Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 23,3 χιλ. €
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019

Συνοπτικός διαγωνισμός ανάδειξης Αναδόχου, στο πλαίσιο του έργου «Υποέργου 1 Υποέργο Πανεπιστημίου Πατρών – «Καινοτομίες στο Food Bioprocessing που σχετίζονται με τη νανοβιοτεχνολογία, τις μοριακές επιστήμες και την εφαρμοσμένη χημεία» MIS 5027222» με ΦΚ 80647, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων: ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΑΛΙΚΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ, ΕΝΖΥΜΑ, ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ, ΝΑΝΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ, ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ, ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ/ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΑΕΡΙΑ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΥΑΛΙΚΑ, ΣΥΡΙΓΓΕΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (124)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Πλαστικά προϊόντα' ( 19520000-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 20
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 15
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 13
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 13
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 10
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 10
39831200-8 Απορρυπαντικά 9
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 9
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 7
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 6
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 6
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 5
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 5
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 4
15700000-5 Ζωοτροφές 4
03417100-7 Πριονίδια 4
24965000-6 Ένζυμα 4
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 3
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 3
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 3
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 3
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 3
44832000-1 Διαλύτες 2
42514310-8 Φίλτρα αέρα 2
33771200-7 Βρεφικές πάνες 2
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 2
30199700-7 Χαρτικά είδη εκτός από έντυπα 2
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 2
18424000-7 Γάντια 2
39831210-1 Απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων 2
24320000-3 Βασικές οργανικές χημικές ουσίες 2
24100000-5 Αέρια 2
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 2
37823000-3 Λαδόχαρτο και άλλα είδη χαρτιού 2
33141310-6 Σύριγγες 2
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 2
33764000-3 Χαρτοπετσέτες 2
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 2
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 2
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 1
38570000-1 Όργανα και συσκευές ρύθμισης και ελέγχου 1
33954000-2 Σετ συλλογής βιολογικών στοιχείων 1
24326000-5 Αιθέρες, οργανικά υπεροξείδια, εποξείδια, ακετάλες και ημιακετάλες και οργανικές ενώσεις 1
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 1
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1
38519650-7 Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων 1
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 1
44113200-7 Πλάκες λιθοστρώσεως 1
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 1
44425500-0 Πλαστικά στελέχη 1
39225720-8 Πεπλατυσμένες φιάλες 1
44441000-3 Μικροσφαιρίδια 1
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 1
44163130-0 Αγωγοί αποχέτευσης 1
44163230-1 Σύνδεσμοι αγωγών 1
44921200-4 Άσβεστος 1
44111300-4 Είδη κεραμικής 1
44113620-7 Άσφαλτος 1
15331170-9 Κατεψυγμένα λαχανικά 1
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 1
44176000-4 Μεμβράνες 1
33691000-0 Αντιπαρασιτικά, εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά 1
44611500-1 Δεξαμενές νερού 1
33631110-6 Σαλικυλικά οξέα 1
15511100-4 Παστεριωμένο γάλα 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
38421110-6 Μετρητές ροής 1
24313400-5 Νιτρικά άλατα 1
24413200-4 Χλωριούχο αμμώνιο 1
24311400-1 Υδροχλώριο, ανόργανα οξέα, διοξείδιο του πυριτίου και διοξείδιο του θείου 1
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1
42131240-0 Δικλείδες με σφαίρα 1
24313120-8 Θειικά άλατα 1
38423100-7 Δείκτες πίεσης 1
39513100-2 Τραπεζομάντιλα 1
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 1
24452000-7 Εντομοκτόνα 1
24956000-0 Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες 1
15411110-6 Ελαιόλαδο 1
33124130-5 Προμήθειες συσκευών διαγνωστικής 1
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
31224000-2 Συνδέσεις και στοιχεία επαφών 1
45222110-3 Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων 1
44618350-3 Πλαστικά καπάκια 1
44200000-2 Δομικά υλικά 1
38434500-1 Βιοχημικοί αναλύτες 1
38411000-9 Υδρόμετρα 1
31650000-7 Μονωτικά εξαρτήματα 1
18141000-9 Γάντια εργασίας 1
14400000-5 Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο 1
24413300-5 Θειικό αμμώνιο 1
09122210-5 Υγροποιημένο βουτάνιο 1
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 1
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
33124110-9 Συστήματα διαγνωστικής 1
18937100-7 Σακούλες συσκευασίας 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
44113330-7 Υλικά επίχρισης 1
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 1
42122000-0 Αντλίες 1
39224350-6 Φαράσια 1
44912000-6 Διάφοροι οικοδομικοί λίθοι 1
44111200-3 Τσιμέντο 1
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 1
44111100-2 Τούβλα 1
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 1
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 1
19521200-6 Πλάκες πολυστυρολίου 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
33761000-2 Χαρτί υγείας 1
38436400-4 Μαγνητικοί ανακινητήρες 1
24313220-9 Φωσφορικά άλατα 1
39811100-1 Αποσμητικά χώρου τύπου Air freshner 1
24455000-8 Απολυμαντικά 1
31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 1
24313310-7 Ανθρακικό νάτριο 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
15110000-2 Κρέας 1
33721100-1 Λεπίδες ξυραφιών 1

ΦΟΡΕΙΣ (30)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Πλαστικά προϊόντα' (CPV: 19520000-7)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 15
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 11
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 4
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε 2
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 2
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ) 1
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 1
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste