Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

Τευχος Διακηρυξης Συνοπτικου Διαγωνισμου για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμούηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, λογισμικού και συσκευών δικτύου στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “Curing the Limbo” - «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις - Από την απάθεια στoν ενεργό πολίτη: Ενδυνάμωση των προσφύγων και των μεταναστών σε κατάσταση αβεβαιότητας για την πυροδότηση της οικονομικά προσιτής στέγασης», του Προγράμματος Urban Innovative Actions

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (108)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Φωτοαντιγραφικά' ( 30121100-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 23
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 15
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 14
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 14
38520000-6 Σαρωτές 14
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 13
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 12
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 12
30237240-3 Κάμερες Ιστού 11
32424000-1 Υποδομή δικτύου 10
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 10
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 8
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 5
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30191200-6 Επιδιασκόπια 3
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 3
31518100-1 Προβολείς 3
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 3
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30121000-3 Φωτοαντιγραφικές και θερμοαντιγραφικές συσκευές 2
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 2
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 2
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 2
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 2
30121400-7 Μηχανές αναπαραγωγής εγγράφων 2
39112000-0 Καρέκλες 2
39122200-5 Βιβλιοθήκες 2
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
30195000-2 Πίνακες 2
39113200-9 Καναπέδες 2
38412000-6 Θερμόμετρα 2
38653400-1 Οθόνες προβολής 2
32341000-5 Μικρόφωνα 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 2
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
39111000-3 Καθίσματα 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
39260000-2 Δίσκοι παράδοσης και επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου 1
30199330-2 Συνεχές χαρτί για εκτυπωτές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38111100-7 Πυξίδες 1
32581200-1 Εξοπλισμός τηλεομοιοτυπίας 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
31212400-9 Μικροδιακόπτες κυκλώματος 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
44510000-8 Εργαλεία 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
30236113-7 Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM) 1
31518600-6 Προβολείς φωτισμού 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
31411000-0 Αλκαλικές μπαταρίες 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
32342412-3 Ηχεία 1
38550000-5 Μετρητές 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
48624000-8 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 1
39711130-9 Ψυγεία 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1

ΦΟΡΕΙΣ (38)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Φωτοαντιγραφικά' (CPV: 30121100-4)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 13
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 3
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (Ε.Σ.ΔΙ.) 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste