Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

2 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
έως 1,4 εκατ. €
Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-κόστους του κύκλου ζωής, ανά ομάδες ειδών για την «Προμήθεια οχημάτων και Τριετή Επισκευή και Συντήρηση αυτών» CPV: 34100000, 50110000-9, 34144750-0, 34144212-7, 34142300-7, 34142100-5, 34131000-4, 43313100-1, 34144420-8, 44611500-1, 34110000-1, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.698.924,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (41)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού' ( 34144420-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
43313100-1 Εκχιονιστήρες 11
34131000-4 Ημιφορτηγά 8
34134200-7 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 5
34144431-8 Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα 4
34113200-4 Οχήματα παντός εδάφους 3
34921000-9 Εξοπλισμός συντήρησης οδών 3
16311000-8 Μηχανήματα κοπής χλοοτάπητα 3
42415100-9 Ανυψωτικά οχήματα 2
34113000-2 Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς 2
34144900-7 Ηλεκτρικά οχήματα 2
43812000-8 Εξοπλισμός πριονίσματος 2
34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 2
43262100-8 Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς 2
34114000-9 Ειδικά οχήματα 2
34143000-1 Οχήματα χειμερινής συντήρησης 2
34136100-0 Μικρά φορτηγά 2
16700000-2 Ελκυστήρες 1
16600000-1 Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα 1
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 1
35613000-4 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα 1
34144750-0 Οχήματα μεταφοράς φορτίων 1
34144000-8 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης 1
34138000-3 Οδικοί ελκυστήρες 1
43200000-5 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη 1
43240000-7 Αυτοκινούμενοι οδοστρωτήρες 1
34113100-3 Αυτοκίνητα τύπου τζιπ 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
34136000-9 Φορτηγάκια 1
43312300-6 Μηχανήματα οδοστρωσίας 1
34144210-3 Πυροσβεστικά οχήματα 1
43261100-1 Αυτοκινούμενοι πτυοφόροι φορτωτές 1
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1
34142100-5 Φορτηγά με ανυψωτική πλατφόρμα 1
34390000-7 Εξαρτήματα ελκυστήρων 1
34134000-5 Φορτηγά με επίπεδη και ανατρεπόμενη καρότσα 1
42997200-3 Μηχανές καθαρισμού της εσωτερικής επιφάνειας αγωγών 1
34144510-6 Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων 1
16310000-1 Χορτοκοπτικές μηχανές 1
43262000-7 Μηχανήματα εκσκαφής 1
34110000-1 Επιβατικά αυτοκίνητα 1
42413500-9 Ανυψωτικά συστήματα οχημάτων 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste