Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 38,5 χιλ. €
έως 294,7 χιλ. €
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) σχετικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ - 1458/14-05-2018 και με αριθμ. 07/2018 Διακήρυξης

έως 294,7 χιλ. €
Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) σχετικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (34)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Αντλίες' ( 42122000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 4
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 4
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 4
38434000-6 Αναλυτές 4
42943200-0 Λουτρά υπερήχων 3
33151300-6 Φασματογράφοι 3
33111400-5 Συσκευές ακτινοσκόπησης 3
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 3
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 3
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 3
38510000-3 Μικροσκόπια 3
38433300-2 Αναλυτής φάσματος 3
33191000-5 Συσκευές αποστείρωσης, απολύμανσης και υγιεινής δοντιών 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 3
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2
42122220-8 Αντλίες αποχέτευσης 2
50511000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών 2
38422000-9 Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης 1
31214300-2 Ηλεκτρικοί πίνακες υπαίθρου 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
44321000-6 Καλώδια 1
31221100-2 Ηλεκτρονόμοι ισχύος 1
31221000-1 Ηλεκτρονόμοι 1
31221700-8 Ηλεκτρονόμοι υπερφόρτωσης 1
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 1
44165300-7 Χιτώνια 1
50511100-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών υγρών 1
76431200-5 Υπηρεσίες ανύψωσης σωληνώσεων γεώτρησης 1
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 1
42122130-0 Αντλίες νερού 1
44167110-2 Φλάντζες 1
50532100-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων 1
42981000-6 Γεννήτριες όζοντος 1

© 2018 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste