Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 42,8 χιλ. €
Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (43)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα' ( 22100000-1 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 3
79970000-4 Υπηρεσίες δημοσιεύσεων 2
79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 2
37400000-2 Αθλητικά είδη και εξοπλισμός 2
92210000-6 Ραδιοφωνικές υπηρεσίες 2
37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 2
73110000-6 Υπηρεσίες έρευνας 2
18412200-2 Αθλητικά μπλουζάκια 2
92100000-2 Κινηματογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες βιντεοταινιών 2
18512200-3 Μετάλλια 2
18530000-3 Δώρα και βραβεία 2
39154100-7 Περίπτερα εκθέσεων 2
22315000-1 Φωτογραφίες 2
22816000-3 Μπλοκ 2
79956000-0 Υπηρεσίες οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και εκθέσεων 2
22462000-6 Διαφημιστικό υλικό 2
72212220-7 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού Διαδικτύου και ενδοδικτύου (ιντρανέτ) 1
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
44511000-5 Εργαλεία χειρός 1
30192110-5 Μελάνια 1
79412000-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης 1
30199710-0 Τυπωμένοι φάκελοι 1
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 1
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1
79930000-2 Ειδικές υπηρεσίες μελετών 1
92331210-5 Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 1
22130000-0 Ευρετήρια 1
72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 1
30163000-9 Κάρτες χρέωσης 1
30199000-0 Γραφική ύλη και άλλα είδη από χαρτί 1
35261000-1 Πίνακες πληροφοριών 1
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 1
92111260-2 Παραγωγή ενημερωτικών βιντεοταινιών 1
22820000-4 Έντυπα 1
92111200-4 Παραγωγή διαφημιστικών, προπαγανδιστικών και ενημερωτικών ταινιών και βιντεοταινιών 1
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
71356200-0 Υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας 1
22110000-4 Τυπωμένα βιβλία 1
79971200-3 Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
22150000-6 Διαφημιστικά φυλλάδια 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste