Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 51,8 χιλ. €
Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019

Συνοπτικός διαγωνισμός και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) για την επιλογή αναδόχου/ων για την προμήθεια «Επιστημονικών οργάνων και αναλωσίμων/ανταλλακτικών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολών του ΕΜΠ»

έως 58,8 χιλ. €
Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (141)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξαρτήματα' ( 44523300-5 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
44423000-1 Διάφορα είδη 4
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 4
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 4
38417000-1 Θερμοστοιχεία 3
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 3
44332000-6 Ράβδοι κυκλικής διατομής 3
24111900-4 Οξυγόνο 3
39151100-6 Συστήματα ραφιών 2
44510000-8 Εργαλεία 2
44312000-0 Σύρμα περιφράξεων 2
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 2
39299000-4 Γυάλινα είδη 2
50400000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας 2
60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 2
42131140-9 Βαλβίδες μείωσης της πίεσης, βαλβίδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές βαλβίδες 2
31200000-8 Συσκευές διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 2
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 2
24110000-8 Βιομηχανικά αέρια 2
34941100-6 Ράβδοι 2
38423100-7 Δείκτες πίεσης 2
44512940-3 Εργαλειοθήκες 2
24100000-5 Αέρια 2
44163100-1 Σωληνώσεις 2
44316000-8 Σιδηρικά είδη 2
31711140-6 Ηλεκτρόδια 2
44832000-1 Διαλύτες 2
24000000-4 Χημικά προϊόντα 2
24111000-5 Υδρογόνο, αργόν, ευγενή αέρια, άζωτο και οξυγόνο 2
34928460-0 Οδικοί κώνοι 2
42122000-0 Αντλίες 2
18815100-6 Μποτάκια μέχρι τον αστράγαλο 1
44113120-2 Πλάκες οδοστρώματος 1
35113410-6 Ενδύματα για βιολογική και χημική προστασία 1
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 1
42124222-6 Μέρη δοσιμετρικών αντλιών 1
34992000-7 Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες 1
18317000-4 Κάλτσες 1
18223000-8 Επενδύτες και σακάκια τύπου μπλέιζερ 1
44316300-1 Εσχάρες 1
18424000-7 Γάντια 1
44470000-5 Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο 1
38636000-2 Ειδικά οπτικά όργανα 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
38422000-9 Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης 1
38636100-3 Λέιζερ 1
44231000-8 Έτοιμα πλαίσια περίφραξης 1
31130000-6 Εναλλάκτες 1
18425000-4 Ζώνες 1
18332000-5 Πουκάμισα 1
44190000-8 Ποικίλα κατασκευαστικά υλικά 1
44411750-6 Καζανάκια αποχωρητηρίου 1
18800000-7 Υποδήματα 1
18422000-3 Μαντίλια λαιμού 1
31173000-9 Μετατροπέας μετρήσεων 1
18441000-2 Καπέλα 1
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 1
18815000-5 Μπότες 1
18221000-4 Αδιάβροχος ρουχισμός 1
18443310-2 Μπερέδες 1
18939000-0 Τσάντες χειρός 1
33651510-6 Αντιοροί 1
35331500-8 Φυσίγγια 1
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 1
44424300-1 Ανακλαστικές ταινίες 1
18333000-2 Μπλούζες πόλο 1
44212510-7 Γωνίες 1
44800000-8 Βαφές, βερνίκια και μαστίχες 1
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
42520000-7 Εξοπλισμός αερισμού 1
38554000-3 Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας 1
44532200-0 Ροδέλες 1
18114000-1 Ολόσωμα ενδύματα 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
18316000-7 Καλσόν 1
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 1
44112300-1 Διαχωριστικά στοιχεία 1
44167300-1 Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων 1
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 1
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 1
44423740-0 Καλύμματα φρεατίων επίσκεψης 1
18444110-7 Κράνη 1
31214100-0 Διακόπτες 1
32422000-7 Μέρη δικτύου 1
38550000-5 Μετρητές 1
18141000-9 Γάντια εργασίας 1
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 1
14212110-4 Αμμοχάλικο 1
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
18234000-8 Παντελόνια 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
42662100-5 Εξοπλισμός ηλεκτροσυγκόλλησης 1
42131143-0 Βαλβίδες ελέγχου ροής 1
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 1
38624000-5 Οπτικά βοηθήματα 1
18443340-1 Πηλήκια 1
18423000-0 Γραβάτες 1
42142200-8 Μέρη στοιχείων μετάδοσης της κίνησης 1
48326100-0 Σύστημα ψηφιακής χαρτογράφησης 1
44921200-4 Άσβεστος 1
38622000-1 Καθρέφτες 1
44540000-7 Αλυσίδες 1
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 1
44161200-8 Σωλήνες ύδρευσης 1
38428000-1 Ροόμετρα 1
18200000-1 Εξωτερικά ενδύματα 1
18232000-4 Φούστες 1
44176000-4 Μεμβράνες 1
35811100-3 Στολές πυροσβεστών 1
38900000-4 Ποικίλα όργανα εκτιμήσεων ή δοκιμών 1
38412000-6 Θερμόμετρα 1
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 1
38436200-2 Περιστροφικοί εξατμιστήρες 1
38410000-2 Όργανα μέτρησης 1
35113470-4 Προστατευτικά πουκάμισα ή παντελόνια 1
18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα 1
18235400-9 Γιλέκα-επενδύτες 1
32423000-4 Κόμβοι δικτύου 1
42662000-4 Εξοπλισμός συγκόλλησης 1
35125100-7 Αισθητήρες 1
38651100-4 Φακοί φωτογραφικών μηχανών 1
35720000-7 Συστήματα πληροφοριών, επιτήρησης, πρόσκτησης στόχου και αναγνώρισης 1
44331000-9 Ράβδοι (κατασκευαστικές εργασίες) 1
34928472-7 Στύλοι πινακίδων σήμανσης 1
33733000-7 Γυαλιά ηλίου 1
18331000-8 Κοντομάνικες φανέλες 1
42955000-5 Μέρη μηχανημάτων διήθησης 1
35113450-8 Προστατευτικοί επενδύτες ή επώμια 1
18444000-3 Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής 1
18444111-4 Κράνη προστασίας από την πρόσκρουση 1
18816000-2 Γαλότσες 1
31132000-0 Πολυφασικοί κινητήρες 1
18221100-5 Αδιάβροχοι μανδύες 1
42113310-0 Συστήματα προσαγωγής αέρα 1
44611200-8 Αναπνευστικές συσκευές 1
44113100-6 Υλικά πλακόστρωσης 1
44114200-4 Προϊόντα σκυροδέματος 1
18235100-6 Πουλόβερ 1
79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης 1
24910000-6 Κόλλες 1
34320000-6 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste