Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 242,0 χιλ. €
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπ/μένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (25)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών' ( 50116500-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 12
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 5
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 3
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 3
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 3
50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων 2
50112300-6 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες 2
50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 2
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 2
31440000-2 Μπαταρίες 1
50114100-8 Υπηρεσίες επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων 1
34352100-0 Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων 1
34352000-9 Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως 1
34330000-9 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 1
50116000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 1
50433000-9 Υπηρεσίες βαθμονόμησης 1
50115000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 1
50532300-6 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών 1
50112110-7 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων 1
34351000-2 Ελαστικά ελαφράς χρήσεως 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste