Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Διενέργεια Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ – TMHMATA 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 ΚΑΙ 16 στο πλαίσιο του υποέργου Νο 8 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων» της Πράξης «Πολυκεντρικό Μουσείο Βεργίνας – Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο – Φάση Β’» και ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επι τη βάσει της τιμής για την "ΠΡΟΜΗΘΙΕΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΑ 1,,3,,4,,7, 8, 9, 10, 11, 13 ΚΑΙ 16" στο πλαίσιο του υποέργου Νο 8 "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων" της Πράξης "Πολυκεντρικό Μουσείο βεργίνας _ Κεντρικό Μουσειακό Κτίριο - Φάση Β" και ενταγμένο στο Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020"

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΦΟΡΕΙΣ (3)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υλικά καλλιτεχνίας' (CPV: 37820000-2)

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste