Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

30 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (173)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρολογικό υλικό' ( 31681410-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
31531000-7 Λαμπτήρες 19
34993000-4 Φωτιστικά οδών 11
31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 9
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 8
31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης 7
39298900-6 Διάφορα είδη διακόσμησης 5
31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης 5
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 5
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 4
44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 4
34990000-3 Εξοπλισμός ελέγχου, ασφαλείας, σηματοδότησης και φωτισμού 4
44111400-5 Χρώματα και επενδύσεις τοίχων 4
44165200-6 Κατακόρυφοι σωλήνες 4
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 4
98314000-7 Υπηρεσίες χρωματισμού 4
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 4
31518100-1 Προβολείς 4
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 4
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 4
76492000-8 Υπηρεσίες τοποθέτησης εξοπλισμού γεωτρήσεων 3
32521000-1 Καλώδια τηλεπικοινωνιών 3
31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού 3
34928510-6 Κολώνες φωτισμού οδών 3
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 3
44321000-6 Καλώδια 3
44112500-3 Υλικά οροφών 3
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 3
31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες 3
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 3
31532800-2 Βραχίονες φωτιστικών 3
31320000-5 Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 3
44523000-2 Μεντεσέδες, συνδέσεις και εξαρτήματα 3
44221200-7 Πόρτες 3
50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου 3
38622000-1 Καθρέφτες 3
31300000-9 Μονωμένα σύρματα και καλώδια 3
31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας 2
44111700-8 Πλακίδια 2
24000000-4 Χημικά προϊόντα 2
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 2
44316000-8 Σιδηρικά είδη 2
44411740-3 Λεκάνες αποχωρητηρίου 2
51100000-3 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 2
39136000-4 Κρεμάστρες 2
42122400-4 Φυγοκεντρικές αντλίες και διατάξεις ανύψωσης υγρών 2
44618400-9 Μεταλλικό δοχείο 2
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 2
45432210-9 Εργασίες επικάλυψης τοίχων 2
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 2
44523300-5 Εξαρτήματα 2
76431200-5 Υπηρεσίες ανύψωσης σωληνώσεων γεώτρησης 2
45112000-5 Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 2
31531100-8 Σωλήνες φωτισμού 2
35111320-4 Φορητοί πυροσβεστήρες 2
44200000-2 Δομικά υλικά 2
45454000-4 Εργασίες αναδόμησης 2
44212250-6 Ιστοί 2
31711150-9 Ηλεκτρικοί πυκνωτές 2
50511000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών 2
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων 2
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 2
32424000-1 Υποδομή δικτύου 2
39712300-9 Συσκευές στεγνώματος χεριών 2
34928500-3 Εξοπλισμός φωτισμού οδών 2
44619100-3 Θήκες 2
50532100-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων 2
44411300-7 Νιπτήρες 2
31522000-1 Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δένδρα 2
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 2
45432110-8 Εργασίες επίστρωσης δαπέδων 2
45324000-4 Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων 2
44511000-5 Εργαλεία χειρός 2
76431300-6 Υπηρεσίες τοποθέτησης σωλήνων γεώτρησης 2
44115200-1 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης 2
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 2
45316100-6 Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων 2
71334000-8 Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 2
44531510-9 Μπουλόνια και βίδες 2
44411710-4 Καθίσματα λεκανών τουαλέτας 2
76431100-4 Υπηρεσίες ελέγχου γεώτρησης 1
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 1
38560000-8 Μετρητές παραγωγής 1
24100000-5 Αέρια 1
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
31221000-1 Ηλεκτρονόμοι 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
44191300-8 Μοριοσανίδες 1
31174000-6 Μετασχηματιστές ισχύος 1
42124290-3 Μέρη φυγοκεντρικών αντλιών 1
31155000-7 Αναστροφείς συχνότητας 1
31532110-8 Λυχνίες φθορισμού 1
31213000-2 Εξοπλισμός διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 1
44322300-6 Σωληνοειδή περιβλήματα καλωδίων 1
76473000-9 Υπηρεσίες δοκιμής εξοπλισμού γεώτρησης 1
31411000-0 Αλκαλικές μπαταρίες 1
42122130-0 Αντλίες νερού 1
42961000-0 Σύστημα χειρισμού και ελέγχου 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
31532600-0 Πηνία λαμπτήρων 1
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 1
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 1
31518500-5 Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου 1
31532500-9 Εκκινητές λυχνίας 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
18000000-9 Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών 1
31682540-7 Εξοπλισμός υποσταθμού 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
45315600-4 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης 1
79713000-5 Υπηρεσίες φύλαξης 1
32520000-4 Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
15612000-1 Άλευρα δημητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή προϊόντα 1
24112100-3 Διοξείδιο του άνθρακα 1
42131146-1 Μη επιστροφικές βαλβίδες 1
31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1
31224800-0 Σετ υλικών για τη σύνδεση καλωδίων 1
31230000-7 Μέρη συσκευών ελέγχου ή διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
03461100-0 Χημικός ξυλοπολτός 1
31211300-1 Ασφάλειες 1
31200000-8 Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 1
42511110-5 Αντλίες θερμότητας 1
42652000-1 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός 1
09331200-0 Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 1
31431000-6 Συσσωρευτές μολύβδου-οξέος 1
38653400-1 Οθόνες προβολής 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
31682300-3 Εξοπλισμός ρεύματος μέσης τάσης 1
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 1
70340000-6 Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης 1
39515430-8 Περσίδες 1
48421000-5 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων 1
31161000-2 Μέρη ηλεκτρικών κινητήρων και γεννητριών 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 1
44164000-7 Περιβλήματα και σωληνώσεις 1
32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
38620000-7 Πολωτικό υλικό 1
38411000-9 Υδρόμετρα 1
32418000-6 Ραδιοδίκτυο 1
09332000-5 Ηλιακές εγκαταστάσεις 1
32441100-7 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης 1
38652100-1 Μηχανές προβολής 1
31216100-4 Εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας 1
31532100-5 Λυχνίες 1
45317100-3 Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης εξοπλισμού άντλησης 1
71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 1
32415000-5 Δίκτυο Ethernet 1
76431000-3 Υπηρεσίες γεώτρησης 1
39298910-9 Χριστουγεννιάτικα δέντρα 1
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 1
44322000-3 Εξαρτήματα καλωδίων 1
33770000-8 Χαρτί υγιεινής 1
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 1
31321000-2 Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος 1
42124200-6 Μέρη αντλιών ή διατάξεων ανύψωσης υγρών 1
31527260-6 Φωτιστικά συστήματα 1
38623000-8 Οπτικά φίλτρα 1
31711500-8 Μέρη ηλεκτρονικών συνόλων 1
43800000-1 Εξοπλισμός συνεργείου 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
45259000-7 Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων 1
71331000-7 Τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα ιλύος γεωτρήσεων 1
31170000-8 Μετασχηματιστές 1

ΦΟΡΕΙΣ (109)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ηλεκτρολογικό υλικό' (CPV: 31681410-0)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 18
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 8
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 7
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 6
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 5
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ 4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 3
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ -Δ.Ο.Π.Α.Ρ. 2
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 1
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ «ΚΕΥΝΣ» 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 1
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'BΕΝΙΖΕΛΕΙΟ' 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste