8 Συσκευές κομμωτηρίου 1
30121420-3 Ψηφιακοί πομποί 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38111100-7 Πυξίδες 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
38821000-6 Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
48761000-0 Πακέτα λογισμικού αντιιικής προστασίας 1
35721000-4 Ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
32343000-9 Ενισχυτές 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
32324300-3 Εξοπλισμός τηλεόρασης 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
48800000-6 Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές 1
30237430-2 Φωτοπένες 1
37453300-1 Δίσκοι 1
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 1
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1
92224000-7 Ψηφιακή τηλεόραση 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
72413000-8 Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 1
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
48219300-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης 1
34931400-6 Προσομοιωτές γεφυρών σκαφών 1

ΦΟΡΕΙΣ (27)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Βιντεοπροβολείς' (CPV: 38652120-7)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste