Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 29,1 χιλ. €
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ XANTHOMONADACEAE ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ», (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 80613), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ €29.085,00 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Η €36.065,40 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

έως 20,8 χιλ. €
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΈΛΑΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΦΥΗ ΦΥΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ", (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 80609), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ).

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/ Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με θέμα την «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων» στα πλαίσια της Πράξης : «Ανάπτυξη καινοτόμου λειτουργικού τροφίμου εμπλουτισμένου με β-γλυκάνες από εδώδιμα μανιτάρια ελληνικών βιοτόπων» με ακρωνύμιο FUNglucan, (MIS) 5031221, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

έως 23,3 χιλ. €
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης Αναδόχου, στο πλαίσιο του έργου «Υποέργου 1 Υποέργο Πανεπιστημίου Πατρών – «Καινοτομίες στο Food Bioprocessing που σχετίζονται με τη νανοβιοτεχνολογία, τις μοριακές επιστήμες και την εφαρμοσμένη χημεία» MIS 5027222» με ΦΚ 80647, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΑΛΙΚΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ, ΕΝΖΥΜΑ, ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ, ΝΑΝΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ, ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ, ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ/ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΑΕΡΙΑ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΥΑΛΙΚΑ, ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (128)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Πλαστικά προϊόντα' ( 19520000-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 22
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 20
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 17
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 16
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 12
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 10
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 9
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 9
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 8
39831200-8 Απορρυπαντικά 8
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 7
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 6
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 6
24965000-6 Ένζυμα 5
15700000-5 Ζωοτροφές 4
03417100-7 Πριονίδια 4
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 4
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 4
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 3
24320000-3 Βασικές οργανικές χημικές ουσίες 3
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 3
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 3
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 3
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 3
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 3
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 2
42514300-5 Συσκευές διήθησης 2
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2
37823000-3 Λαδόχαρτο και άλλα είδη χαρτιού 2
33141310-6 Σύριγγες 2
44423000-1 Διάφορα είδη 2
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 2
33764000-3 Χαρτοπετσέτες 2
24100000-5 Αέρια 2
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2
44832000-1 Διαλύτες 2
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 2
18424000-7 Γάντια 2
33771200-7 Βρεφικές πάνες 2
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 2
30199700-7 Χαρτικά είδη εκτός από έντυπα 2
42514310-8 Φίλτρα αέρα 2
39811100-1 Αποσμητικά χώρου τύπου Air freshner 1
19521200-6 Πλάκες πολυστυρολίου 1
33761000-2 Χαρτί υγείας 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
38436400-4 Μαγνητικοί ανακινητήρες 1
24313220-9 Φωσφορικά άλατα 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
24455000-8 Απολυμαντικά 1
31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 1
24313310-7 Ανθρακικό νάτριο 1
18937100-7 Σακούλες συσκευασίας 1
39831210-1 Απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων 1
44912000-6 Διάφοροι οικοδομικοί λίθοι 1
44111200-3 Τσιμέντο 1
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 1
39224320-7 Σφουγγάρια 1
44111100-2 Τούβλα 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 1
33124110-9 Συστήματα διαγνωστικής 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
44113330-7 Υλικά επίχρισης 1
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 1
42122000-0 Αντλίες 1
39224350-6 Φαράσια 1
15110000-2 Κρέας 1
33721100-1 Λεπίδες ξυραφιών 1
24413200-4 Χλωριούχο αμμώνιο 1
24311400-1 Υδροχλώριο, ανόργανα οξέα, διοξείδιο του πυριτίου και διοξείδιο του θείου 1
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1
42131240-0 Δικλείδες με σφαίρα 1
24313120-8 Θειικά άλατα 1
38423100-7 Δείκτες πίεσης 1
39513100-2 Τραπεζομάντιλα 1
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 1
24452000-7 Εντομοκτόνα 1
24956000-0 Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες 1
15411110-6 Ελαιόλαδο 1
33124130-5 Προμήθειες συσκευών διαγνωστικής 1
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
31224000-2 Συνδέσεις και στοιχεία επαφών 1
44618350-3 Πλαστικά καπάκια 1
45222110-3 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων 1
44200000-2 Δομικά υλικά 1
38434500-1 Βιοχημικοί αναλύτες 1
38411000-9 Υδρόμετρα 1
31650000-7 Μονωτικά εξαρτήματα 1
18141000-9 Γάντια εργασίας 1
14400000-5 Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο 1
24413300-5 Θειικό αμμώνιο 1
09122210-5 Υγροποιημένο βουτάνιο 1
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 1
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
44163130-0 Αγωγοί αποχέτευσης 1
44163230-1 Σύνδεσμοι αγωγών 1
44921200-4 Άσβεστος 1
44111300-4 Είδη κεραμικής 1
44113620-7 Άσφαλτος 1
15331170-9 Κατεψυγμένα λαχανικά 1
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 1
15712000-2 Ξηρή ζωοτροφή 1
33711900-6 Σαπούνι 1
38421110-6 Μετρητές ροής 1
24313400-5 Νιτρικά άλατα 1
44176000-4 Μεμβράνες 1
33691000-0 Αντιπαρασιτικά, εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά 1
44611500-1 Δεξαμενές νερού 1
33631110-6 Σαλικυλικά οξέα 1
15511100-4 Παστεριωμένο γάλα 1
44113200-7 Πλάκες λιθοστρώσεως 1
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 1
44425500-0 Πλαστικά στελέχη 1
39225720-8 Πεπλατυσμένες φιάλες 1
44441000-3 Μικροσφαιρίδια 1
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 1
38570000-1 Όργανα και συσκευές ρύθμισης και ελέγχου 1
33954000-2 Σετ συλλογής βιολογικών στοιχείων 1
24326000-5 Αιθέρες, οργανικά υπεροξείδια, εποξείδια, ακετάλες και ημιακετάλες και οργανικές ενώσεις 1
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 1
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1
38519650-7 Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων 1
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 1

ΦΟΡΕΙΣ (30)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Πλαστικά προϊόντα' (CPV: 19520000-7)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 14
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 12
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 7
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 6
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε 4
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 2
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ) 1
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste