Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 81,4 χιλ. €
Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2018_8229/01.11.2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 6) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» MIS 5007918

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρολογικό υλικό' ( 31681410-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
31531000-7 Λαμπτήρες 29
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 11
31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 10
44321000-6 Καλώδια 9
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 9
31522000-1 Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα 8
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 8
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 7
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων 7
31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης 7
44523300-5 Εξαρτήματα 7
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 7
39136000-4 Κρεμάστρες 6
45432210-9 Εργασίες επικάλυψης τοίχων 6
44618400-9 Μεταλλικό δοχείο 6
38622000-1 Καθρέφτες 6
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 6
44221200-7 Πόρτες 6
98314000-7 Υπηρεσίες χρωματισμού 6
44619100-3 Θήκες 6
39712300-9 Συσκευές στεγνώματος χεριών 6
31211300-1 Ασφάλειες 6
44411300-7 Νιπτήρες 6
31320000-5 Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 6
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 6
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 6
45110000-1 Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες μετακίνησης γαιών 6
44411710-4 Καθίσματα λεκανών τουαλέτας 6
44111700-8 Πλακίδια 6
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων 6
45432110-8 Εργασίες επίστρωσης δαπέδων 6
44411740-3 Λεκάνες αποχωρητηρίου 6
45324000-4 Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων 5
34993000-4 Φωτιστικά οδών 5
31518100-1 Προβολείς 5
44411800-2 Ουρητήρια 5
31524120-2 Φωτιστικά οροφής 5
44112500-3 Υλικά οροφών 5
31532800-2 Βραχίονες φωτιστικών 5
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 5
34928510-6 Κολώνες φωτισμού οδών 4
31532500-9 Εκκινητές λυχνίας 4
31518500-5 Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου 4
34928500-3 Εξοπλισμός φωτισμού οδών 4
31531100-8 Σωλήνες φωτισμού 4
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 4
31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης 4
34928530-2 Φωτιστικά μέσα οδών 4
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 4
31170000-8 Μετασχηματιστές 4
44322300-6 Σωληνοειδή περιβλήματα καλωδίων 4
31527260-6 Φωτιστικά συστήματα 4
31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού 4
31221000-1 Ηλεκτρονόμοι 3
31224300-5 Κυτία συνδέσεων 3
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 3
31532510-2 Εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού 3
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 3
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 3
31512100-9 Λαμπτήρες αλογόνου, γραμμικοί 3
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 3
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 3
31518600-6 Προβολείς φωτισμού 3
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 3
38750000-7 Χρονοδιακόπτες 3
31214100-0 Διακόπτες 3
38410000-2 Όργανα μέτρησης 3
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 3
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 3
35125100-7 Αισθητήρες 2
42610000-5 Εργαλειομηχανές που λειτουργούν με λέιζερ και μηχανουργεία 2
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 2
42417300-5 Μεταφορικός εξοπλισμός 2
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 2
31211000-8 Ηλεκτρικοί πίνακες και κυβώτια ασφαλειών 2
31213000-2 Εξοπλισμός διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 2
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 2
31155000-7 Αναστροφείς συχνότητας 2
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2
42652000-1 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός 2
31440000-2 Μπαταρίες 2
50511100-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών υγρών 2
71351914-3 Αρχαιολογικές υπηρεσίες 2
31223000-5 Υποδοχές λαμπτήρων 2
39298900-6 Διάφορα είδη διακόσμησης 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
31532100-5 Λυχνίες 2
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 2
34928520-9 Στύλοι φωτισμού 2
37820000-2 Υλικά καλλιτεχνίας 2
71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 2
35110000-8 Εξοπλισμός πυρόσβεσης, διάσωσης και ασφαλείας 2
31711100-4 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών 2
31524210-0 Φωτιστικά τοίχου 2
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 2
31519100-8 Λαμπτήρες πυρακτώσεως 2
31651000-4 Ηλεκτρικές ταινίες 2
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 2
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 2
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 2
31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 2
70340000-6 Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης 2
44164200-9 Σωλήνες 2
44316000-8 Σιδηρικά είδη 2
42122000-0 Αντλίες 2
31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας 2
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 2
42924200-1 Συσκευές ατμοβολής ή αμμοβολής 2
31214300-2 Ηλεκτρικοί πίνακες υπαίθρου 2
30190000-7 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 2
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 2
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 2
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
35810000-5 Ατομικός εξοπλισμός 1
44221110-9 Πλαίσια παραθύρων 1
44611410-3 Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
31620000-8 Ηλεκτρικές συσκευές ηχητικής ή οπτικής σηματοδότησης 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
34731000-0 Μέρη αεροσκαφών 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31130000-6 Εναλλάκτες 1
39711130-9 Ψυγεία 1
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1
39100000-3 Έπιπλα 1
42164000-6 Βοηθητικός εξοπλισμός για λέβητες 1
44140000-3 Προϊόντα σε σχέση με κατασκευαστικά υλικά 1
31213100-3 Κυτία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
31730000-2 Ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός 1
44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
30194000-5 Προμήθειες σχεδίασης 1
30212000-8 Υλισμικό για μίνι ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
14212200-2 Αδρανή υλικά 1
38422000-9 Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
31340000-1 Εξαρτήματα καλωδίων, μονωμένα 1
24327330-4 Πισσάσφαλτος 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
44315200-3 Υλικά συγκόλλησης 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
31221700-8 Ηλεκτρονόμοι υπερφόρτωσης 1
48520000-9 Πακέτα λογισμικού πολυμέσων 1
48215000-8 Πακέτα λογισμικού ανάπτυξης δικτύων 1
22521000-8 Εξοπλισμός ανάγλυφης αποτύπωσης 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
42122220-8 Αντλίες αποχέτευσης 1
44200000-2 Δομικά υλικά 1
32581000-9 Εξοπλισμός επικοινωνίας δεδομένων 1
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1
50532100-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
30231200-9 Κονσόλες 1
42531000-7 Μέρη ψυκτικού εξοπλισμού 1
32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων 1
31213200-4 Μετασχηματιστές διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
35111320-4 Φορητοί πυροσβεστήρες 1
32442200-5 Κυτία τερματικών 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
44167110-2 Φλάντζες 1
48521000-6 Πακέτα λογισμικού συρραφής (μοντάζ) μουσικής ή ήχου 1
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
31711154-0 Συστοιχίες πυκνωτών 1
31221400-5 Ηλεκτρονόμοι εναλλασσόμενης τάσης 1
44212250-6 Ιστοί 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
42931000-1 Μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
31120000-3 Γεννήτριες 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
34946240-4 Καθίσματα και υλικό στερέωσης καθισμάτων 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
31212400-9 Μικροδιακόπτες κυκλώματος 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 1
44110000-4 Κατασκευαστικά υλικά 1
31532900-3 Φώτα φθορισμού 1
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 1
48421000-5 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 1
42124000-4 Μέρη αντλιών, συμπιεστών, μηχανών ή κινητήρων 1
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1
44221100-6 Παράθυρα 1
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 1
42131291-2 Συρταρωτές δικλείδες 1
03419000-0 Ξυλεία 1
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 1
42414220-9 Γερανογέφυρα 1

ΦΟΡΕΙΣ (136)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ηλεκτρολογικό υλικό' (CPV: 31681410-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 19
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 12
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 12
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 8
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 7
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 7
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΕΥΑΠ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 2
ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 2
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'BΕΝΙΖΕΛΕΙΟ' 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 1
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 1
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
Δ.Ε.Υ.Α ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 1
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ «ΚΕΥΝΣ» 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste