Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (143)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός' ( 31600000-2 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 7
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 4
14212200-2 Αδρανή υλικά 4
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 3
31532100-5 Λυχνίες 3
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 3
71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 2
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 2
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 2
44510000-8 Εργαλεία 2
44812000-5 Χρώματα ζωγραφικής 2
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 2
31214100-0 Διακόπτες 2
44425500-0 Πλαστικά στελέχη 2
38423100-7 Δείκτες πίεσης 2
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 2
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 2
31211300-1 Ασφάλειες 2
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 2
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 2
44830000-7 Μαστίχες, πληρωτικά, στόκος και διαλύτες 2
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 2
37450000-7 Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων και αθλημάτων γηπέδου 2
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 2
39121200-8 Τραπέζια 2
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 2
24542000-5 Ακρυλικά πολυμερή σε πρωτογενείς μορφές 2
45310000-3 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 2
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2
31211100-9 Ηλεκτρικοί πίνακες 2
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 2
51110000-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 2
43324000-0 Εξοπλισμός αποστράγγισης 2
31320000-5 Καλώδια διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 2
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 2
31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης 2
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
31531000-7 Λαμπτήρες 2
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 1
42520000-7 Εξοπλισμός αερισμού 1
31532110-8 Λυχνίες φθορισμού 1
44521110-2 Κλειδαριές για πόρτες 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
32550000-3 Τηλεφωνικός εξοπλισμός 1
38341310-3 Αμπερόμετρα 1
24322400-1 Φαινόλες· φαινολαλκοόλες και παράγωγα φαινολών 1
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 1
24327330-4 Πισσάσφαλτος 1
24956000-0 Πεπτόνες και πρωτεϊνικές ουσίες 1
31224800-0 Σετ υλικών για τη σύνδεση καλωδίων 1
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 1
31230000-7 Μέρη συσκευών ελέγχου ή διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
71630000-3 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμών 1
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
44532200-0 Ροδέλες 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 1
31213000-2 Εξοπλισμός διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 1
24453000-4 Ζιζανιοκτόνα 1
31174000-6 Μετασχηματιστές ισχύος 1
31518100-1 Προβολείς 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1
39313000-9 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 1
22992000-0 Χειροποίητο χαρτί ή χαρτόνι 1
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
31170000-8 Μετασχηματιστές 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
03120000-8 Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου 1
39812500-2 Στεγανωτικά 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1
37414100-4 Στρώματα ύπνου 1
31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας 1
42131130-6 Ρυθμιστές θερμοκρασίας 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
38436400-4 Μαγνητικοί ανακινητήρες 1
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 1
44160000-9 Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη 1
39711130-9 Ψυγεία 1
24320000-3 Βασικές οργανικές χημικές ουσίες 1
24100000-5 Αέρια 1
44531510-9 Μπουλόνια και βίδες 1
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων 1
03451000-6 Φυτά 1
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 1
31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
31527260-6 Φωτιστικά συστήματα 1
39226000-2 Νταμιτζάνες, μπουκάλια, φιάλες και μπομπίνες 1
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 1
44322400-7 Διατάξεις στερέωσης καλωδίων 1
09122100-1 Αέριο προπάνιο 1
39298900-6 Διάφορα είδη διακόσμησης 1
39225700-2 Μπουκάλια, πεπλατυσμένες φιάλες και φιαλίδια 1
44512920-7 Αιχμές κατσαβιδιών 1
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1
42912000-2 Μηχανήματα και συσκευές διήθησης ή καθαρισμού υγρών 1
31518500-5 Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου 1
42510000-4 Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός, μηχανήματα διήθησης 1
44511000-5 Εργαλεία χειρός 1
44321000-6 Καλώδια 1
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 1
15620000-0 Άμυλα και αμυλώδη προϊόντα 1
50112200-5 Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων 1
31532500-9 Εκκινητές λυχνίας 1
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 1
19500000-1 Υλικά από καουτσούκ και πλαστικό 1
38421110-6 Μετρητές ροής 1
09331100-9 Ηλιακοί συλλέκττες για την παραγωγή θερμότητας 1
44300000-3 Καλώδια, σύρματα και συναφή προϊόντα 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 1
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 1
42912100-3 Μηχανές και συσκευές διήθησης υγρών 1
31681100-4 Ηλεκτρικές επαφές 1
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 1
44532100-9 Πριτσίνια 1
42652000-1 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός 1
38414000-0 Υγρόμετρα 1
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 1
50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων 1
44531100-2 Ξυλόβιδες 1
24310000-0 Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες 1
43327000-1 Προκατασκευασμένος εξοπλισμός 1
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 1
39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός 1
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 1
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 1
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 1
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 1
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 1
24440000-0 Διάφορα λιπάσματα 1
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 1
34928520-9 Στύλοι φωτισμού 1
50114200-9 Υπηρεσίες συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 1
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
44512800-0 Κατσαβίδια 1
09112200-9 Τύρφη 1
14400000-5 Αλάτι και καθαρό χλωριούχο νάτριο 1
14212110-4 Αμμοχάλικο 1

ΦΟΡΕΙΣ (44)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός' (CPV: 31600000-2)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 13
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 9
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΩ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1
ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 1
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ -Δ.Ο.Π.Α.Ρ. 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste