Δείτε σε ποιούς κατακυρώνονται οι διαγωνισμοί Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

21 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (183)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρολογικό υλικό' ( 31681410-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
31531000-7 Λαμπτήρες 18
31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης 11
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 8
34993000-4 Φωτιστικά οδών 8
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 8
31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 7
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 7
31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης 7
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 6
31711150-9 Ηλεκτρικοί πυκνωτές 6
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 6
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 6
98314000-7 Υπηρεσίες χρωματισμού 6
31211300-1 Ασφάλειες 5
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 5
39298900-6 Διάφορα είδη διακόσμησης 5
31532100-5 Λυχνίες 5
31524000-5 Εξαρτήματα φωτιστικών οροφής ή τοίχου 4
44165200-6 Κατακόρυφοι σωλήνες 4
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 4
31214100-0 Διακόπτες 4
35111320-4 Φορητοί πυροσβεστήρες 4
44163241-1 Μονωμένες συνδέσεις 4
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 4
31518600-6 Προβολείς φωτισμού 4
38750000-7 Χρονοδιακόπτες 4
34928500-3 Εξοπλισμός φωτισμού οδών 4
31221100-2 Ηλεκτρονόμοι ισχύος 4
31532500-9 Εκκινητές λυχνίας 4
31522000-1 Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα 4
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 4
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 4
31224300-5 Κυτία συνδέσεων 4
44164200-9 Σωλήνες 4
31300000-9 Μονωμένα σύρματα και καλώδια 3
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 3
76492000-8 Υπηρεσίες τοποθέτησης εξοπλισμού γεωτρήσεων 3
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 3
31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες 3
44112500-3 Υλικά οροφών 3
44321000-6 Καλώδια 3
44523000-2 Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα 3
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 3
44221200-7 Πόρτες 3
71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 3
38622000-1 Καθρέφτες 3
51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 2
39136000-4 Κρεμάστρες 2
34990000-3 Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας, σηματοδότησης και φωτισμού 2
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 2
45432210-9 Εργασίες επικάλυψης τοίχων 2
44618400-9 Μεταλλικό δοχείο 2
42122400-4 Φυγοκεντρικές αντλίες και διατάξεις ανύψωσης υγρών 2
44523300-5 Εξαρτήματα 2
76431200-5 Υπηρεσίες ανύψωσης σωληνώσεων γεώτρησης 2
45112000-5 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 2
45454000-4 Εργασίες αναδόμησης 2
44619100-3 Θήκες 2
50511000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών 2
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων 2
31511000-1 Μονάδες σφραγισμένων λαμπτήρων εκπομπής δέσμης φωτός 2
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 2
50532100-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων 2
44200000-2 Δομικά υλικά 2
44411300-7 Νιπτήρες 2
31320000-5 Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 2
76431300-6 Υπηρεσίες τοποθέτησης σωλήνων γεώτρησης 2
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 2
45432110-8 Εργασίες επίστρωσης δαπέδων 2
45324000-4 Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων 2
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 2
45316100-6 Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων 2
34928510-6 Κολώνες φωτισμού οδών 2
44322300-6 Σωληνοειδή περιβλήματα καλωδίων 2
32424000-1 Υποδομή δικτύου 2
39712300-9 Συσκευές στεγνώματος χεριών 2
31518100-1 Προβολείς 2
31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας 2
44111700-8 Πλακίδια 2
24000000-4 Χημικά προϊόντα 2
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 2
44316000-8 Σιδηρικά είδη 2
44411740-3 Λεκάνες αποχωρητηρίου 2
32521000-1 Καλώδια τηλεπικοινωνιών 2
44411710-4 Καθίσματα λεκανών τουαλέτας 2
76431100-4 Υπηρεσίες ελέγχου γεώτρησης 1
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1
31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού 1
31221000-1 Ηλεκτρονόμοι 1
45440000-3 Εργασίες χρωματισμών και υαλοτεχνικές εργασίες 1
31527260-6 Φωτιστικά συστήματα 1
38623000-8 Οπτικά φίλτρα 1
31711500-8 Μέρη ηλεκτρονικών συνόλων 1
43800000-1 Εξοπλισμός συνεργείου 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 1
71331000-7 Τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα ιλύος γεωτρήσεων 1
31170000-8 Μετασχηματιστές 1
18000000-9 Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 1
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 1
42124290-3 Μέρη φυγοκεντρικών αντλιών 1
31155000-7 Αναστροφείς συχνότητας 1
31532110-8 Λυχνίες φθορισμού 1
71334000-8 Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 1
38560000-8 Μετρητές παραγωγής 1
24100000-5 Αέρια 1
44531510-9 Μπουλόνια και βίδες 1
42961100-1 Σύστημα ελέγχου εισόδου 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
44191300-8 Μοριοσανίδες 1
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 1
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 1
03461100-0 Χημικός ξυλοπολτός 1
31532800-2 Βραχίονες φωτιστικών 1
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 1
15612000-1 Άλευρα δημητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή προϊόντα 1
24112100-3 Διοξείδιο του άνθρακα 1
42131146-1 Μη επιστροφικές βαλβίδες 1
31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
31518500-5 Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
45331000-6 Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
31532600-0 Πηνία λαμπτήρων 1
76473000-9 Υπηρεσίες δοκιμής εξοπλισμού γεώτρησης 1
42122130-0 Αντλίες νερού 1
42961000-0 Σύστημα χειρισμού και ελέγχου 1
44511000-5 Εργαλεία χειρός 1
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 1
38411000-9 Υδρόμετρα 1
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 1
32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων 1
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 1
70340000-6 Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης 1
39515430-8 Περσίδες 1
31200000-8 Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 1
42511110-5 Αντλίες θερμότητας 1
42652000-1 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
45315600-4 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης 1
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
38620000-7 Πολωτικό υλικό 1
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 1
48421000-5 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων 1
31161000-2 Μέρη ηλεκτρικών κινητήρων και γεννητριών 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
34928520-9 Στύλοι φωτισμού 1
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 1
44322000-3 Εξαρτήματα καλωδίων 1
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
31321000-2 Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος 1
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 1
50711000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου 1
42124200-6 Μέρη αντλιών ή διατάξεων ανύψωσης υγρών 1
09332000-5 Ηλιακές εγκαταστάσεις 1
32441100-7 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης 1
44163200-2 Εξαρτήματα προσαρμογής αγωγών 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
31216100-4 Εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας 1
76431000-3 Υπηρεσίες γεώτρησης 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
31625100-4 Συστήματα πυρανίχνευσης 1
31680000-6 Προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτήματα 1
44164000-7 Περιβλήματα και σωληνώσεις 1
45317100-3 Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης εξοπλισμού άντλησης 1
39298910-9 Χριστουγεννιάτικα δέντρα 1

ΦΟΡΕΙΣ (107)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ηλεκτρολογικό υλικό' (CPV: 31681410-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 24
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 9
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 6
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 5
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 5
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ -Δ.Ο.Π.Α.Ρ. 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ «ΚΕΥΝΣ» 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste