Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019
Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

H Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί επαναληπτικό ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής κάθε υποομάδας, για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών βασικής υλικής συνδρομής (Υποομάδα 1 (αθλητικά είδη CPV 18000000-9) Υποομάδα 2 (α. πανικά οικιακής χρήσης CPV 39510000-0 β. υπνόσακοι CPV 395225400-4 ) Υποομάδα 3 (σχολικά είδη CPV 30192700-8)) όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2014-2020 Περιφέρεια Κρήτης με Κωδικό ΟΠΣ 5000183. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών μίας ή περισσοτέρων υποομάδων. Προσφορές για μέρος των ειδών κάποιας υποομάδας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Συνολικός προϋπολογισμός: 151.044,29 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α 1. Υποομάδα 1 (αθλητικά είδη CPV 18000000-9): 31.250,54 € (με ΦΠΑ) 2. Υποομάδα 2 (α. πανικά οικιακής χρήση

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΦΟΡΕΙΣ (3)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Είδη κλωστοϋφαντουργίας οικιακής χρήσης' (CPV: 39510000-0)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste