Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 122,1 χιλ. €
Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού με αρ. διακ. 4/2019 και Α/Α Συστήματος 76779

έως 59,9 χιλ. €
Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2018_7255/08.10.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΕ1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ & ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ, ΥΠΟΕΡΓΟY 4 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» MIS 5007918

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (31)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ψυγεία και καταψύκτες' ( 39711100-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 2
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
38434510-4 Κυτταρόμετρα 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 1
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
42513290-4 Επαγγελματικός ψυκτικός εξοπλισμός 1
42131143-0 Βαλβίδες ελέγχου ροής 1
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
42993100-4 Συσκευές χλωρίωσης 1
42122100-1 Αντλίες υγρών 1
38433100-0 Φασματοφωτόμετρα μάζας 1
38431000-5 Συσκευές ανίχνευσης 1
39714000-0 Ανεμιστήρες και αεριοσυλλέκτες ανακύκλωσης του αέρα 1
42122450-9 Αντλίες κενού 1
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 1
42921320-7 Μηχανήματα συσκευασίας 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
33152000-0 Κλίβανος 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38432200-4 Χρωματογράφοι 1
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
31211320-7 Πλακέτες ασφαλειών 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste