Θέλετε να ενημερώνεστε στο email σας; Εγγραφείτε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 320,4 χιλ. EUR
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάσει το μεγαλύτερο προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των άρθρων των Κατηγοριών των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας (χαμηλότερη τιμή ανά άρθρο, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό %), για την προµήθεια και τοποθέτηση ειδών εξοπλισμού παιδικών χαρών, καθώς και των απαιτούμενων δαπέδων (ελαστικά πλακίδια ασφαλείας) και λοιπών υλικών για την ανάπλαση δεκαεπτά (17) υφιστάμενων αύλειων χώρων που βρίσκονται σε κτήρια Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 93453. Χρόνος έναρξης υποβολής προσφορών: 07/07/2020 ώρα 08:00, Καταληκτική ημερομηνία υποβολή

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (101)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εξοπλισμός παιδικής χαράς' ( 37535200-9 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
34928400-2 Αστικός εξοπλισμός 20
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 18
37535210-2 Κούνιες παιδικής χαράς 18
37535250-4 Τραμπάλες για παιδικές χαρές 16
33682000-4 Πλακίδια από ελαστικό 11
34991000-0 Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων 10
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 9
37535240-1 Τσουλήθρες για παιδικές χαρές 8
50870000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς 8
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 6
79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης 6
44111700-8 Πλακίδια 6
34992000-7 Πινακίδες και φωτεινές πινακίδες 6
45236210-5 Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς 6
34928200-0 Περιφράξεις 6
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 5
39113300-0 Πάγκοι-καθίσματα 4
31518100-1 Προβολείς 4
14212200-2 Αδρανή υλικά 4
44231000-8 Έτοιμα πλαίσια περίφραξης 4
37535220-5 Εξολισμός αναρρίχησης για παιδικές χαρές 3
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 3
39100000-3 Έπιπλα 3
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 3
44411100-5 Κρουνοί 3
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 3
31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες 2
44112100-9 Υπόστεγα 2
14212000-0 Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά 2
39293400-6 Τεχνητός χορτοτάπητας 2
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 2
34928500-3 Εξοπλισμός φωτισμού οδών 2
51540000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού ειδικής χρήσης 2
37535230-8 Γύροι για παιδικές χαρές 2
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 2
31527260-6 Φωτιστικά συστήματα 2
44316000-8 Σιδηρικά είδη 2
31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 2
37524700-4 Εξαρτήματα παιχνιδιών 1
44191300-8 Μοριοσανίδες 1
44212225-2 Στύλοι 1
37450000-7 Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων και αθλημάτων γηπέδου 1
39121200-8 Τραπέζια 1
37415000-0 Αθλητικός εξοπλισμός 1
71631000-0 Υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης 1
33683000-1 Προστατευτικές επενδύσεις από ελαστικό 1
43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης 1
03451000-6 Φυτά 1
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 1
44532400-2 Αμφιδέτες από χάλυβα 1
77314100-5 Υπηρεσίες χορτοκάλυψης 1
32342412-3 Ηχεία 1
45422100-2 Ξυλουργικές εργασίες 1
42992000-6 Ηλεκτρικά είδη ειδικής χρήσης 1
37416000-7 Εξοπλισμός αναψυχής 1
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 1
37524500-2 Παιχνίδια στρατηγικής 1
44114250-9 Πλάκες από σκυρόδεμα 1
37400000-2 Αθλητικά είδη και εξοπλισμός 1
44112000-8 Διάφορες οικοδομικές κατασκευές 1
39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 1
31731000-9 Ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
71630000-3 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμών 1
37524000-7 Παιχνίδια 1
37461500-2 Τραπέζια επιτραπέζιας αντισφαίρισης 1
37440000-4 Εξοπλισμός γυμναστικής 1
32331600-8 Συσκευές αναπαραγωγής αρχείων MP3 1
45432130-4 Εργασίες κάλυψης δαπέδου 1
34928220-6 Στοιχεία περίφραξης 1
37535270-0 Κιβώτια άμμου για παιδικές χαρές 1
71500000-3 Κατασκευαστικές και συναφείς υπηρεσίες 1
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
37524200-9 Επιτραπέζια παιχνίδια 1
51121000-6 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού γυμναστικής 1
24327330-4 Πισσάσφαλτος 1
19240000-0 Ειδικά υφάσματα 1
37442900-8 Πολυόργανα γυμναστικής 1
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 1
72222300-0 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών 1
14212110-4 Αμμοχάλικο 1
03121210-0 Άνθινες διατάξεις 1
33182100-0 Απινιδωτής 1
39113200-9 Καναπέδες 1
39143110-0 Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα είδη υπνοδωματίου 1
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 1
35261000-1 Πίνακες πληροφοριών 1
45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή 1
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 1
39121100-7 Γραφεία 1
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 1
44618340-0 Σκέπαστρα 1
43327000-1 Προκατασκευασμένος εξοπλισμός 1
32351000-8 Εξαρτήματα εξοπλισμού ήχου και εικόνας 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
37524900-6 Σετ παιχνιδιών 1
37535292-0 Εξοπλισμός αναρρίχησης με σχοινιά 1
32341000-5 Μικρόφωνα 1
39512100-5 Σεντόνια 1
39511100-8 Κουβέρτες 1
45340000-2 Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων και εξοπλισμού ασφαλείας 1
14212120-7 Κροκάλες 1

ΦΟΡΕΙΣ (111)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Εξοπλισμός παιδικής χαράς' (CPV: 37535200-9)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 8
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 2
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste