Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (102)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Φωτοαντιγραφικά' ( 30121100-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 23
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 17
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 16
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 14
38520000-6 Σαρωτές 14
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 14
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 12
30237240-3 Κάμερες Ιστού 11
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 11
32424000-1 Υποδομή δικτύου 10
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 10
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 8
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 8
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 5
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 4
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
30191200-6 Επιδιασκόπια 3
31518100-1 Προβολείς 3
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 2
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 2
30121000-3 Φωτοαντιγραφικές και θερμοαντιγραφικές συσκευές 2
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 2
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 2
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 2
38412000-6 Θερμόμετρα 2
32341000-5 Μικρόφωνα 2
32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 2
38653400-1 Οθόνες προβολής 2
30195000-2 Πίνακες 2
39113200-9 Καναπέδες 2
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 2
39112000-0 Καρέκλες 2
39122200-5 Βιβλιοθήκες 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2
30121400-7 Μηχανές αναπαραγωγής εγγράφων 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 2
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
32342412-3 Ηχεία 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 1
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
31411000-0 Αλκαλικές μπαταρίες 1
31518600-6 Προβολείς φωτισμού 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38550000-5 Μετρητές 1
32581200-1 Εξοπλισμός τηλεομοιοτυπίας 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
31212400-9 Μικροδιακόπτες κυκλώματος 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
44510000-8 Εργαλεία 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
39260000-2 Δίσκοι παράδοσης και επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
30199330-2 Συνεχές χαρτί για εκτυπωτές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
38111100-7 Πυξίδες 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
39111000-3 Καθίσματα 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
39711130-9 Ψυγεία 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1

ΦΟΡΕΙΣ (33)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Φωτοαντιγραφικά' (CPV: 30121100-4)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 15
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 2
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (Ε.Σ.ΔΙ.) 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste