Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση της αποστολής αιτήματος στις συμμετέχουσες εταιρείες για παράταση της ισχύος των προσφορών τους κατά έξι (6) επιπλέον μήνες με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο πλαίσιο του Νο 7/2017 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 60435

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τις κατατεθειμένες προσφορές τους (δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά) από τις συμμετέχουσες εταιρείες για τον διαγωνισμό 7/2017

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

έως 104,7 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 7/2017 με α/α συστήματος 60435.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση της διακήρυξης του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

έως 104,7 χιλ. €
Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7/2017

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Έγκριση Διακήρυξης καθώς και τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Νο 7/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (129)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός πολυμέσων' ( 32322000-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 12
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 10
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 10
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 9
32342412-3 Ηχεία 9
32333200-8 Βιντεοκάμερες 9
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 8
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 8
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 8
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 8
32341000-5 Μικρόφωνα 8
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 8
39122200-5 Βιβλιοθήκες 8
30191200-6 Επιδιασκόπια 8
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 7
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 7
31158000-8 Φορτιστές 7
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 7
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 7
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 7
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 7
30237240-3 Κάμερες Ιστού 7
39141300-5 Ερμάρια 7
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 7
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 7
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 7
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 7
39121200-8 Τραπέζια 7
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 7
39100000-3 Έπιπλα 7
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 7
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 7
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 7
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 7
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 7
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 7
42113161-0 Αφυγραντήρες 7
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 7
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 7
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 7
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 7
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 7
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 7
39111000-3 Καθίσματα 7
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 7
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 7
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 7
38653400-1 Οθόνες προβολής 7
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 7
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 7
39292100-6 Μαυροπίνακες 7
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 7
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 7
39121100-7 Γραφεία 7
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 7
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 7
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 7
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 7
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 7
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 7
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 7
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 7
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 7
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 7
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 7
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 7
38652100-1 Μηχανές προβολής 7
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 7
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 5
38342100-5 Παλμογράφοι 5
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 5
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 5
30232140-7 Σχεδιογράφοι 5
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 5
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 5
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 5
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 5
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 5
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 5
44321000-6 Καλώδια 5
44511000-5 Εργαλεία χειρός 5
38410000-2 Όργανα μέτρησης 5
35125100-7 Αισθητήρες 5
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 5
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 5
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 5
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 5
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 5
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 5
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 5
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 5
32424000-1 Υποδομή δικτύου 5
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 5
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 3
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 3
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 2
42417000-2 Ανυψωτήρες και μεταφορικά συστήματα 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 2
48624000-8 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 2
37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 2
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
39711130-9 Ψυγεία 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
31711300-6 Ηλεκτρονικά συστήματα χρονομέτρησης 1
38520000-6 Σαρωτές 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
30195000-2 Πίνακες 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
39113200-9 Καναπέδες 1
38550000-5 Μετρητές 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
39112000-0 Καρέκλες 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste