Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 54,0 χιλ. €
έως 49,4 χιλ. €
Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Sustainable management and treatment of Bio-wastes by using Bio-fuels production methods – SUMBIO”» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2014-2020» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, προσφορά, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 61.260,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (18)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης' ( 79410000-1 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 6
79823000-9 Υπηρεσίες εκτύπωσης και παράδοσης 4
79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 4
73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 3
79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης 3
79411100-9 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 3
73110000-6 Υπηρεσίες έρευνας 2
79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 2
75112100-5 Διοικητικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με αναπτυξιακά σχέδια 2
79341100-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 2
79412000-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης 1
72400000-4 Υπηρεσίες Διαδικτύου 1
72246000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής 1
72314000-9 Υπηρεσίες συλλογής και διαταξινόμησης δεδομένων 1
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 1
80400000-8 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες 1
79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 1
30196100-0 Οργανωτές συναντήσεων 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste