Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (172)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρολογικό υλικό' ( 31681410-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
31531000-7 Λαμπτήρες 14
31518100-1 Προβολείς 7
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 7
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 7
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 7
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 7
31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης 6
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 6
34993000-4 Φωτιστικά οδών 6
31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 5
44321000-6 Καλώδια 5
31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης 5
31532800-2 Βραχίονες φωτιστικών 4
31320000-5 Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 4
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 3
31200000-8 Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 3
34990000-3 Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας, σηματοδότησης και φωτισμού 3
31524120-2 Φωτιστικά οροφής 3
31532100-5 Λυχνίες 3
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 3
31211300-1 Ασφάλειες 3
34928500-3 Εξοπλισμός φωτισμού οδών 3
44511000-5 Εργαλεία χειρός 3
31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού 3
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 3
51110000-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 3
44316000-8 Σιδηρικά είδη 3
44163100-1 Σωληνώσεις 2
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 2
31170000-8 Μετασχηματιστές 2
31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας 2
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 2
38417000-1 Θερμοστοιχεία 2
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 2
31532500-9 Εκκινητές λυχνίας 2
32521000-1 Καλώδια τηλεπικοινωνιών 2
76492000-8 Υπηρεσίες τοποθέτησης εξοπλισμού γεωτρήσεων 2
31214510-7 Πίνακες διανομής 2
71334000-8 Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 2
44531510-9 Μπουλόνια και βίδες 2
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων 2
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 2
44322400-7 Διατάξεις στερέωσης καλωδίων 2
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 2
31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες 2
31682540-7 Εξοπλισμός υποσταθμού 2
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 2
32424000-1 Υποδομή δικτύου 2
38428000-1 Ροόμετρα 2
44212250-6 Ιστοί 2
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 2
31682300-3 Εξοπλισμός ρεύματος μέσης τάσης 2
71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 2
44200000-2 Δομικά υλικά 2
38423100-7 Δείκτες πίεσης 2
44523300-5 Εξαρτήματα 2
31531100-8 Σωλήνες φωτισμού 2
31214100-0 Διακόπτες 2
44165200-6 Κατακόρυφοι σωλήνες 2
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 2
31711150-9 Ηλεκτρικοί πυκνωτές 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1
31223000-5 Υποδοχές λαμπτήρων 1
32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
44300000-3 Καλώδια, σύρματα και συναφή προϊόντα 1
44532100-9 Πριτσίνια 1
38750000-7 Χρονοδιακόπτες 1
31213200-4 Μετασχηματιστές διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
44322000-3 Εξαρτήματα καλωδίων 1
44176000-4 Μεμβράνες 1
42131140-9 Βαλβίδες μείωσης της πίεσης, βαλβίδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές βαλβίδες 1
32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων 1
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1
45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 1
31224800-0 Σετ υλικών για τη σύνδεση καλωδίων 1
39111000-3 Καθίσματα 1
31230000-7 Μέρη συσκευών ελέγχου ή διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
03461100-0 Χημικός ξυλοπολτός 1
44332000-6 Ράβδοι κυκλικής διατομής 1
31132000-0 Πολυφασικοί κινητήρες 1
42131146-1 Μη επιστροφικές βαλβίδες 1
31681100-4 Ηλεκτρικές επαφές 1
31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 1
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
44221200-7 Πόρτες 1
38421110-6 Μετρητές ροής 1
51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 1
42142200-8 Μέρη στοιχείων μετάδοσης της κίνησης 1
44531100-2 Ξυλόβιδες 1
31216100-4 Εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας 1
39299000-4 Γυάλινα είδη 1
03419000-0 Ξυλεία 1
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 1
31161000-2 Μέρη ηλεκτρικών κινητήρων και γεννητριών 1
42131143-0 Βαλβίδες ελέγχου ροής 1
44322200-5 Συνδέσεις καλωδίων 1
44512800-0 Κατσαβίδια 1
42131148-5 Βαλβίδες φραγμού 1
44810000-1 Χρώματα επίχρισης 1
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
70340000-6 Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης 1
39515430-8 Περσίδες 1
44523000-2 Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα 1
76431200-5 Υπηρεσίες ανύψωσης σωληνώσεων γεώτρησης 1
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 1
45317100-3 Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης εξοπλισμού άντλησης 1
42122400-4 Φυγοκεντρικές αντλίες και διατάξεις ανύψωσης υγρών 1
38411000-9 Υδρόμετρα 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
42124290-3 Μέρη φυγοκεντρικών αντλιών 1
31532110-8 Λυχνίες φθορισμού 1
76431300-6 Υπηρεσίες τοποθέτησης σωλήνων γεώτρησης 1
32550000-3 Τηλεφωνικός εξοπλισμός 1
44521110-2 Κλειδαριές για πόρτες 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
50511000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών 1
24327330-4 Πισσάσφαλτος 1
31532600-0 Πηνία λαμπτήρων 1
39715100-8 Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού, στιγμιαίας θέρμανσης ή θερμοσυσσώρευσης, και θερμαντήρες εμβάπτισης 1
18000000-9 Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών 1
50532100-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων 1
31518500-5 Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου 1
31522000-1 Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα 1
76473000-9 Υπηρεσίες δοκιμής εξοπλισμού γεώτρησης 1
31411000-0 Αλκαλικές μπαταρίες 1
42122130-0 Αντλίες νερού 1
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 1
09122100-1 Αέριο προπάνιο 1
44112500-3 Υλικά οροφών 1
44512920-7 Αιχμές κατσαβιδιών 1
76431100-4 Υπηρεσίες ελέγχου γεώτρησης 1
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1
38560000-8 Μετρητές παραγωγής 1
44212225-2 Στύλοι 1
34941100-6 Ράβδοι 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
45316100-6 Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 1
31214300-2 Ηλεκτρικοί πίνακες υπαίθρου 1
44191300-8 Μοριοσανίδες 1
14212200-2 Αδρανή υλικά 1
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 1
32584000-0 Μέσα καταγραφής δεδομένων 1
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 1
44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά 1
31174000-6 Μετασχηματιστές ισχύος 1
31211000-8 Ηλεκτρικοί πίνακες και κυβώτια ασφαλειών 1
34928510-6 Κολώνες φωτισμού οδών 1
44532200-0 Ροδέλες 1
31213000-2 Εξοπλισμός διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 1
71331000-7 Τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα ιλύος γεωτρήσεων 1
42131130-6 Ρυθμιστές θερμοκρασίας 1
51112000-0 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 1
31532510-2 Εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού 1
42124222-6 Μέρη δοσιμετρικών αντλιών 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 1
31512100-9 Λαμπτήρες αλογόνου, γραμμικοί 1
42962000-7 Εξοπολισμός εκτύπωσης και γραφικών 1
31300000-9 Μονωμένα σύρματα και καλώδια 1
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 1
39812500-2 Στεγανωτικά 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1

ΦΟΡΕΙΣ (99)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ηλεκτρολογικό υλικό' (CPV: 31681410-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 21
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 12
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 8
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 8
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 8
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 3
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 3
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 2
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 2
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ «ΚΕΥΝΣ» 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 1
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'BΕΝΙΖΕΛΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste