Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

3 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
έως 74,8 χιλ. €
Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου & Λοιπών Ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για την Κάλυψη των Αναγκών του Δήμου Κομοτηνής, του ξενώνα δομής γυναικών Κομοτηνής και των Νομικών του Προσώπων ΚΕ.ΜΕ.Α, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ, Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και των Σ.Ε. Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2020 & 2021»

έως 21,8 χιλ. €
Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αρ. πρωτ. 2241/28-02-2019)

έως 36,0 χιλ. €
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

Συνοπτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εργασίες υπαίθρου για τις ανάγκες της Πράξης με MIS5001336

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (70)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Γάντια' ( 18424000-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 11
33157100-6 Μάσκες ιατρικών αερίων 5
33741300-9 Απολυμαντικά χεριών 4
33141200-2 Καθετήρες 4
18937100-7 Σακούλες συσκευασίας 4
24455000-8 Απολυμαντικά 3
33141310-6 Σύριγγες 3
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 3
33170000-2 Αναισθησία και ανάνηψη 3
18443300-9 Καλύμματα κεφαλής 3
35814000-3 Μάσκες αερίου 3
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 3
18142000-6 Προσωπίδες ασφαλείας 2
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 2
39831200-8 Απορρυπαντικά 2
33141110-4 Επίδεσμοι 2
39224000-8 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων 2
33600000-6 Φαρμακευτικά προϊόντα 2
42513100-6 Εξοπλισμός κατάψυξης 2
33141240-4 Εξαρτήματα καθετήρων 2
18930000-7 Σάκοι και τσάντες 2
33141126-9 Ράμματα 2
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 2
19640000-4 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 2
39532000-0 Χαλάκια (ψάθες) 1
44423200-3 Σκάλες 1
18832000-0 Ειδικά υποδήματα 1
42913300-2 Φίλτρα λαδιού 1
24452000-7 Εντομοκτόνα 1
33761000-2 Χαρτί υγείας 1
33741000-6 Προϊόντα για την περιποίηση των χεριών 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
18223200-0 Επενδύτες 1
33700000-7 Προϊόντα ατομικής περιποίησης 1
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 1
33192160-1 Φορεία 1
18316000-7 Καλσόν 1
39832000-3 Προϊόντα για το πλύσιμο των πιάτων 1
33711000-7 Αρώματα και παρασκευάσματα ατομικής περιποίησης 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
39224100-9 Σκούπες 1
39224350-6 Φαράσια 1
33680000-0 Φαρμακευτικά είδη 1
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 1
33141113-4 Ταινία επιδέσμου 1
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 1
33691000-0 Αντιπαρασιτικά, εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
18315000-0 Μακριές κάλτσες 1
39136000-4 Κρεμάστρες 1
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 1
18400000-3 Ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης 1
39514000-8 Πετσέτες μπάνιου και κουζίνας 1
39822000-0 Καυστικά καθαριστικά 1
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
33194120-3 Αναλώσιμα έγχυσης 1
33141321-6 Βελόνες αναισθησίας 1
33762000-9 Χαρτομάντιλα 1
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 1
38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια 1
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 1
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1
34921100-0 Σάρωθρα οδικού καθαρισμού 1
18800000-7 Υποδήματα 1
30192200-3 Ταινίες μέτρησης 1
44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας 1
33141123-8 Δοχείο απορριμμάτων οξέων αντικειμένων 1
33764000-3 Χαρτοπετσέτες 1
33763000-6 Χάρτινες χειροπετσέτες 1
24951100-6 Λιπαντικά 1

ΦΟΡΕΙΣ (18)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Γάντια' (CPV: 18424000-7)

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste