Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 237,2 χιλ. €
Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπ/μένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

έως 423,9 χιλ. €
Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Ορεστιάδας για δύο (2) έτη”

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (27)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων' ( 50114000-7 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 5
50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων 3
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 3
50112110-7 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων 2
50113000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων 2
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 2
50118400-9 Υπηρεσίες επισκευής βλαβών μηχανοκίνητων οχημάτων 2
50117000-8 Υπηρεσίες μετατροπής και αποκατάστασης οχημάτων 2
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 2
50113200-2 Υπηρεσίες συντήρησης λεωφορείων 2
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 2
50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών 2
50112120-0 Υπηρεσίες αντικατάστασης παρμπρίζ 1
34352100-0 Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων 1
50115000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
50112100-4 Υπηρεσίες επισκευής αυτοκινήτων 1
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 1
50112200-5 Υπηρεσίες συντήρησης αυτοκινήτων 1
50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 1
50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 1
50112300-6 Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες 1
71314100-3 Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 1
50116000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 1
50433000-9 Υπηρεσίες βαθμονόμησης 1
34351000-2 Ελαστικά ελαφράς χρήσεως 1
50531400-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γερανών 1

ΦΟΡΕΙΣ (10)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων' (CPV: 50114000-7)

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste