Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρολογικό υλικό' ( 31681410-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
31531000-7 Λαμπτήρες 21
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 9
44321000-6 Καλώδια 8
31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης 7
31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης 7
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 7
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 7
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 7
31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού 6
31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 6
34993000-4 Φωτιστικά οδών 6
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 6
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 5
31532800-2 Βραχίονες φωτιστικών 5
31211300-1 Ασφάλειες 5
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 5
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων 5
31221000-1 Ηλεκτρονόμοι 5
31518100-1 Προβολείς 4
34928510-6 Κολώνες φωτισμού οδών 4
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 4
34928530-2 Φωτιστικά μέσα οδών 4
31214100-0 Διακόπτες 4
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 4
38750000-7 Χρονοδιακόπτες 4
31524120-2 Φωτιστικά οροφής 4
71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 4
34928500-3 Εξοπλισμός φωτισμού οδών 4
31320000-5 Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 4
31522000-1 Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα 4
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 3
35125100-7 Αισθητήρες 3
31518500-5 Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου 3
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 3
31531100-8 Σωλήνες φωτισμού 3
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 3
31519100-8 Λαμπτήρες πυρακτώσεως 3
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 3
31512100-9 Λαμπτήρες αλογόνου, γραμμικοί 3
31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας 3
31532500-9 Εκκινητές λυχνίας 3
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 3
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 3
31532510-2 Εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού 3
31527260-6 Φωτιστικά συστήματα 2
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 2
32521000-1 Καλώδια τηλεπικοινωνιών 2
31214300-2 Ηλεκτρικοί πίνακες υπαίθρου 2
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 2
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 2
42130000-9 Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31224300-5 Κυτία συνδέσεων 2
44316000-8 Σιδηρικά είδη 2
31174000-6 Μετασχηματιστές ισχύος 2
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 2
31300000-9 Μονωμένα σύρματα και καλώδια 2
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 2
31170000-8 Μετασχηματιστές 2
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 2
34928520-9 Στύλοι φωτισμού 2
31711100-4 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών ειδών 2
31524210-0 Φωτιστικά τοίχου 2
44165200-6 Κατακόρυφοι σωλήνες 2
31518600-6 Προβολείς φωτισμού 2
70340000-6 Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης 2
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 2
76431200-5 Υπηρεσίες ανύψωσης σωληνώσεων γεώτρησης 2
44523300-5 Εξαρτήματα 2
44200000-2 Δομικά υλικά 2
50511100-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών υγρών 2
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 2
31711150-9 Ηλεκτρικοί πυκνωτές 2
38410000-2 Όργανα μέτρησης 2
31440000-2 Μπαταρίες 2
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 2
39298900-6 Διάφορα είδη διακόσμησης 2
44322400-7 Διατάξεις στερέωσης καλωδίων 2
31321200-4 Καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης 2
50532100-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
31155000-7 Αναστροφείς συχνότητας 2
31532110-8 Λυχνίες φθορισμού 1
76431300-6 Υπηρεσίες τοποθέτησης σωλήνων γεώτρησης 1
32572000-3 Καλώδια επικοινωνιών 1
44521110-2 Κλειδαριές για πόρτες 1
31224810-3 Καλώδια επέκτασης 1
44221111-6 Μονάδες διπλών υαλοπινάκων 1
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 1
44165300-7 Χιτώνια 1
31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες 1
31682540-7 Εξοπλισμός υποσταθμού 1
31612200-1 Εκκινητήρες 1
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
50511000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών 1
31711300-6 Ηλεκτρονικά συστήματα χρονομέτρησης 1
24327330-4 Πισσάσφαλτος 1
45312310-3 Εργασίες προστασίας από τον κεραυνό 1
42642500-3 Εργαλειομηχανές για την κατεργασία σκληρού πλαστικού 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
30237252-0 Καθαριστικός πεπιεσμένος αέρας 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 1
31411000-0 Αλκαλικές μπαταρίες 1
30195800-0 Αναρτώμενες ράγες ή υποδοχές 1
44511000-5 Εργαλεία χειρός 1
31156000-4 Διακοπτόμενα τροφοδοτικά ρεύματος 1
31224000-2 Συνδέσεις και στοιχεία επαφών 1
31400000-0 Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες 1
31221100-2 Ηλεκτρονόμοι ισχύος 1
31532600-0 Πηνία λαμπτήρων 1
39715100-8 Ηλεκτρικοί θερμαντήρες νερού, στιγμιαίας θέρμανσης ή θερμοσυσσώρευσης, και θερμαντήρες εμβάπτισης 1
48521000-6 Πακέτα λογισμικού συρραφής (μοντάζ) μουσικής ή ήχου 1
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 1
09122100-1 Αέριο προπάνιο 1
44512920-7 Αιχμές κατσαβιδιών 1
38423100-7 Δείκτες πίεσης 1
32442200-5 Κυτία τερματικών 1
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 1
34996000-5 Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας και σηματοδότησης οδών 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
31711154-0 Συστοιχίες πυκνωτών 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
31681100-4 Ηλεκτρικές επαφές 1
31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1
31682200-2 Πίνακες οργάνων 1
44332000-6 Ράβδοι κυκλικής διατομής 1
31221200-3 Ηλεκτρονόμοι γενικής χρήσης 1
44221100-6 Παράθυρα 1
31651000-4 Ηλεκτρικές ταινίες 1
42122220-8 Αντλίες αποχέτευσης 1
44523000-2 Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα 1
44521200-0 Λουκέτα και αλυσίδες 1
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 1
42122400-4 Φυγοκεντρικές αντλίες και διατάξεις ανύψωσης υγρών 1
43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
31120000-3 Γεννήτριες 1
30216100-7 Οπτικοί αναγνώστες 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων 1
31221400-5 Ηλεκτρονόμοι εναλλασσόμενης τάσης 1
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 1
32581000-9 Εξοπλισμός επικοινωνίας δεδομένων 1
31682300-3 Εξοπλισμός ρεύματος μέσης τάσης 1
44300000-3 Καλώδια, σύρματα και συναφή προϊόντα 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 1
31213200-4 Μετασχηματιστές διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
44532100-9 Πριτσίνια 1
35111320-4 Φορητοί πυροσβεστήρες 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
31200000-8 Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 1
44167110-2 Φλάντζες 1
33197000-7 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης 1
42931000-1 Μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 1
31321000-2 Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
31212400-9 Μικροδιακόπτες κυκλώματος 1
42124200-6 Μέρη αντλιών ή διατάξεων ανύψωσης υγρών 1
31532100-5 Λυχνίες 1
42124000-4 Μέρη αντλιών, συμπιεστών, μηχανών ή κινητήρων 1
42924300-2 Εξοπλισμός ψεκασμού 1
51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 1
44510000-8 Εργαλεία 1
42131291-2 Συρταρωτές δικλείδες 1
32441100-7 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης 1
44531100-2 Ξυλόβιδες 1
39299000-4 Γυάλινα είδη 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
31532900-3 Φώτα φθορισμού 1
76431000-3 Υπηρεσίες γεώτρησης 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
44110000-4 Κατασκευαστικά υλικά 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
42131143-0 Βαλβίδες ελέγχου ροής 1
42414220-9 Γερανογέφυρα 1
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 1
44512800-0 Κατσαβίδια 1
03419100-1 Προϊόντα ξυλείας 1
44164200-9 Σωλήνες 1
51112000-0 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
39812500-2 Στεγανωτικά 1
42122000-0 Αντλίες 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
31161900-1 Συστήματα ελέγχου ηλεκτρικής τάσης 1
30237250-6 Εξαρτήματα καθαρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
44315200-3 Υλικά συγκόλλησης 1
48520000-9 Πακέτα λογισμικού πολυμέσων 1
42131130-6 Ρυθμιστές θερμοκρασίας 1
44611410-3 Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου 1
31640000-4 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που έχουν ειδικές λειτουργίες 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1

ΦΟΡΕΙΣ (115)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ηλεκτρολογικό υλικό' (CPV: 31681410-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 18
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 12
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 11
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 8
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 4
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 3
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 2
Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 2
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 2
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΕΥΔΑΠ ΑΕ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ' 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ «ΚΕΥΝΣ» 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 1
Δ.Ε.Υ.Α ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 1
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste