Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 39,0 χιλ. €
Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στα εξής αντικείμενα: 1. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη συγκριτική ανάλυση των ρυθμιστικών πλαισίων που ισχύουν για την αδειοδότηση και λειτουργία των των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της υδατοκαλλιέργειας (δραστηριότητα Α1.1α) 2. Σύνθεση τελικής έκθεσης συγκριτικής ανάλυσης των ρυθμιστικών πλαισίων που ισχύουν για την αδειοδότηση και λειτουργία των των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της υδατοκαλλιέργειας (δραστηριότητα Α1.1β) 3. Ανάπτυξη εισαγωγικής μελέτης για την οργάνωση εργαστηρίου για την προώθηση σχετικών συστημάτων ετικετοποίησης και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων στις συμμετέχουσες περιφέρειες για τη βελτίωση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειάς τους (δραστηριότητα Α3.2) 4. Σύνταξη μεθοδ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (14)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα' ( 90713000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste