Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 104,7 χιλ. €
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Απόφαση έγκρισης αποσφράγισης όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 7/2017στις 26.03.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση της αποστολής αιτήματος στις συμμετέχουσες εταιρείες για παράταση της ισχύος των προσφορών τους κατά έξι (6) επιπλέον μήνες με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο πλαίσιο του Νο 7/2017 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 60435

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τις κατατεθειμένες προσφορές τους (δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά) από τις συμμετέχουσες εταιρείες για τον διαγωνισμό 7/2017

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

έως 104,7 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 7/2017 με α/α συστήματος 60435.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση της διακήρυξης του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

έως 104,7 χιλ. €
Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7/2017

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Έγκριση Διακήρυξης καθώς και τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του Νο 7/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (129)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός πολυμέσων' ( 32322000-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 13
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 10
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 10
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 9
32342412-3 Ηχεία 9
32333200-8 Βιντεοκάμερες 9
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 8
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 8
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 8
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 8
32341000-5 Μικρόφωνα 8
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 8
39122200-5 Βιβλιοθήκες 8
30191200-6 Επιδιασκόπια 8
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 7
31158000-8 Φορτιστές 7
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 7
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 7
30237240-3 Κάμερες Ιστού 7
39141300-5 Ερμάρια 7
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 7
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 7
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 7
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 7
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 7
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 7
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 7
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 7
39100000-3 Έπιπλα 7
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 7
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 7
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 7
39121200-8 Τραπέζια 7
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 7
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 7
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 7
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 7
39111000-3 Καθίσματα 7
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 7
42113161-0 Αφυγραντήρες 7
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 7
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 7
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 7
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 7
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 7
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 7
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 7
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 7
38653400-1 Οθόνες προβολής 7
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 7
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 7
39292100-6 Μαυροπίνακες 7
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 7
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 7
39121100-7 Γραφεία 7
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 7
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 7
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 7
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 7
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 7
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 7
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 7
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 7
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 7
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 7
38652100-1 Μηχανές προβολής 7
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 7
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 7
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 6
38342100-5 Παλμογράφοι 6
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 6
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 6
30232140-7 Σχεδιογράφοι 6
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 6
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 6
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 6
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 6
38410000-2 Όργανα μέτρησης 6
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 6
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 6
35125100-7 Αισθητήρες 6
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 6
44321000-6 Καλώδια 6
44511000-5 Εργαλεία χειρός 6
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 6
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 6
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 6
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 6
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 6
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 6
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 6
32424000-1 Υποδομή δικτύου 6
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 6
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 3
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 3
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 2
42417000-2 Ανυψωτήρες και μεταφορικά συστήματα 2
48624000-8 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 2
37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 2
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
39711130-9 Ψυγεία 1
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
38520000-6 Σαρωτές 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
31711300-6 Ηλεκτρονικά συστήματα χρονομέτρησης 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
39113200-9 Καναπέδες 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
30195000-2 Πίνακες 1
38550000-5 Μετρητές 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
39112000-0 Καρέκλες 1

ΦΟΡΕΙΣ (6)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός πολυμέσων' (CPV: 32322000-6)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste