Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (32)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα' ( 34144431-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
34110000-1 Επιβατικά αυτοκίνητα 3
34134200-7 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 3
34144710-8 Τροχοφόροι φορτωτές 3
43262100-8 Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς 3
34114000-9 Ειδικά οχήματα 3
43200000-5 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη 3
34114400-3 Μικρά λεωφορεία 2
42415110-2 Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα 2
43260000-3 Αυτοκινούμενα μηχανικά πτύα, εκσκαφείς, πτυοφόροι φορτωτές και αυτοκινούμενα μηχανήματα ορυχείου 2
34115200-8 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων 2
42415100-9 Ανυψωτικά οχήματα 2
34144420-8 Μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού 2
34223100-7 Ημιρυμουλκούμενα 1
16311100-9 Χορτοκοπτικές μηχανές για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα 1
34144510-6 Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων 1
16310000-1 Χορτοκοπτικές μηχανές 1
44613800-8 Κάδοι αποβλήτων 1
43262000-7 Μηχανήματα εκσκαφής 1
16600000-1 Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα 1
42995200-9 Μηχανές καθαρισμού ακτών 1
34144511-3 Οχήματα συμπίεσης απορριμμάτων 1
42414000-1 Γερανοί, κινητά ανυψωτικά πλαίσια και γερανοφόρα οχήματα κατασκευών 1
34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα 1
16000000-5 Γεωργικά μηχανήματα 1
34144210-3 Πυροσβεστικά οχήματα 1
34144000-8 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης 1
34121000-1 Λεωφορεία και πούλμαν 1
34144430-1 Οχήματα οδικού καθαρισμού 1
34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 1
34223000-6 Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα 1
34130000-7 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων 1
42924730-5 Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste