Απεριόριστη πρόσβαση από 0,4€/ημέρα Περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

3 νέες διακηρύξεις το τελευταίο μήνα

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (37)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Αυτοκινούμενα απορροφητικά σάρωθρα' ( 34144431-8 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
34144512-0 Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων 6
34131000-4 Ημιφορτηγά 5
34134200-7 Φορτηγά με ανατρεπόμενη καρότσα 5
34144510-6 Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων 4
34144420-8 Μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού 4
43200000-5 Μηχανήματα χωματουργικών εργασιών και εκσκαφών και συναφή μέρη 4
34114000-9 Ειδικά οχήματα 3
43260000-3 Αυτοκινούμενα μηχανικά πτύα, εκσκαφείς, πτυοφόροι φορτωτές και αυτοκινούμενα μηχανήματα ορυχείου 3
34110000-1 Επιβατικά αυτοκίνητα 3
42415100-9 Ανυψωτικά οχήματα 2
34144710-8 Τροχοφόροι φορτωτές 2
34144210-3 Πυροσβεστικά οχήματα 2
43262100-8 Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς 2
34144000-8 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης 2
16700000-2 Ελκυστήρες 2
43240000-7 Αυτοκινούμενοι οδοστρωτήρες 1
34130000-7 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων 1
42924730-5 Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση 1
34136100-0 Μικρά φορτηγά 1
34138000-3 Οδικοί ελκυστήρες 1
16600000-1 Ειδικά γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα 1
34144750-0 Οχήματα μεταφοράς φορτίων 1
42995200-9 Μηχανές καθαρισμού ακτών 1
42415110-2 Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα 1
34144511-3 Οχήματα συμπίεσης απορριμμάτων 1
42414000-1 Γερανοί, κινητά ανυψωτικά πλαίσια και γερανοφόρα οχήματα κατασκευών 1
34136000-9 Φορτηγάκια 1
34142100-5 Φορτηγά με ανυψωτική πλατφόρμα 1
34223100-7 Ημιρυμουλκούμενα 1
34390000-7 Εξαρτήματα ελκυστήρων 1
34114400-3 Μικρά λεωφορεία 1
34134000-5 Φορτηγά με επίπεδη και ανατρεπόμενη καρότσα 1
34144900-7 Ηλεκτρικά οχήματα 1
44613800-8 Κάδοι αποβλήτων 1
34115200-8 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμων 1
42413500-9 Ανυψωτικά συστήματα οχημάτων 1
43313100-1 Εκχιονιστήρες 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία |  Σύνδεση

add content_paste