Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 1,7 εκατ. €
Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Περίληψη διακήρυξης έργου "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ"

έως 159,9 χιλ. €
Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «Ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων»: 1. Είδη κιγκαλερίας, 2. Κρύσταλλα, 3. Υδραυλικά υλικά, 4. Είδη υγιεινής – πλακίδια δαπέδου και τοίχου – κόλλα πλακιδίων και σταυροί αρμών, 5. Χρώματα – Μονωτικά υλικά και υλικά ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες κτιρίων του Δήμου Αθηναίων διάρκειας εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 159.886,79 € άνευ ΦΠΑ (198.259,62 € με ΦΠΑ).

έως 159,9 χιλ. €
Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Προκήρυξη Ανοικτής Δημόσιας Σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» 1. Είδη κιγκαλερίας, 2. Κρύσταλλα, 3. Υδραυλικά υλικά, 4. Είδη υγιεινής – πλακίδια δαπέδου και τοίχου – κόλλα πλακιδίων και σταυροί αρμών, 5. Χρώματα – Μονωτικά υλικά και υλικά ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες κτιρίων του Δήμου Αθηναίων διάρκειας εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, συνολικού Προϋπολογισμού: 159.886,79 € άνευ ΦΠΑ (198.259,62 € με ΦΠΑ)

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Περίληψη του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια και εγκατάσταση Εξοπλισμού Γενικής Χρήσης, Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Ξενοδοχειακού και Οικιακού Εξοπλισμού και Ιατρικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Δοξάτου Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 72.792,11 € πλέον Φ.Π.Α. και 90.244,62€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%., με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

έως 58,2 χιλ. €

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΦΟΡΕΙΣ (4)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής' (CPV: 44411000-4)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste