Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 147,8 χιλ. €
Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8755/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

Τευχος Διακηρυξης Συνοπτικου Διαγωνισμου για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμούηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, λογισμικού και συσκευών δικτύου στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “Curing the Limbo” - «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις - Από την απάθεια στoν ενεργό πολίτη: Ενδυνάμωση των προσφύγων και των μεταναστών σε κατάσταση αβεβαιότητας για την πυροδότηση της οικονομικά προσιτής στέγασης», του Προγράμματος Urban Innovative Actions

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (105)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Φωτοαντιγραφικά' ( 30121100-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 23
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 18
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 14
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 14
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 13
38520000-6 Σαρωτές 13
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 11
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 11
30237240-3 Κάμερες Ιστού 10
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 10
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 9
32424000-1 Υποδομή δικτύου 9
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 8
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 8
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 5
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 4
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30191200-6 Επιδιασκόπια 3
31518100-1 Προβολείς 3
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 3
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 3
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 2
38412000-6 Θερμόμετρα 2
38653400-1 Οθόνες προβολής 2
30195000-2 Πίνακες 2
39113200-9 Καναπέδες 2
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 2
39112000-0 Καρέκλες 2
39122200-5 Βιβλιοθήκες 2
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 2
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 2
32341000-5 Μικρόφωνα 2
32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 2
30121400-7 Μηχανές αναπαραγωγής εγγράφων 2
38510000-3 Μικροσκόπια 2
30121410-0 Συσκευές τηλεομοιοτυπίας 2
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 2
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 2
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 2
30121000-3 Φωτοαντιγραφικές και θερμοαντιγραφικές συσκευές 2
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
39711130-9 Ψυγεία 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
50313200-4 Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 1
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 1
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 1
32332000-9 Μαγνητόφωνα 1
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 1
42912300-5 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού νερού 1
32342412-3 Ηχεία 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
30125000-1 Μέρη και εξαρτήματα φωτοαντιγραφικών συσκευών 1
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32000000-3 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
31411000-0 Αλκαλικές μπαταρίες 1
31518600-6 Προβολείς φωτισμού 1
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38550000-5 Μετρητές 1
32581200-1 Εξοπλισμός τηλεομοιοτυπίας 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
31212400-9 Μικροδιακόπτες κυκλώματος 1
34741400-7 Προσομοιωτές πτήσης 1
42514300-5 Συσκευές διήθησης 1
44510000-8 Εργαλεία 1
30195400-6 Πίνακες μαρκαδόρου ή εξαρτήματα 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
39260000-2 Δίσκοι παράδοσης και επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου 1
30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 1
30199330-2 Συνεχές χαρτί για εκτυπωτές ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές 1
38111100-7 Πυξίδες 1
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
39111000-3 Καθίσματα 1
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 1

ΦΟΡΕΙΣ (38)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Φωτοαντιγραφικά' (CPV: 30121100-4)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 13
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 4
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 3
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (Ε.Σ.ΔΙ.) 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste