Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

5 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 242,0 χιλ. €
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπ/μένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

έως 237,2 χιλ. €
Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπ/μένων και ανταλλακτικών) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

έως 104,8 χιλ. €
Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση οχημάτων του Δήμου

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (23)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες' ( 50112300-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 3
50112110-7 Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων 2
34352100-0 Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων 1
34352000-9 Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως 1
50116000-1 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 1
50433000-9 Υπηρεσίες βαθμονόμησης 1
34351000-2 Ελαστικά ελαφράς χρήσεως 1
50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 1
09132100-4 Αμόλυβδη βενζίνη 1
50116500-6 Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών 1
50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων 1
34312200-9 Σπινθηριστές 1
31430000-9 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 1
34322000-0 Φρένα και μέρη τους 1
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 1
50531400-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γερανών 1
50530000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων 1
50115000-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών 1
34913000-0 Διάφορα ανταλλακτικά 1
50114000-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων 1
42913000-9 Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα 1
34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα αυτοκινήτων 1
50110000-9 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 1

ΦΟΡΕΙΣ (9)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες' (CPV: 50112300-6)

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste