Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 29,4 χιλ. €
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020

Προκήρυξη (Περίληψη) Διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 2681/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Εξοπλισμού ΥΕ1 Εκπαίδευσης και Καινοτομίας Μελισσών & Μελισσοκομίας Αιγαίου Αρχιπελάγους, Υποέργο 4 «Προμήθεια Εξοπλισμού ΥΕ1 Εκπαίδευσης και Καινοτομίας Μελισσών & Μελισσοκομίας Αιγαίου Αρχιπελάγους», της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Κυκλάδων» MIS 5007918

έως 53,6 χιλ. €
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Προμήθεια εξοπλισμού παροχής ασύρματου διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας στους χώρους εκδηλώσεων του ΠΣΚΗ

έως 84,4 χιλ. €
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. 1273/2020/10.02.2020 Επαναληπτικής Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ηλεκτρονικής Ερευνητικής e-Υποδομής, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

έως 30,6 χιλ. €
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»

έως 1,3 εκατ. €
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικού για τις ανάγκες της ΠΚΜ, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (158)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές' ( 30213100-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 18
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 16
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 11
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 11
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 9
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 8
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 8
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 7
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 6
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
32341000-5 Μικρόφωνα 6
38653400-1 Οθόνες προβολής 5
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 5
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 4
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 4
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 4
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 4
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 3
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 3
48820000-2 Εξυπηρετητές 3
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 3
32330000-5 Συσκευές για την εγγραφή και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας 3
38120000-2 Μετεωρολογικά όργανα 3
38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα) 3
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 3
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 3
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 3
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 3
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 3
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
32342412-3 Ηχεία 3
30237240-3 Κάμερες Ιστού 3
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 3
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 3
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 3
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 2
48445000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης εξυπηρέτησης πελατών 2
30232130-4 Εκτυπωτές έγχρωμων γραφικών 2
30233132-5 Μηχανισμοί ανάγνωσης σκληρού δίσκου 2
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 2
30237270-2 Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
38520000-6 Σαρωτές 2
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 2
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 2
48624000-8 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) 2
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 2
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 2
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 2
48783000-0 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου 2
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 2
39132100-7 Αρχειοθήκες 2
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 2
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 2
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 2
32400000-7 Δίκτυα 2
38652100-1 Μηχανές προβολής 2
32343000-9 Ενισχυτές 2
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 2
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
38550000-5 Μετρητές 1
30122000-0 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου 1
48315000-9 Πακέτα λογισμικού για επιτραπέζιες εκδόσεις 1
32581200-1 Εξοπλισμός τηλεομοιοτυπίας 1
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 1
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
39122100-4 Σκευοθήκες 1
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 1
22112000-8 Βιβλία διδασκαλίας 1
39714100-1 Εξαεριστήρες 1
39113200-9 Καναπέδες 1
31111000-7 Προσαρμογείς 1
48218000-9 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών 1
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 1
31158100-9 Φορτιστές μπαταριών 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 1
30236113-7 Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM) 1
32570000-9 Εξοπλισμός επικοινωνιών 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
32510000-1 Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας 1
92222000-3 Υπηρεσίες τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος 1
48517000-5 Πακέτα λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών 1
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
39220000-0 Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
45233292-2 Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας 1
39112000-0 Καρέκλες 1
39122200-5 Βιβλιοθήκες 1
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 1
37524000-7 Παιχνίδια 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 1
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 1
30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών 1
30231200-9 Κονσόλες 1
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 1
32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων 1
30237220-7 Βάσεις χειρισμού ποντικιού 1
32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 1
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 1
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 1
35820000-8 Εξοπλισμός υποστήριξης 1
30237134-7 Κάρτες επιτάχυνσης γραφικών 1
31440000-2 Μπαταρίες 1
39151000-5 Διάφορα έπιπλα 1
31224810-3 Καλώδια επέκτασης 1
38510000-3 Μικροσκόπια 1
30220000-7 Εξοπλισμός ψηφιακής χαρτογράφησης 1
44321000-6 Καλώδια 1
31224000-2 Συνδέσεις και στοιχεία επαφών 1
48620000-0 Λειτουργικά συστήματα 1
31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες 1
30191200-6 Επιδιασκόπια 1
30121300-6 Μηχανήματα αναπαραγωγής εγγράφων 1
38126300-7 Επίγειες συσκευές παρατήρησης θερμοκρασίας ή υγρασίας 1
31720000-9 Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 1
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 1
39141300-5 Ερμάρια 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
30213400-9 Κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 1
30231320-6 Οθόνες αφής 1
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 1
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και έπιπλα 1
32331300-5 Συσκευές αναπαραγωγής ήχου 1
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237280-5 Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
30232120-1 Εκτυπωτές μήτρας κουκίδων 1
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 1
31224300-5 Κυτία συνδέσεων 1
48300000-1 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας 1
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
32323000-3 Οθόνες οπτικής απεικόνισης 1
31711310-9 Σύστημα καταγραφής χρόνου παρουσίας 1
30213500-0 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τσέπης 1
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
51610000-1 Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών 1
38582000-8 Εξοπλισμός επιθεώρησης με ακτίνες Χ 1
30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές 1
39711130-9 Ψυγεία 1
48621000-7 Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας 1
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 1
39560000-5 Διάφορα είδη υφαντουργίας 1
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 1
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 1
32343100-0 Ενισχυτές ακουστικών συχνοτήτων 1

ΦΟΡΕΙΣ (32)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές' (CPV: 30213100-6)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 8
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 3
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 3
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 2
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ) 1
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε 1
ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste