Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 24,7 χιλ. €
Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (69)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Σωλήνες και εξαρτήματα' ( 44164310-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38411000-9 Υδρόμετρα 4
42130000-9 Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη 4
44440000-6 Τριβεία 4
44470000-5 Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο 4
34731000-0 Μέρη αεροσκαφών 3
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 3
24440000-0 Διάφορα λιπάσματα 2
44425000-5 Δακτύλιοι, παρεμβύσματα, ταινίες, στελέχη και μηχανήματα συσκευασίας υγρού κονιάματος 2
14212200-2 Αδρανή υλικά 2
09112200-9 Τύρφη 2
44532200-0 Ροδέλες 2
24453000-4 Ζιζανιοκτόνα 2
44164200-9 Σωλήνες 2
03144000-2 Γεωργικές προμήθειες 1
43830000-0 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 1
24951120-2 Λίπος σιλικόνης 1
44315100-2 Εξαρτήματα συγκόλλησης 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
24457000-2 Μυκητοκτόνα 1
34312500-2 Στεγανοποιητικά παρεμβύσματα 1
44531200-3 Παξιμάδια ή ροδέλες για βίδες 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 1
34731700-7 Μέρη ελικοπτέρων 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
24100000-5 Αέρια 1
44531510-9 Μπουλόνια και βίδες 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
03120000-8 Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου 1
44411000-4 Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
42514310-8 Φίλτρα αέρα 1
38128000-8 Εξαρτήματα μετεωρολογικών οργάνων 1
44611500-1 Δεξαμενές νερού 1
44530000-4 Συνδετήρες 1
42997000-1 Εξοπλισμός δικτύου αγωγών 1
45221230-3 Φρέατα 1
30199760-5 Ετικέτες 1
42120000-6 Αντλίες και συμπιεστές 1
31224000-2 Συνδέσεις και στοιχεία επαφών 1
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 1
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 1
42131240-0 Δικλείδες με σφαίρα 1
30192131-8 Μηχανικά στυλό 1
44321000-6 Καλώδια 1
31221100-2 Ηλεκτρονόμοι ισχύος 1
24452000-7 Εντομοκτόνα 1
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 1
31650000-7 Μονωτικά εξαρτήματα 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
38570000-1 Όργανα και συσκευές ρύθμισης και ελέγχου 1
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 1
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 1
09331100-9 Ηλιακοί συλλέκττες για την παραγωγή θερμότητας 1
44550000-0 Ελατήρια 1
44600000-6 Δεξαμενές, ταμιευτήρες και δοχεία· σώματα καλοριφέρ και λέβητες 1
50511100-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών υγρών 1
44618350-3 Πλαστικά καπάκια 1
44614000-7 Κάδος 1
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 1
24411000-8 Νιτρικό οξύ 1
44115220-7 Υλικά εγκαταστάσεων θέρμανσης 1
44163130-0 Αγωγοί αποχέτευσης 1
44163230-1 Σύνδεσμοι αγωγών 1
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 1
44540000-7 Αλυσίδες 1
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 1
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 1

ΦΟΡΕΙΣ (20)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Σωλήνες και εξαρτήματα' (CPV: 44164310-3)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste