Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 294,7 χιλ. €
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) σχετικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ - 1458/14-05-2018 και με αριθμ. 07/2018 Διακήρυξης

έως 294,7 χιλ. €
Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) σχετικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (0)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Συσκευές ακτινοσκόπησης' ( 33111400-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste