Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (145)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων' ( 44115210-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 14
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 11
44167300-1 Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων 6
44423700-8 Στοιχεία φρεατίων επίσκεψης 5
44167100-9 Σύνδεσμοι 5
44470000-5 Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο 5
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 4
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 4
44520000-1 Κλειδαριές, κλειδιά και μεντεσέδες 4
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 3
31440000-2 Μπαταρίες 3
44167110-2 Φλάντζες 3
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 3
44512800-0 Κατσαβίδια 3
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 3
44511000-5 Εργαλεία χειρός 3
44313000-7 Μεταλλικά πλέγματα 3
44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά 3
44512300-5 Σφυριά 2
31172000-2 Μετασχηματιστές τάσης 2
34515100-1 Σημαδούρες 2
44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής 2
39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα 2
31321200-4 Καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης 2
39141000-2 Έπιπλα κουζίνας 2
39540000-9 Διάφορα σχοινιά, πλεξούδες, σπάγκοι και πλέγματα 2
44163160-9 Αγωγοί διανομής και εξαρτήματα 2
31340000-1 Εξαρτήματα καλωδίων, μονωμένα 2
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 2
31527300-9 Φωτιστικά κατοικιών 2
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 2
18424000-7 Γάντια 2
44531510-9 Μπουλόνια και βίδες 2
44424200-0 Κολλητική ταινία 2
39121200-8 Τραπέζια 2
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
44512940-3 Εργαλειοθήκες 2
44316000-8 Σιδηρικά είδη 2
44315100-2 Εξαρτήματα συγκόλλησης 2
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2
44521100-9 Κλειδαριές 2
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 2
44812310-1 Σετ χρωμάτων 2
44512210-7 Σφιγκτήρες 2
39812500-2 Στεγανωτικά 2
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 2
44810000-1 Χρώματα επίχρισης 2
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 2
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 2
18815400-9 Ψηλές αδιάβροχες μπότες 2
03419000-0 Ξυλεία 2
38411000-9 Υδρόμετρα 2
18930000-7 Σάκοι και τσάντες 2
31680000-6 Προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτήματα 2
44163230-1 Σύνδεσμοι αγωγών 2
38653100-8 Συσκευές φλας 2
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 2
43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων 2
31214100-0 Διακόπτες 2
14810000-2 Λειαντικά προϊόντα 2
44164300-0 Σωληνοειδή υλικά 2
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 2
18221100-5 Αδιάβροχοι μανδύες 2
44332000-6 Ράβδοι κυκλικής διατομής 2
44511510-3 Λεπίδες για χειροπρίονα 2
44111530-5 Ηλεκτρικά εξαρτήματα μόνωσης 1
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 1
39350000-0 Εξοπλισμός αποχετευτικών έργων 1
44192100-3 Αφρός από PVC 1
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 1
39111000-3 Καθίσματα 1
44411300-7 Νιπτήρες 1
44532100-9 Πριτσίνια 1
42652000-1 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός 1
38425100-1 Μανόμετρα 1
44523000-2 Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα 1
09211100-2 Έλαια κινητήρων 1
44423740-0 Καλύμματα φρεατίων επίσκεψης 1
44167200-0 Σφιγκτήρες επισκευής και δακτύλιοι 1
42131142-3 Βαλβίδες ελέγχου 1
30192200-3 Ταινίες μέτρησης 1
44165200-6 Κατακόρυφοι σωλήνες 1
09331100-9 Ηλιακοί συλλέκττες για την παραγωγή θερμότητας 1
44300000-3 Καλώδια, σύρματα και συναφή προϊόντα 1
44113620-7 Άσφαλτος 1
44113700-2 Υλικά επισκευής οδών 1
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 1
51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 1
44316300-1 Εσχάρες 1
44531100-2 Ξυλόβιδες 1
44115220-7 Υλικά εγκαταστάσεων θέρμανσης 1
44411100-5 Κρουνοί 1
44163130-0 Αγωγοί αποχέτευσης 1
16800000-3 Μέρη γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 1
39515420-5 Σκίαστρα από ύφασμα 1
42124200-6 Μέρη αντλιών ή διατάξεων ανύψωσης υγρών 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
42531000-7 Μέρη ψυκτικού εξοπλισμού 1
31161000-2 Μέρη ηλεκτρικών κινητήρων και γεννητριών 1
44521200-0 Λουκέτα και αλυσίδες 1
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 1
44910000-2 Λίθοι για κατασκευές 1
42122400-4 Φυγοκεντρικές αντλίες και διατάξεις ανύψωσης υγρών 1
42131130-6 Ρυθμιστές θερμοκρασίας 1
34928460-0 Οδικοί κώνοι 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
50532000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού 1
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 1
44111200-3 Τσιμέντο 1
44167111-9 Προσαρμογείς για φλάντζες 1
43800000-1 Εξοπλισμός συνεργείου 1
44411740-3 Λεκάνες αποχωρητηρίου 1
44111100-2 Τούβλα 1
44811000-8 Χρώμα διαγράμμισης οδών 1
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων 1
44190000-8 Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά 1
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 1
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 1
14212200-2 Αδρανή υλικά 1
76492000-8 Υπηρεσίες τοποθέτησης εξοπλισμού γεωτρήσεων 1
44831300-7 Στόκος 1
44322400-7 Διατάξεις στερέωσης καλωδίων 1
09122100-1 Αέριο προπάνιο 1
44114000-2 Σκυρόδεμα 1
45223822-4 Προκατασκευασμένα στοιχεία 1
44512920-7 Αιχμές κατσαβιδιών 1
31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες 1
16160000-4 Διάφορα είδη εξοπλισμού κηπουρικής 1
34922110-0 Υαλοσφαιρίδια διαγράμμισης οδών 1
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 1
34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών 1
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1
39224210-3 Βούρτσες ελαιοχρωματιστών 1
24327330-4 Πισσάσφαλτος 1
44521110-2 Κλειδαριές για πόρτες 1
45441000-0 Υαλοτεχνικές εργασίες 1
44800000-8 Βαφές, βερνίκια και μαστίχες 1
44162200-5 Συστήματα αγωγών διανομής 1
44221212-4 Σίτες πόρτας 1
34928200-0 Περιφράξεις 1
44400000-4 Διάφορα κατασκευασμένα προϊόντα και συναφή είδη 1
44482200-4 Κρουνοί υδροληψίας για πυρόσβεση 1
44532200-0 Ροδέλες 1
42130000-9 Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη 1

ΦΟΡΕΙΣ (62)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων' (CPV: 44115210-4)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 8
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 6
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 5
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΑΡΟΥ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'BΕΝΙΖΕΛΕΙΟ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 2
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 'ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΥΑΠ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.ΑΝ) 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste