Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (31)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Λιπαντικά παρασκευάσματα' ( 09210000-4 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 14
09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 13
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 8
09134200-9 Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ 5
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 2
09200000-1 Πετρέλαιο, άνθρακας και πετρελαιοειδή 1
44423750-3 Καλύμματα υπονόμων 1
24957000-7 Χημικά πρόσθετα 1
44531510-9 Μπουλόνια και βίδες 1
44316300-1 Εσχάρες 1
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα 1
44163130-0 Αγωγοί αποχέτευσης 1
44163230-1 Σύνδεσμοι αγωγών 1
42997000-1 Εξοπλισμός δικτύου αγωγών 1
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 1
24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα 1
24951310-1 Αποπαγωτικά υγρά 1
09211630-6 Αντιδιαβρωτικά έλαια 1
42130000-9 Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη 1
44532000-8 Μη κοχλιωτοί συνδετήρες 1
24951100-6 Λιπαντικά 1
42131000-6 Στρόφιγγες, κρουνοί και δικλείδες 1
09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων 1
09121100-4 Φωταέριο ή παρόμοια αέρια 1
44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων 1
38425100-1 Μανόμετρα 1
09211650-2 Υγρά φρένων 1
44167300-1 Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων 1
42676000-5 Μέρη εργαλείων χειρός 1
24961000-8 Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων 1
09133000-0 Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο) 1

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste