Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 63,7 χιλ. €
Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Βιρού της Πράξης "Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού, Δήμου Κέρκυρας"»

έως 35,6 χιλ. €
Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 5/ΕΛΚΕ/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ηλεκτρονικού & Εργαστηριακού Εξοπλισμού, Γραφικής Ύλης, Εργαλείων και Αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου «IR2MA - Μεγάλης Κλίμακας Εργαλεία Διαχείρισης Άρδευσης με σκοπό την Αειφορική Διαχείριση του Νερού σε Αγροτικές Περιοχές και την Προστασία των Οικοσυστημάτων των Υδάτινων Αποδεκτών», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014‐2020», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ‐ ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΕΛΚΕ 80460.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (49)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εργαλεία' ( 44510000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης 3
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 2
44511000-5 Εργαλεία χειρός 2
33168000-5 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
44423000-1 Διάφορα είδη 1
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 1
39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 1
18221000-4 Αδιάβροχος ρουχισμός 1
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 1
18831000-3 Υποδήματα με ενσωματωμένη προστατευτική μεταλλική μύτη 1
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 1
24000000-4 Χημικά προϊόντα 1
34928460-0 Οδικοί κώνοι 1
33168100-6 Ενδοσκόπια 1
39313000-9 Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 1
39100000-3 Έπιπλα 1
31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού 1
43325000-7 Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς 1
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 1
39160000-1 Σχολικά έπιπλα 1
18141000-9 Γάντια εργασίας 1
44113620-7 Άσφαλτος 1
39700000-9 Οικιακές συσκευές 1
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 1
38342100-5 Παλμογράφοι 1
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 1
38652000-0 Κινηματογραφικές μηχανές προβολής 1
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 1
38433300-2 Αναλυτής φάσματος 1
43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 1
44531700-8 Κοχλιωτά είδη από σίδηρο ή χάλυβα 1
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 1
18444111-4 Κράνη προστασίας από την πρόσκρουση 1
18142000-6 Προσωπίδες ασφαλείας 1
44114000-2 Σκυρόδεμα 1
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 1
44212313-6 Υποστηρίγματα 1
32200000-5 Συσκευές εκπομπής για ραδιοτηλεφωνία, ραδιοτηλεγραφία, ραδιοφωνική μετάδοση και τηλεόραση 1
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 1
31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου 1
32522000-8 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
42967000-2 Μονάδες ελεγκτών 1

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste