Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 122,1 χιλ. €
Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού με αρ. διακ. 4/2019 και Α/Α Συστήματος 76779

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 120,4 χιλ. €
Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων 8/2018 για την Προμήθεια επιστημονικών οργάνων, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε επιστημονικό εξοπλισμό, Σχολών, Τμημάτων και Εργαστηρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

έως 161,1 χιλ. €
Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια επιστημονικού και εργαστηριακού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών υποδομών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τα Τμήματα Χημείας, Οδοντιατρικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικό, Φυσικής και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Η προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης : «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του ΕΘΝΙΚΟΥ και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», Υποέργο 1: «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων».

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (79)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ανακινητήρες και εξαρτήματα' ( 38436000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 2
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
42131100-7 Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας 1
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 1
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 1
48151000-1 Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
33152000-0 Κλίβανος 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
38432200-4 Χρωματογράφοι 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
44612000-3 Δοχεία για υγροποιημένα αέρια 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
33194100-7 Συσκευές και όργανα έγχυσης 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
30191200-6 Επιδιασκόπια 1
33123230-9 Καρδιογράφοι 1
24911200-5 Συγκολλητικά μέσα 1
42921320-7 Μηχανήματα συσκευασίας 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
38520000-6 Σαρωτές 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
33195000-3 Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
30195000-2 Πίνακες 1
39113200-9 Καναπέδες 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
42131143-0 Βαλβίδες ελέγχου ροής 1
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 1
33186200-9 Συσκευές θέρμανσης αίματος και υγρών 1
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
42122100-1 Αντλίες υγρών 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
38431000-5 Συσκευές ανίχνευσης 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
43414000-8 Μηχανές εκτριβής 1
38436600-6 Ομογενοποιητές εμβάπτισης 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
38111100-7 Πυξίδες 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
39111000-3 Καθίσματα 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
39112000-0 Καρέκλες 1
39122200-5 Βιβλιοθήκες 1
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 1
33696200-7 Αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste