Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 58,0 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

έως 48,4 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μονωτικών & οικοδομικών υλικών για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ΠΔ 99/2017 καθώς και για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των λοιπών Κτιρίων του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά Κατηγορία και ανά άρθρο Κατηγορίας επί των τιμών των άρθρων των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 20748/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005983048/2019-12-06) Διακήρυξη.

έως 51,4 χιλ. €
Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (41)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Συγκολλητικά μέσα' ( 24911200-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
14212430-3 Θρυμματισμένοι λίθοι 1
44921200-4 Άσβεστος 1
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 1
09211650-2 Υγρά φρένων 1
44176000-4 Μεμβράνες 1
39831500-1 Καθαριστικά αυτοκινήτου 1
44530000-4 Συνδετήρες 1
31610000-5 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για κινητήρες και οχήματα 1
44812320-4 Χρώματα για επιγραφοποιούς 1
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 1
44111800-9 Κονίαμα (κατασκευαστικά έργα) 1
44163110-4 Αγωγοί αποστράγγισης 1
44316400-2 Υλικά σιδηρουργείου 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
24961000-8 Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων 1
44531700-8 Κοχλιωτά είδη από σίδηρο ή χάλυβα 1
24910000-6 Κόλλες 1
42620000-8 Τόρνοι, τρυπάνια και φρέζες 1
44820000-4 Βερνίκια 1
24957200-9 Συνθετικές πρόσθετες ύλες για τσιμεντοκονιάματα, ασβεστοκονιάματα ή σκυροδέματα 1
44331000-9 Ράβδοι (κατασκευαστικές εργασίες) 1
39224210-3 Βούρτσες ελαιοχρωματιστών 1
19721000-6 Σχοινί από συνθετικές ίνες 1
24951100-6 Λιπαντικά 1
39800000-0 Είδη καθαρισμού και στίλβωσης 1
44313000-7 Μεταλλικά πλέγματα 1
14212400-4 Χώμα 1
44618100-6 Ελαφριά δοχεία 1
50531200-8 Υπηρεσίες συντήρησης συσκευών αερίου 1
44424200-0 Κολλητική ταινία 1
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 1
44111200-3 Τσιμέντο 1
45314300-4 Καλωδιακή υποδομή 1
39137000-1 Αποσκληρυντές νερού 1
44163100-1 Σωληνώσεις 1
44111100-2 Τούβλα 1
43800000-1 Εξοπλισμός συνεργείου 1
44832000-1 Διαλύτες 1
44812210-0 Λαδομπογιές 1
39812500-2 Στεγανωτικά 1
44315200-3 Υλικά συγκόλλησης 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste