Συνδρομητικές Υπηρεσίες Περισσοτερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

0 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα
Συνδεθείτε και αποκτήστε πρόσβαση

Έχετε 14 ημέρες εντελώς ΔΩΡΕΑΝ

έως 1,1 εκατ. EUR
Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας έτους 2020

έως 176,0 χιλ. EUR
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής ανά άρθρο, επί των τιμών των άρθρων των ενδεικτικών προϋπολογισμών της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οικονομικού έτους 2020. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 94540. Χρόνος έναρξης υποβολής προσφορών: 13/07/2020 ώρα 08:00, Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/07/2020 ώρα 12 το μεσημέρι.

έως 58,7 χιλ. €
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής ανά άρθρο, επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, με αριθμ. 2188/2019 (ΑΔΑΜ 19PROC005054639 2019-06-04) Διακήρυξη.

έως 51,4 χιλ. €
Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (58)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Προσωπίδες ασφαλείας' ( 18142000-6 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
18141000-9 Γάντια εργασίας 12
18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα 10
18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα 10
35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 10
18444100-4 Κράνη ασφαλείας 8
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 8
33733000-7 Γυαλιά ηλίου 7
18221000-4 Αδιάβροχος ρουχισμός 7
18816000-2 Γαλότσες 6
35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα 6
18441000-2 Καπέλα 5
18220000-7 Ρουχισμός προστασίας από την κακοκαιρία 5
35113410-6 Ενδύματα για βιολογική και χημική προστασία 5
33157100-6 Μάσκες ιατρικών αερίων 4
33735100-2 Προφυλακτικά δίοπτρα 4
18234000-8 Παντελόνια 4
35814000-3 Μάσκες αερίου 3
33741300-9 Απολυμαντικά χεριών 3
44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός 3
34928460-0 Οδικοί κώνοι 3
18424000-7 Γάντια 3
18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα 3
18444110-7 Κράνη 2
18110000-3 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης 2
33968000-3 Καλύμματα οφθαλμών 2
35121300-1 Εξαρτήματα ασφαλείας 2
18440000-5 Καπέλα και καλύμματα κεφαλής 2
18412200-2 Αθλητικά μπλουζάκια 2
18443300-9 Καλύμματα κεφαλής 2
18800000-7 Υποδήματα 2
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 2
18130000-9 Ειδικός ρουχισμός εργασίας 2
18200000-1 Εξωτερικά ενδύματα 1
18444111-4 Κράνη προστασίας από την πρόσκρουση 1
42513100-6 Εξοπλισμός κατάψυξης 1
44510000-8 Εργαλεία 1
33741100-7 Προϊόντα καθαρισμού των χεριών 1
18400000-3 Ειδικά ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης 1
35100000-5 Εξοπλισμός εκτάκτου ανάγκης και ασφαλείας 1
18930000-7 Σάκοι και τσάντες 1
33735000-1 Δίοπτρα-προσωπίδες 1
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 1
18140000-2 Εξαρτήματα επαγγελματικού ρουχισμού 1
18235400-9 Γιλέκα-επενδύτες 1
44611200-8 Αναπνευστικές συσκευές 1
18443330-8 Κουκούλες 1
24455000-8 Απολυμαντικά 1
39831600-2 Καθαριστικά τουαλέτας 1
35121200-0 Ανιχνευτές πλαστών χαρτονομισμάτων 1
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 1
33141123-8 Δοχείο απορριμμάτων οξέων αντικειμένων 1
18318200-3 Ρόμπες 1
18937100-7 Σακούλες συσκευασίας 1
34942000-2 Εξοπλισμός σηματοδότησης 1
44511000-5 Εργαλεία χειρός 1
18223200-0 Επενδύτες 1
18832000-0 Ειδικά υποδήματα 1
35111100-6 Αναπνευστικές συσκευές πυρόσβεσης 1

© 2021 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste