Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 31,9 χιλ. €
έως 85,0 χιλ. €
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_7917/03.06.2019 Επαναληπτικής Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 32,2 χιλ. €
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

Περίληψη του υπ’ αριθμ. 05/17 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: α) επίπλων και λοιπού εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας, β) ηλεκτρονικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού και γ) λογισμικού.

έως 148,1 χιλ. €
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Έγκριση της διακήρυξης του Νο 8/2017 ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (126)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Βιβλιοθήκες' ( 39122200-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 10
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 10
39111000-3 Καθίσματα 8
32341000-5 Μικρόφωνα 7
39121100-7 Γραφεία 7
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 7
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 7
32333200-8 Βιντεοκάμερες 6
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 6
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 6
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 6
38653400-1 Οθόνες προβολής 6
39112000-0 Καρέκλες 6
30191200-6 Επιδιασκόπια 6
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 6
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 5
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 5
39113200-9 Καναπέδες 5
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 5
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 5
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 5
32342412-3 Ηχεία 5
30237240-3 Κάμερες Ιστού 5
39121200-8 Τραπέζια 5
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 5
39100000-3 Έπιπλα 5
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 4
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 4
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 4
39141300-5 Ερμάρια 4
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 4
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 4
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 4
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 4
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 4
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 4
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 4
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 4
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 4
39292100-6 Μαυροπίνακες 4
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 4
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 4
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 4
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 4
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 4
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 4
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 4
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 4
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 4
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 4
38652100-1 Μηχανές προβολής 4
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 4
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 4
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 4
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 4
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 4
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 4
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 4
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 4
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 4
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 4
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 4
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 4
31158000-8 Φορτιστές 4
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 4
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 4
42113161-0 Αφυγραντήρες 4
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 4
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 4
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 4
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 3
38510000-3 Μικροσκόπια 3
38412000-6 Θερμόμετρα 3
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 3
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 3
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 3
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 3
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 2
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 2
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 2
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 2
39711130-9 Ψυγεία 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
39156000-0 Έπιπλα καθιστικού και χώρου υποδοχής 2
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 2
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 2
38520000-6 Σαρωτές 2
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 2
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 2
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 2
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 2
42514300-5 Συσκευές διήθησης 2
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 2
30195000-2 Πίνακες 2
31711110-7 Πομποδέκτες 2
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 2
38550000-5 Μετρητές 2
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 2
38111100-7 Πυξίδες 2
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 2
39113700-4 Υποπόδια 1
39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα 1
39151000-5 Διάφορα έπιπλα 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
33193120-6 Πολυθρόνες με τροχούς 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
50850000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
44112300-1 Διαχωριστικά στοιχεία 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
39132100-7 Αρχειοθήκες 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
39155100-4 Εξοπλισμός βιβλιοθήκης 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
39263100-4 Σετ γραφείου 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1

ΦΟΡΕΙΣ (5)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Βιβλιοθήκες' (CPV: 39122200-5)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste