Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 122,1 χιλ. €
Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού με αρ. διακ. 4/2019 και Α/Α Συστήματος 76779

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 120,4 χιλ. €
Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων 8/2018 για την Προμήθεια επιστημονικών οργάνων, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε επιστημονικό εξοπλισμό, Σχολών, Τμημάτων και Εργαστηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

έως 161,1 χιλ. €
Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια επιστημονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών υποδομών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τα Τμήματα Χημείας, Οδοντιατρικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικό, Φυσικής και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Η προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης : «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του ΕΘΝΙΚΟΥ και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», Υποέργο 1: «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων».

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (27)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ανακινητήρες και εξαρτήματα' ( 38436000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 2
38432200-4 Χρωματογράφοι 2
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
38432000-2 Συσκευές αναλύσεων 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
39711110-3 Ψυγεία-καταψύκτες 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
38436300-3 Ανακινητήρες επώασης 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
42122100-1 Αντλίες υγρών 1
38431000-5 Συσκευές ανίχνευσης 1
39711123-7 Καταψύκτες όρθιου τύπου 1
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 1
42921320-7 Μηχανήματα συσκευασίας 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
38436710-0 Μήλες για διασπαστές υπερήχων 1
33152000-0 Κλίβανος 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
42931140-4 Περιστροφικός εξοπλισμός για μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
42131143-0 Βαλβίδες ελέγχου ροής 1

ΦΟΡΕΙΣ (3)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ανακινητήρες και εξαρτήματα' (CPV: 38436000-0)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste