Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά κατακύρωσης βάση του 5ου Πρακτικού για τον διαγωνισμό 7/2017

έως 85,0 χιλ. €
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_7917/03.06.2019 Επαναληπτικής Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

Απόφαση έγκρισης 4ο Πρακτικού Διενέργειας

έως 104,7 χιλ. €
Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Απόφαση έγκρισης αποσφράγισης όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 7/2017στις 26.03.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

έως 104,7 χιλ. €
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έγκριση της αποστολής αιτήματος στις συμμετέχουσες εταιρείες για παράταση της ισχύος των προσφορών τους κατά έξι (6) επιπλέον μήνες με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο πλαίσιο του Νο 7/2017 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 60435

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

έως 104,7 χιλ. €
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης να ζητηθούν διευκρινήσεις/συμπληρώσεις σχετικά με τις κατατεθειμένες προσφορές τους (δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνική προσφορά) από τις συμμετέχουσες εταιρείες για τον διαγωνισμό 7/2017

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

έως 104,7 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 7/2017 με α/α συστήματος 60435.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση της διακήρυξης του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (126)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός πολυμέσων' ( 32322000-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 9
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 8
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 7
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 7
32333200-8 Βιντεοκάμερες 7
32342412-3 Ηχεία 6
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 6
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 6
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 6
32341000-5 Μικρόφωνα 6
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 6
39122200-5 Βιβλιοθήκες 6
44511000-5 Εργαλεία χειρός 5
38330000-7 Όργανα χειρός για τη μέτρηση του μήκους 5
35125100-7 Αισθητήρες 5
38410000-2 Όργανα μέτρησης 5
35125000-6 Σύστημα παρακολούθησης 5
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 5
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 5
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 5
38653400-1 Οθόνες προβολής 5
38290000-4 Όργανα και συσκευές τοπογραφικά, υδρογραφικά, ωκεανογραφικά και υδρολογικά 5
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 5
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 5
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 5
30232140-7 Σχεδιογράφοι 5
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 5
38342100-5 Παλμογράφοι 5
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 5
44423800-9 Μεταλλικές μήτρες 5
32424000-1 Υποδομή δικτύου 5
44321000-6 Καλώδια 5
30191200-6 Επιδιασκόπια 5
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 5
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 5
32222000-5 Μηχανές κωδικοποίησης σήματος εικόνας 5
38511000-0 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια 5
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 5
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 5
35513200-5 Βοηθητικά ερευνητικά σκάφη 5
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 4
39100000-3 Έπιπλα 4
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 4
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 4
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 4
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 4
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 4
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 4
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 4
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 4
39121200-8 Τραπέζια 4
39141300-5 Ερμάρια 4
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 4
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 4
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 4
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 4
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 4
30237240-3 Κάμερες Ιστού 4
31158000-8 Φορτιστές 4
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 4
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 4
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 4
38652100-1 Μηχανές προβολής 4
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 4
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 4
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 4
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 4
39121100-7 Γραφεία 4
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 4
39292100-6 Μαυροπίνακες 4
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 4
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 4
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 4
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 4
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 4
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 4
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 4
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 4
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 4
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 4
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 4
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 4
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 4
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 4
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 4
39111000-3 Καθίσματα 4
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 4
42113161-0 Αφυγραντήρες 4
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 4
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 4
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 4
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 4
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 4
39112000-0 Καρέκλες 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
38412000-6 Θερμόμετρα 2
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 2
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 2
38550000-5 Μετρητές 2
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
42417000-2 Ανυψωτήρες και μεταφορικά συστήματα 2
39113200-9 Καναπέδες 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 2
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 2
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 2
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 2
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 2
37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 2
39711130-9 Ψυγεία 2
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 2
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 2
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
31711300-6 Ηλεκτρονικά συστήματα χρονομέτρησης 1
38520000-6 Σαρωτές 1
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 1
30195000-2 Πίνακες 1
39154000-6 Εξοπλισμός εκθέσεων 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1

ΦΟΡΕΙΣ (5)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός πολυμέσων' (CPV: 32322000-6)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste