Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 40,3 χιλ. €
Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

«Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια : (α) μηχανογραφικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών ΔΙ.Π.ΘΑ.Π., συνολικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων Ευρώ #20.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), (β) μηχανογραφικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών Δ.ΕΚΠ., συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #24.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), και (γ) εκτυπωτή προς κάλυψη αναγκών Δ.Λ.Α., συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων Ευρώ #6.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)».

έως 36,2 χιλ. €
Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14149/25.09.2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΙΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 80611), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑΝΕΚ), ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ €36.217,73 ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Η €44.910,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

έως 84,4 χιλ. €
Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_11655 Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ηλεκτρονικής Ερευνητικής e-Υποδομής, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

έως 60,0 χιλ. €
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_11703 Διακήρυξη Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Ανάπτυξης Προηγμένων Τεχνολογικών Υποδομών VR/AR, με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, της Πράξης : «Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την υποστήριξη της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης στο Νομό Δωδεκανήσου» MIS 5008134

έως 85,0 χιλ. €
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2019_7917/03.06.2019 Επαναληπτικής Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές' ( 30213100-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 20
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 18
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 14
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 13
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 12
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 12
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 12
30213200-7 Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας 10
32341000-5 Μικρόφωνα 9
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 9
30237240-3 Κάμερες Ιστού 9
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 8
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 8
38653400-1 Οθόνες προβολής 8
30191200-6 Επιδιασκόπια 7
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 7
32232000-8 Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων 7
48820000-2 Εξυπηρετητές 7
30236000-2 Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
32342100-3 Ακουστικά κεφαλής 7
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 6
32342412-3 Ηχεία 6
32333200-8 Βιντεοκάμερες 6
38520000-6 Σαρωτές 6
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
39122200-5 Βιβλιοθήκες 6
39130000-2 Έπιπλα γραφείων 6
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 5
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 5
32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων 5
30237410-6 Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών 5
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 4
38510000-3 Μικροσκόπια 4
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 4
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 4
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 4
39173000-5 Μονάδες αποθήκευσης 4
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης 4
38652100-1 Μηχανές προβολής 4
38550000-5 Μετρητές 4
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 4
48822000-6 Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών 4
39112000-0 Καρέκλες 4
39111000-3 Καθίσματα 4
32324100-1 Έγχρωμοι τηλεοπτικοί δέκτες 3
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 3
38112100-4 Συστήματα παγκόσμιας πλοήγησης και παγκόσμιου προσδιορισμού θέσης (GPS ή ισοδύναμα) 3
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 3
48952000-6 Μεγαφωνική εγκατάσταση 3
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 3
30232150-0 Εκτυπωτές ψεκασμού μελάνης 3
38653000-7 Συσκευές για φωτογραφικά εργαστήρια 3
31158000-8 Φορτιστές 3
39181000-4 Πάγκοι εργαστηρίου 3
32342410-9 Εξοπλισμός ήχου 3
32323300-6 Εξοπλισμός βίντεο 3
42113161-0 Αφυγραντήρες 3
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 3
30237100-0 Μέρη υπολογιστών 3
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 3
39717000-1 Ανεμιστήρες και συσκευές κλιματισμού 3
39121100-7 Γραφεία 3
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 3
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 3
31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες 3
38412000-6 Θερμόμετρα 3
72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 3
39292100-6 Μαυροπίνακες 3
45314320-0 Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών 3
31224400-6 Καλώδια συνδέσεων 3
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 3
31422000-0 Συγκροτήματα συσσωρευτών 3
30237260-9 Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης 3
32342300-5 Μικρόφωνα και συγκροτήματα μεγαφώνων 3
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 3
48510000-6 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 3
31625300-6 Συστήματα αντιδιαρρηκτικού συναγερμού 3
72212200-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων (ιντρανέτ) 3
39151200-7 Πάγκοι εργασίας 3
38120000-2 Μετεωρολογικά όργανα 3
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 3
92225000-4 Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 3
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 3
39171000-1 Βιτρίνες επίδειξης 3
45331220-4 Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού 3
39113200-9 Καναπέδες 3
45311000-0 Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων 3
31521000-4 Ηλεκτρικές λάμπες 3
39100000-3 Έπιπλα 3
42512000-8 Κλιματιστικές εγκαταστάσεις 3
32342400-6 Συσκευές ακουστικής 3
48515000-1 Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης 3
32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός 3
39180000-7 Έπιπλα εργαστηρίου 3
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 3
39121200-8 Τραπέζια 3
32350000-1 Μέρη εξοπλισμού ήχου και εικόνας 3
32333300-9 Συσκευές αναπαραγωγής εικόνας 3
31644000-2 Διάφορες συσκευές καταγραφής δεδομένων 3
31712110-4 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσύνολα 3
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 3
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 3
32240000-7 Τηλεοπτικές μηχανές λήψης 3
32333400-0 Συσκευές απλής αναπαραγωγής εικόνας 3
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
39141300-5 Ερμάρια 3
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 2
32425000-8 Λειτουργικό σύστημα δικτύου 2
39711130-9 Ψυγεία 2
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 2
34999200-8 Διανεμητές ασύρματων σημάτων 2
30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου 2
38341600-3 Συσκευές παρακολούθησης της ακτινοβολίας 2
30191400-8 Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων 2
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης 2
35125300-2 Κάμερες ασφαλείας 2
38436000-0 Ανακινητήρες και εξαρτήματα 2
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 2
30237200-1 Εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31681200-5 Ηλεκτρικές αντλίες 2
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 2
31111000-7 Προσαρμογείς 2
48460000-0 Πακέτα λογισμικού αναλυτικού, επιστημονικού, μαθηματικού ή προβλέψεων 2
32400000-7 Δίκτυα 2
32343000-9 Ενισχυτές 2
30195000-2 Πίνακες 2
30237460-1 Πληκτρολόγια υπολογιστών 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 2
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 2
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 2
30236110-6 Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) 2
35125110-0 Βιομετρικοί αισθητήρες 2
32500000-8 Τηλεπικοινωνιακό υλικό 2
48821000-9 Εξυπηρετητές δικτύου 2
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 2
30234100-9 Μαγνητικοί δίσκοι 2
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 2
45233292-2 Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας 1
48463000-1 Πακέτα λογισμικού στατιστικής 1
92222000-3 Υπηρεσίες τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος 1
48322000-1 Πακέτα λογισμικού γραφικών 1
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
31224000-2 Συνδέσεις και στοιχεία επαφών 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
42990000-2 Διάφορα μηχανήματα ειδικής χρήσης 1
30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ 1
30125100-2 Φυσίγγες σκόνης τόνερ 1
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 1
30237400-3 Εξαρτήματα εισαγωγής δεδομένων 1
31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες 1
32552410-4 Μόντεμ 1
32231000-1 Συσκευές τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος 1
30192400-5 Είδη για συσκευές αναπαραγωγής εγγράφων 1
48315000-9 Πακέτα λογισμικού για επιτραπέζιες εκδόσεις 1
30236100-3 Εξοπλισμός επέκτασης μνήμης 1
43414000-8 Μηχανές εκτριβής 1
30233180-6 Μονάδες αποθήκευσης μνήμης φλας 1
30237450-8 Πινακίδες γραφικών 1
39260000-2 Δίσκοι παράδοσης και επιτραπέζιος εξοπλισμός γραφείου 1
31210000-1 Ηλεκτρικές συσκευές για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1
42961300-3 Σύστημα εντοπισμού οχημάτων 1
38111100-7 Πυξίδες 1
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 1
30237475-9 Ηλεκτρικοί αισθητήρες 1
38436600-6 Ομογενοποιητές εμβάπτισης 1
39711121-3 Καταψύκτες τύπου κασέλας 1
38940000-6 Όργανα πυρηνικών μετρήσεων 1
48783000-0 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου 1
30231100-8 Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30237130-9 Κάρτες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 1
31214100-0 Διακόπτες 1
30122000-0 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου 1
31711110-7 Πομποδέκτες 1
31712000-0 Μικροηλεκτρονικά μηχανήματα και συσκευές, καθώς και μικροσυστήματα 1
48311000-1 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων 1
39132100-7 Αρχειοθήκες 1
30233152-1 Συσκευές ανάγνωσης ή/και αντιγραφής ψηφιακών βιντεοδίσκων (DVD) 1
30237140-2 Μητρικές πλακέτες 1
32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων 1
42962500-2 Μηχανές χάραξης 1
37412241-0 Αναπνευστικές συσκευές καταδύσεων 1
48210000-3 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 1
42943000-8 Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά εξαρτήματα 1
30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 1
48480000-6 Πακέτα λογισμικού πωλήσεων, μάρκετινγκ και επιχειρηματικών πληροφοριών 1
42623000-9 Φρέζες 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
30124000-4 Μέρη και εξαρτήματα μηχανών γραφείου 1
32421000-0 Καλωδίωση δικτύου 1
38945000-7 Μετρητές γάμμα ακτινοβολίας 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
38548000-8 Όργανα οχημάτων 1
32260000-3 Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων 1
30236113-7 Σύγχρονη δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης (SDRAM) 1
38342100-5 Παλμογράφοι 1
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί 1
31212400-9 Μικροδιακόπτες κυκλώματος 1

ΦΟΡΕΙΣ (30)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές' (CPV: 30213100-6)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 11
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 3
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 3
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε 1
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
ΑΣΠΑΙΤΕ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste