Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 1,3 εκατ. €
Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 05/2018)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (29)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης' ( 33000000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 2
38900000-4 Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών 2
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 1
39712200-8 Συσκευές κομμωτηρίου 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
37500000-3 Επιτραπέζια και παιδικά παιχνίδια· μέσα διασκέδασης για υπαίθριους χώρους πανηγυριών 1
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 1
33700000-7 Προϊόντα ατομικής περιποίησης 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 1
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 1
33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική μονάδα 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
33680000-0 Φαρμακευτικά είδη 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 1
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 1
33112000-8 Εξοπλισμός ηχογραφίας, υπερηχογραφίας και doppler 1
42600000-2 Εργαλειομηχανές 1
38500000-0 Συσκευές ελέγχου και δοκιμών 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
34931400-6 Προσομοιωτές γεφυρών σκαφών 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών 1
44611200-8 Αναπνευστικές συσκευές 1
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 1
33600000-6 Φαρμακευτικά προϊόντα 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste