Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 24,2 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης, μικροεργαλείων και εξοπλισμού ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΛΙΘΙΝΩΝ ΚΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΛΙΘΙΝΩΝ ΚΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΟ ΜΕΝΙΔΙΟΥ»

έως 58,7 χιλ. €
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής ανά άρθρο, επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, με αριθμ. 2188/2019 (ΑΔΑΜ 19PROC005054639 2019-06-04) Διακήρυξη.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (74)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Εργαλεία' ( 44510000-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
44111000-1 Οικοδομικά υλικά 6
44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων 4
39121200-8 Τραπέζια 2
44512940-3 Εργαλειοθήκες 2
38310000-1 Ζυγοί ακριβείας 2
44830000-7 Μαστίχες, πληρωτικά, στόκος και διαλύτες 2
44480000-8 Ποικίλος εξοπλισμός πυροπροστασίας 2
24542000-5 Ακρυλικά πολυμερή σε πρωτογενείς μορφές 2
16810000-6 Μέρη γεωργικών μηχανημάτων 2
44316000-8 Σιδηρικά είδη 2
39224350-6 Φαράσια 2
44500000-5 Εργαλεία, κλειδαριές, κλειδιά, μεντεσέδες, συνδετήρες, αλυσίδες και ελατήρια 2
18441000-2 Καπέλα 2
44423000-1 Διάφορα είδη 2
18221000-4 Αδιάβροχος ρουχισμός 2
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 2
44812000-5 Χρώματα ζωγραφικής 2
44312000-0 Σύρμα περιφράξεων 2
39151100-6 Συστήματα ραφιών 2
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 2
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 2
18141000-9 Γάντια εργασίας 2
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 2
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 2
44523300-5 Εξαρτήματα 2
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2
18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα 2
42670000-3 Μέρη και εξαρτήματα εργαλειομηχανών 1
39224210-3 Βούρτσες ελαιοχρωματιστών 1
18440000-5 Καπέλα και καλύμματα κεφαλής 1
18444000-3 Προστατευτικά καλύμματα κεφαλής 1
18816000-2 Γαλότσες 1
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 1
18142000-6 Προσωπίδες ασφαλείας 1
44514200-8 Μέρη εργαλείων 1
18444110-7 Κράνη 1
42652000-1 Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός 1
44512600-8 Εργαλεία έργων οδοποιίας 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
44611200-8 Αναπνευστικές συσκευές 1
39224000-8 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων 1
44531700-8 Κοχλιωτά είδη από σίδηρο ή χάλυβα 1
24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες 1
34300000-0 Μέρη και εξαρτήματα για αυτοκίνητα οχήματα και για τους κινητήρες τους 1
39224300-1 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη για την οικιακή καθαριότητα 1
38414000-0 Υγρόμετρα 1
43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων 1
39831500-1 Καθαριστικά αυτοκινήτου 1
42651000-4 Πνευματικά εργαλεία χειρός 1
34928520-9 Στύλοι φωτισμού 1
33735000-1 Δίοπτρα-προσωπίδες 1
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 1
42650000-7 Πνευματικά ή μηχανοκίνητα εργαλεία χειρός 1
31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης 1
30192700-8 Γραφική ύλη 1
34324000-4 Τροχοί, μέρη και εξαρτήματά τους 1
31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων 1
18230000-0 Διάφορα είδη ρουχισμού 1
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 1
44511110-9 Τσάπες 1
39141100-3 Ερμάρια και ράφια 1
22992000-0 Χειροποίητο χαρτί ή χαρτόνι 1
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 1
18444100-4 Κράνη ασφαλείας 1
42913500-4 Φίλτρα αέρα για κινητήρες 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
43830000-0 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 1
39224100-9 Σκούπες 1
31670000-3 Ηλεκτρικά μέρη μηχανημάτων ή συσκευών 1
42913300-2 Φίλτρα λαδιού 1
33968000-3 Καλύμματα οφθαλμών 1
44512610-1 Αιχμηρά εργαλεία διάτρησης επιφανειών οδοστρώματος 1
38400000-9 Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών 1
44514100-7 Λαβές εργαλείων 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste