Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 4,8 χιλ. EUR
Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση των Υπηρεσιών του Υποέργου 1 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ» της ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΤΗΣ UNESCO», για την υλοποίηση του Μέτρου 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)», στο τοπικό πρόγραμμα ΟΤΔ: «ΑΧΑΙΑ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» (ΑΧΑΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑ

έως 66,9 χιλ. €
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020

Προκήρυξη σύμβασης για τις υπηρεσίες με τίτλο: «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου» συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 82.970,88 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

έως 66,9 χιλ. €
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

Διακήρυξη για τις υπηρεσίες με τίτλο: «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου» συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 82.970,88 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (27)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα' ( 90713000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
92211000-3 Υπηρεσίες ραδιοφωνικών παραγωγών 2
92312211-3 Υπηρεσίες πρακτορείων σύνταξης κειμένων 2
72422000-4 Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών εξυπηρετητή Διαδικτύου ή ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 2
22852000-7 Ντοσιέ 2
39230000-3 Προϊόντα ειδικών χρήσεων 2
66171000-9 Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών 2
30199710-0 Τυπωμένοι φάκελοι 2
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 2
79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 2
18440000-5 Καπέλα και καλύμματα κεφαλής 2
92111260-2 Παραγωγή ενημερωτικών βιντεοταινιών 2
55520000-1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας 2
71621000-7 Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών 2
72415000-2 Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 2
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 2
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 2
79824000-6 Υπηρεσίες εκτύπωσης και διανομής 2
39522110-1 Μουσαμάδες 2
71351611-9 Υπηρεσίες σε θέματα κλιματολογίας 1
63515000-2 Ταξιδιωτικές υπηρεσίες 1
90500000-2 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα 1
90711000-4 Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδρασης, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 1
80540000-1 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 1
72263000-6 Υπηρεσίες υλοποίησης λογισμικού 1
75100000-7 Υπηρεσίες διοίκησης 1
79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 1
90721700-4 Υπηρεσίες προστασίας ειδών υπό εξαφάνιση 1

ΦΟΡΕΙΣ (17)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα' (CPV: 90713000-8)

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste