Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (32)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υλικά σήμανσης οδών' ( 34922100-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
34928472-7 Στύλοι πινακίδων σήμανσης 4
34992000-7 Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες 4
34953000-2 Ράμπες πρόσβασης 3
44115900-8 Διατάξεις ηλιοπροστασίας 3
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 3
03419000-0 Ξυλεία 3
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 2
34928120-5 Μέρη κιγκλιδωμάτων 2
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 2
33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 2
44112110-2 Μέρη υποστέγων 2
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 2
44114220-0 Αγωγοί από σκυρόδεμα και προσαρμογές 2
44211200-4 Θαλαμίσκοι 1
24955000-3 Χημικές τουαλέτες 1
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
35121700-5 Συστήματα συναγερμού 1
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 1
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1
44113100-6 Υλικά πλακόστρωσης 1
44200000-2 Δομικά υλικά 1
34992200-9 Οδικά σήματα 1
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 1
45441000-0 Υαλοτεχνικές εργασίες 1
33193000-9 Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη 1
32441100-7 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης 1
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 1
44113700-2 Υλικά επισκευής οδών 1
44411400-8 Ντουζιέρες 1
44810000-1 Χρώματα επίχρισης 1
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste