Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 47,8 χιλ. €
έως 24,2 χιλ. €
Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Αριθ. Πρωτ. EE 2216/28-02-2019)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (144)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Πλαστικά προϊόντα' ( 19520000-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 14
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 12
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 12
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 11
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 11
39831200-8 Απορρυπαντικά 10
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 8
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 8
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 7
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 5
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 5
18424000-7 Γάντια 3
24455000-8 Απολυμαντικά 3
39224200-0 Βούρτσες 3
03417100-7 Πριονίδια 3
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 3
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 3
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 3
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 3
18141000-9 Γάντια εργασίας 3
24965000-6 Ένζυμα 3
15700000-5 Ζωοτροφές 3
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 3
44176000-4 Μεμβράνες 2
33711900-6 Σαπούνι 2
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 2
39299200-6 Γυαλί ασφαλείας 2
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 2
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 2
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 2
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 2
39831600-2 Καθαριστικά τουαλέτας 2
44423000-1 Διάφορα είδη 2
44333000-3 Σύρμα 2
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 2
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 2
33700000-7 Προϊόντα ατομικής περιποίησης 2
39224310-4 Βούρτσες αποχωρητηρίου 2
39224100-9 Σκούπες 2
39831210-1 Απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων 2
24320000-3 Βασικές οργανικές χημικές ουσίες 2
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2
39224320-7 Σφουγγάρια 2
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 2
33764000-3 Χαρτοπετσέτες 2
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 2
30199700-7 Χαρτικά είδη εκτός από έντυπα 2
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης 2
33771200-7 Βρεφικές πάνες 2
39532000-0 Χαλάκια (ψάθες) 2
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 2
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 1
18937100-7 Σακούλες συσκευασίας 1
18444100-4 Κράνη ασφαλείας 1
38436400-4 Μαγνητικοί ανακινητήρες 1
24313220-9 Φωσφορικά άλατα 1
31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 1
24313310-7 Ανθρακικό νάτριο 1
19521200-6 Πλάκες πολυστυρολίου 1
39811100-1 Αποσμητικά χώρου τύπου Air freshner 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
33761000-2 Χαρτί υγείας 1
33771000-5 Προϊόντα υγιεινής από χαρτί 1
24413200-4 Χλωριούχο αμμώνιο 1
24311400-1 Υδροχλώριο, ανόργανα οξέα, διοξείδιο του πυριτίου και διοξείδιο του θείου 1
33141310-6 Σύριγγες 1
39513100-2 Τραπεζομάντιλα 1
33651510-6 Αντιοροί 1
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 1
24452000-7 Εντομοκτόνα 1
24956000-0 Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
44113330-7 Υλικά επίχρισης 1
44111100-2 Τούβλα 1
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 1
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 1
44832000-1 Διαλύτες 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
24100000-5 Αέρια 1
33124110-9 Συστήματα διαγνωστικής 1
44912000-6 Διάφοροι οικοδομικοί λίθοι 1
44111200-3 Τσιμέντο 1
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 1
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 1
42122000-0 Αντλίες 1
39224350-6 Φαράσια 1
15110000-2 Κρέας 1
33721100-1 Λεπίδες ξυραφιών 1
44113200-7 Πλάκες λιθοστρώσεως 1
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 1
44425500-0 Πλαστικά στελέχη 1
39224000-8 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων 1
39225720-8 Πεπλατυσμένες φιάλες 1
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
44200000-2 Δομικά υλικά 1
33741300-9 Απολυμαντικά χεριών 1
44618350-3 Πλαστικά καπάκια 1
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1
38519650-7 Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων 1
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 1
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1
42131240-0 Δικλείδες με σφαίρα 1
24313120-8 Θειικά άλατα 1
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 1
15871110-8 Ξίδι ή ισοδύναμο 1
15411110-6 Ελαιόλαδο 1
09122000-0 Προπάνιο και βουτάνιο 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
31224000-2 Συνδέσεις και στοιχεία επαφών 1
45222110-3 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων 1
38423100-7 Δείκτες πίεσης 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 1
39833000-0 Προϊόντα για το ξεσκόνισμα 1
38570000-1 Όργανα και συσκευές ρύθμισης και ελέγχου 1
33954000-2 Σετ συλλογής βιολογικών στοιχείων 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
38411000-9 Υδρόμετρα 1
31650000-7 Μονωτικά εξαρτήματα 1
14400000-5 Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο 1
24413300-5 Θειικό αμμώνιο 1
09122210-5 Υγροποιημένο βουτάνιο 1
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 1
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
24322500-2 Οινόπνευμα 1
44163130-0 Αγωγοί αποχέτευσης 1
44163230-1 Σύνδεσμοι αγωγών 1
44921200-4 Άσβεστος 1
44113620-7 Άσφαλτος 1
15331170-9 Κατεψυγμένα λαχανικά 1
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 1
39525100-9 Ξεσκονόπανα 1
39224330-0 Κουβάδες 1
38421110-6 Μετρητές ροής 1
24313400-5 Νιτρικά άλατα 1
33691000-0 Αντιπαρασιτικά, εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά 1
44611500-1 Δεξαμενές νερού 1
33631110-6 Σαλικυλικά οξέα 1
09111000-0 Άνθρακας και καύσιμα με βάση τον άνθρακα 1
15511100-4 Παστεριωμένο γάλα 1

ΦΟΡΕΙΣ (29)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Πλαστικά προϊόντα' (CPV: 19520000-7)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 17
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 7
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 5
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε 2
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 2
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 2
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ 2
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 1
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste