Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρολογικό υλικό' ( 31681410-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
31531000-7 Λαμπτήρες 21
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 9
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 8
31320000-5 Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 7
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 7
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 7
34993000-4 Φωτιστικά οδών 6
31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης 6
44321000-6 Καλώδια 6
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 6
31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης 6
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 5
31518100-1 Προβολείς 5
31211300-1 Ασφάλειες 5
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων 5
31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού 4
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 4
31532800-2 Βραχίονες φωτιστικών 4
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 4
34928510-6 Κολώνες φωτισμού οδών 4
31214100-0 Διακόπτες 4
31524120-2 Φωτιστικά οροφής 4
31532100-5 Λυχνίες 3
71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 3
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 3
44523300-5 Εξαρτήματα 3
38750000-7 Χρονοδιακόπτες 3
31200000-8 Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 3
51110000-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 3
38417000-1 Θερμοστοιχεία 3
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 3
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 3
38423100-7 Δείκτες πίεσης 3
44322400-7 Διατάξεις στερέωσης καλωδίων 3
34928500-3 Εξοπλισμός φωτισμού οδών 3
31522000-1 Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα 3
31221000-1 Ηλεκτρονόμοι 3
44163100-1 Σωληνώσεις 3
31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 3
31214510-7 Πίνακες διανομής 2
31532510-2 Εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού 2
31300000-9 Μονωμένα σύρματα και καλώδια 2
34941100-6 Ράβδοι 2
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 2
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 2
31214300-2 Ηλεκτρικοί πίνακες υπαίθρου 2
31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας 2
31512100-9 Λαμπτήρες αλογόνου, γραμμικοί 2
32521000-1 Καλώδια τηλεπικοινωνιών 2
31170000-8 Μετασχηματιστές 2
35125100-7 Αισθητήρες 2
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 2
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 2
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 2
31532500-9 Εκκινητές λυχνίας 2
31321200-4 Καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης 2
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 2
44165200-6 Κατακόρυφοι σωλήνες 2
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 2
31711150-9 Ηλεκτρικοί πυκνωτές 2
31531100-8 Σωλήνες φωτισμού 2
44332000-6 Ράβδοι κυκλικής διατομής 2
31519100-8 Λαμπτήρες πυρακτώσεως 2
38428000-1 Ροόμετρα 2
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 2
34928520-9 Στύλοι φωτισμού 2
39299000-4 Γυάλινα είδη 2
42131143-0 Βαλβίδες ελέγχου ροής 2
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 2
44810000-1 Χρώματα επίχρισης 1
31518600-6 Προβολείς φωτισμού 1
44521200-0 Λουκέτα και αλυσίδες 1
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 1
42122400-4 Φυγοκεντρικές αντλίες και διατάξεις ανύψωσης υγρών 1
31120000-3 Γεννήτριες 1
30216100-7 Οπτικοί αναγνώστες 1
44322200-5 Συνδέσεις καλωδίων 1
44512800-0 Κατσαβίδια 1
42131148-5 Βαλβίδες φραγμού 1
03419000-0 Ξυλεία 1
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
31524210-0 Φωτιστικά τοίχου 1
44176000-4 Μεμβράνες 1
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 1
31321000-2 Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
42124200-6 Μέρη αντλιών ή διατάξεων ανύψωσης υγρών 1
76431000-3 Υπηρεσίες γεώτρησης 1
42924300-2 Εξοπλισμός ψεκασμού 1
38421110-6 Μετρητές ροής 1
51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 1
44510000-8 Εργαλεία 1
42142200-8 Μέρη στοιχείων μετάδοσης της κίνησης 1
32441100-7 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης 1
44531100-2 Ξυλόβιδες 1
31221200-3 Ηλεκτρονόμοι γενικής χρήσης 1
31132000-0 Πολυφασικοί κινητήρες 1
31681100-4 Ηλεκτρικές επαφές 1
31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 1
44200000-2 Δομικά υλικά 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 1
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 1
31223000-5 Υποδοχές λαμπτήρων 1
44300000-3 Καλώδια, σύρματα και συναφή προϊόντα 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
31213200-4 Μετασχηματιστές διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 1
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 1
34928530-2 Φωτιστικά μέσα οδών 1
44532100-9 Πριτσίνια 1
35111320-4 Φορητοί πυροσβεστήρες 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
42131140-9 Βαλβίδες μείωσης της πίεσης, βαλβίδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές βαλβίδες 1
32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων 1
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 1
32581000-9 Εξοπλισμός επικοινωνίας δεδομένων 1
31682300-3 Εξοπλισμός ρεύματος μέσης τάσης 1
70340000-6 Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης 1
44523000-2 Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα 1
76431200-5 Υπηρεσίες ανύψωσης σωληνώσεων γεώτρησης 1
31400000-0 Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες 1
31532600-0 Πηνία λαμπτήρων 1
39715100-8 Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού, στιγμιαίας θέρμανσης ή θερμοσυσσώρευσης, και θερμαντήρες εμβάπτισης 1
44521110-2 Κλειδαριές για πόρτες 1
31224810-3 Καλώδια επέκτασης 1
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 1
32550000-3 Τηλεφωνικός εξοπλισμός 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
32572000-3 Καλώδια επικοινωνιών 1
31155000-7 Αναστροφείς συχνότητας 1
31532110-8 Λυχνίες φθορισμού 1
76431300-6 Υπηρεσίες τοποθέτησης σωλήνων γεώτρησης 1
32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων 1
42130000-9 Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη 1
31130000-6 Εναλλάκτες 1
31340000-1 Εξαρτήματα καλωδίων, μονωμένα 1
44322300-6 Σωληνοειδή περιβλήματα καλωδίων 1
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 1
31211000-8 Ηλεκτρικοί πίνακες και κυβώτια ασφαλειών 1
44532200-0 Ροδέλες 1
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1
32442200-5 Κυτία τερματικών 1
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 1
34996000-5 Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης οδών 1
39111000-3 Καθίσματα 1
50532100-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων 1
42642500-3 Εργαλειομηχανές για την κατεργασία σκληρού πλαστικού 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
09122100-1 Αέριο προπάνιο 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 1
31518500-5 Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου 1
31224000-2 Συνδέσεις και στοιχεία επαφών 1
44512920-7 Αιχμές κατσαβιδιών 1
31411000-0 Αλκαλικές μπαταρίες 1
30195800-0 Αναρτώμενες ράγες ή υποδοχές 1
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 1
44511000-5 Εργαλεία χειρός 1
31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες 1
31682540-7 Εξοπλισμός υποσταθμού 1
31612200-1 Εκκινητήρες 1
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
50511000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών 1
31711300-6 Ηλεκτρονικά συστήματα χρονομέτρησης 1
24327330-4 Πισσάσφαλτος 1
42962000-7 Εξοπολισμός εκτύπωσης και γραφικών 1
31224300-5 Κυτία συνδέσεων 1
30237250-6 Εξαρτήματα καθαρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
48520000-9 Πακέτα λογισμικού πολυμέσων 1
42131130-6 Ρυθμιστές θερμοκρασίας 1
44611410-3 Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου 1
51112000-0 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 1
22521000-8 Εξοπλισμός ανάγλυφης αποτύπωσης 1
76492000-8 Υπηρεσίες τοποθέτησης εξοπλισμού γεωτρήσεων 1
44190000-8 Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά 1
44212225-2 Στύλοι 1
44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά 1
31174000-6 Μετασχηματιστές ισχύος 1
30212000-8 Υλισμικό για μίνι ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
14212200-2 Αδρανή υλικά 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
48215000-8 Πακέτα λογισμικού ανάπτυξης δικτύων 1
44531510-9 Μπουλόνια και βίδες 1
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 1
39812500-2 Στεγανωτικά 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
42124222-6 Μέρη δοσιμετρικών αντλιών 1
31527260-6 Φωτιστικά συστήματα 1

ΦΟΡΕΙΣ (99)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ηλεκτρολογικό υλικό' (CPV: 31681410-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 21
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 19
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 8
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 8
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 7
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 6
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 6
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 4
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 4
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 4
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 4
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ «ΚΕΥΝΣ» 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ' 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste