Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρολογικό υλικό' ( 31681410-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
31531000-7 Λαμπτήρες 21
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 8
44321000-6 Καλώδια 7
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 7
31532800-2 Βραχίονες φωτιστικών 6
31211300-1 Ασφάλειες 6
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 6
31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης 6
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 6
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 6
31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού 6
31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 6
34993000-4 Φωτιστικά οδών 6
31221000-1 Ηλεκτρονόμοι 5
31522000-1 Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα 5
31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης 5
31320000-5 Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 5
34928500-3 Εξοπλισμός φωτισμού οδών 4
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 4
31532500-9 Εκκινητές λυχνίας 4
31524120-2 Φωτιστικά οροφής 4
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 4
38750000-7 Χρονοδιακόπτες 4
34928530-2 Φωτιστικά μέσα οδών 4
31214100-0 Διακόπτες 4
31518100-1 Προβολείς 4
34928510-6 Κολώνες φωτισμού οδών 4
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 3
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 3
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 3
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 3
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 3
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων 3
31532510-2 Εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού 3
31512100-9 Λαμπτήρες αλογόνου, γραμμικοί 3
31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας 3
31170000-8 Μετασχηματιστές 3
31531100-8 Σωλήνες φωτισμού 3
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 3
31155000-7 Αναστροφείς συχνότητας 3
35125100-7 Αισθητήρες 3
31518500-5 Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου 3
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 3
31519100-8 Λαμπτήρες πυρακτώσεως 3
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 3
38410000-2 Όργανα μέτρησης 3
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 3
50532100-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων 2
44200000-2 Δομικά υλικά 2
50511100-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών υγρών 2
31440000-2 Μπαταρίες 2
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 2
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 2
39298900-6 Διάφορα είδη διακόσμησης 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31321200-4 Καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
31711100-4 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών 2
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 2
34928520-9 Στύλοι φωτισμού 2
71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 2
31524210-0 Φωτιστικά τοίχου 2
76431200-5 Υπηρεσίες ανύψωσης σωληνώσεων γεώτρησης 2
44523300-5 Εξαρτήματα 2
31518600-6 Προβολείς φωτισμού 2
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 2
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 2
70340000-6 Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης 2
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 2
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 2
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 2
31224300-5 Κυτία συνδέσεων 2
44316000-8 Σιδηρικά είδη 2
31527260-6 Φωτιστικά συστήματα 2
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 2
31214300-2 Ηλεκτρικοί πίνακες υπαίθρου 2
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 2
31174000-6 Μετασχηματιστές ισχύος 2
42130000-9 Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη 2
38417000-1 Θερμοστοιχεία 1
44425300-8 Ταινίες από καουτσούκ 1
44322300-6 Σωληνοειδή περιβλήματα καλωδίων 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39522130-7 Σκίαστρα 1
31620000-8 Ηλεκτρικές συσκευές ηχητικής ή οπτικής σηματοδότησης 1
48190000-6 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 1
44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά 1
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 1
22521000-8 Εξοπλισμός ανάγλυφης αποτύπωσης 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
39711130-9 Ψυγεία 1
42164000-6 Βοηθητικός εξοπλισμός για λέβητες 1
44190000-8 Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
34941100-6 Ράβδοι 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
31130000-6 Εναλλάκτες 1
31340000-1 Εξαρτήματα καλωδίων, μονωμένα 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30194000-5 Προμήθειες σχεδίασης 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 1
30212000-8 Υλισμικό για μίνι ηλεκτρονικούς υπολογιστές 1
14212200-2 Αδρανή υλικά 1
32521000-1 Καλώδια τηλεπικοινωνιών 1
35810000-5 Ατομικός εξοπλισμός 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
44221110-9 Πλαίσια παραθύρων 1
31221700-8 Ηλεκτρονόμοι υπερφόρτωσης 1
48215000-8 Πακέτα λογισμικού ανάπτυξης δικτύων 1
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 1
31730000-2 Ηλεκτροτεχνικός εξοπλισμός 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
44521100-9 Κλειδαριές 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
34731000-0 Μέρη αεροσκαφών 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
44163100-1 Σωληνώσεις 1
34996100-6 Φωτεινοί σηματοδότες 1
38422000-9 Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
44221000-5 Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 1
39100000-3 Έπιπλα 1
44140000-3 Προϊόντα σε σχέση με κατασκευαστικά υλικά 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
44164200-9 Σωλήνες 1
31300000-9 Μονωμένα σύρματα και καλώδια 1
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 1
30237250-6 Εξαρτήματα καθαρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
44315200-3 Υλικά συγκόλλησης 1
48520000-9 Πακέτα λογισμικού πολυμέσων 1
44611410-3 Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου 1
42122000-0 Αντλίες 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
31651000-4 Ηλεκτρικές ταινίες 1
42122220-8 Αντλίες αποχέτευσης 1
44523000-2 Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα 1
42531000-7 Μέρη ψυκτικού εξοπλισμού 1
32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων 1
31221400-5 Ηλεκτρονόμοι εναλλασσόμενης τάσης 1
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 1
32581000-9 Εξοπλισμός επικοινωνίας δεδομένων 1
44521200-0 Λουκέτα και αλυσίδες 1
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 1
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 1
43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
31120000-3 Γεννήτριες 1
30216100-7 Οπτικοί αναγνώστες 1
34946240-4 Καθίσματα και υλικό στερέωσης καθισμάτων 1
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 1
31213200-4 Μετασχηματιστές διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
35111320-4 Φορητοί πυροσβεστήρες 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
31200000-8 Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
44167110-2 Φλάντζες 1
33197000-7 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης 1
31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος 1
44165200-6 Κατακόρυφοι σωλήνες 1
31223000-5 Υποδοχές λαμπτήρων 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
42931000-1 Μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 1
31321000-2 Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
31212400-9 Μικροδιακόπτες κυκλώματος 1
42124200-6 Μέρη αντλιών ή διατάξεων ανύψωσης υγρών 1
76431000-3 Υπηρεσίες γεώτρησης 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
44110000-4 Κατασκευαστικά υλικά 1
42924300-2 Εξοπλισμός ψεκασμού 1
44510000-8 Εργαλεία 1
42131291-2 Συρταρωτές δικλείδες 1
32441100-7 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης 1
39299000-4 Γυάλινα είδη 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
03419000-0 Ξυλεία 1
31532900-3 Φώτα φθορισμού 1
31532100-5 Λυχνίες 1
42124000-4 Μέρη αντλιών, συμπιεστών, μηχανών ή κινητήρων 1
42131143-0 Βαλβίδες ελέγχου ροής 1
42414220-9 Γερανογέφυρα 1
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 1
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1
44221100-6 Παράθυρα 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
32572000-3 Καλώδια επικοινωνιών 1
31224810-3 Καλώδια επέκτασης 1
44221111-6 Μονάδες διπλών υαλοπινάκων 1
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 1

ΦΟΡΕΙΣ (122)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ηλεκτρολογικό υλικό' (CPV: 31681410-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 18
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 12
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 10
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 8
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 7
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 3
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 2
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'BΕΝΙΖΕΛΕΙΟ' 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ «ΚΕΥΝΣ» 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 1
Δ.Ε.Υ.Α ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 1
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 1
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste