Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 97,8 χιλ. €
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

Διακήρυξη για Σύμβαση Συμφωνίας - Πλαίσιο με Ανοικτή Διαδικασία μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια Ερευνητικών Αναλωσίμων στα πλαίσια του υποέργου 3 «Στρατηγική Ανάπτυξη Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5002562 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020» με εκτιμώμενη αξία 97.810,77 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ

έως 29,1 χιλ. €
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ XANTHOMONADACEAE ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΠΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ», (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 80613), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ €29.085,00 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Η €36.065,40 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

έως 20,8 χιλ. €
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΈΛΑΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΦΥΗ ΦΥΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ", (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 80609), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ).

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (132)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Πλαστικά προϊόντα' ( 19520000-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 24
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 21
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 18
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 14
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 13
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 12
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 12
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 11
24965000-6 Ένζυμα 7
39831200-8 Απορρυπαντικά 7
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 6
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 6
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 6
33760000-5 Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες 5
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 4
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 4
15700000-5 Ζωοτροφές 4
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 4
03417100-7 Πριονίδια 4
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 3
42514310-8 Φίλτρα αέρα 3
24320000-3 Βασικές οργανικές χημικές ουσίες 3
24327000-2 Διάφορα χημικά προϊόντα 3
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 3
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 3
37823000-3 Λαδόχαρτο και άλλα είδη χαρτιού 2
39540000-9 Διάφορα σχοινιά, πλεξούδες, σπάγκοι και πλέγματα 2
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 2
44423000-1 Διάφορα είδη 2
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 2
33764000-3 Χαρτοπετσέτες 2
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2
42514300-5 Συσκευές διήθησης 2
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 2
38436160-9 Υποστάτες δοκιμαστικών σωλήνων για προσαρμογή σε ανακινητήρες 2
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 2
15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2
24100000-5 Αέρια 2
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 2
18424000-7 Γάντια 2
30234600-4 Μνήμες φλας 2
24455000-8 Απολυμαντικά 2
33141310-6 Σύριγγες 2
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 2
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
44113330-7 Υλικά επίχρισης 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 1
42122000-0 Αντλίες 1
39224350-6 Φαράσια 1
09343000-5 Ραδιενεργά υλικά 1
15110000-2 Κρέας 1
33721100-1 Λεπίδες ξυραφιών 1
33761000-2 Χαρτί υγείας 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
42124300-7 Μέρη αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών 1
19521200-6 Πλάκες πολυστυρολίου 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 1
33771200-7 Βρεφικές πάνες 1
38436400-4 Μαγνητικοί ανακινητήρες 1
39811100-1 Αποσμητικά χώρου τύπου Air freshner 1
38421110-6 Μετρητές ροής 1
39831210-1 Απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων 1
22851000-0 Κλασέρ 1
19522000-1 Ρητίνες 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
44832000-1 Διαλύτες 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
44912000-6 Διάφοροι οικοδομικοί λίθοι 1
44111200-3 Τσιμέντο 1
30193500-3 Θήκες εντύπων 1
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 1
39224320-7 Σφουγγάρια 1
44111100-2 Τούβλα 1
44163130-0 Αγωγοί αποχέτευσης 1
44163230-1 Σύνδεσμοι αγωγών 1
44921200-4 Άσβεστος 1
33924000-3 Κιτ ανίχνευσης λοιμωδών νόσων για αυτοψίες 1
44111300-4 Είδη κεραμικής 1
44113620-7 Άσφαλτος 1
15331170-9 Κατεψυγμένα λαχανικά 1
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 1
15712000-2 Ξηρή ζωοτροφή 1
33711900-6 Σαπούνι 1
33691000-0 Αντιπαρασιτικά, εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά 1
44611500-1 Δεξαμενές νερού 1
15511100-4 Παστεριωμένο γάλα 1
18141000-9 Γάντια εργασίας 1
22852000-7 Ντοσιέ 1
33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 1
09122210-5 Υγροποιημένο βουτάνιο 1
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 1
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 1
38570000-1 Όργανα και συσκευές ρύθμισης και ελέγχου 1
33954000-2 Σετ συλλογής βιολογικών στοιχείων 1
24326000-5 Αιθέρες, οργανικά υπεροξείδια, εποξείδια, ακετάλες και ημιακετάλες και οργανικές ενώσεις 1
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 1
39222100-5 Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας 1
33631400-6 Αντιβιοτικά και χημειοθεραπευτικά τοπικής χρήσης 1
38411000-9 Υδρόμετρα 1
31650000-7 Μονωτικά εξαρτήματα 1
44200000-2 Δομικά υλικά 1
38434500-1 Βιοχημικοί αναλύτες 1
38423100-7 Δείκτες πίεσης 1
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1
42131240-0 Δικλείδες με σφαίρα 1
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 1
24311400-1 Υδροχλώριο, ανόργανα οξέα, διοξείδιο του πυριτίου και διοξείδιο του θείου 1
24452000-7 Εντομοκτόνα 1
24956000-0 Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες 1
15411110-6 Ελαιόλαδο 1
33124130-5 Προμήθειες συσκευών διαγνωστικής 1
30192000-1 Προμήθειες ειδών γραφείου 1
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
31224000-2 Συνδέσεις και στοιχεία επαφών 1
44113200-7 Πλάκες λιθοστρώσεως 1
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 1
44425500-0 Πλαστικά στελέχη 1
39225720-8 Πεπλατυσμένες φιάλες 1
44441000-3 Μικροσφαιρίδια 1
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 1
30193700-5 Κιβώτια αποθήκευσης εγγράφων 1
44618350-3 Πλαστικά καπάκια 1
34312100-8 Ιμάντες ανεμιστήρων 1
31440000-2 Μπαταρίες 1

ΦΟΡΕΙΣ (27)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Πλαστικά προϊόντα' (CPV: 19520000-7)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 13
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 12
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 6
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 5
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 4
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 3
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε 2
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 2
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2
ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ) 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste