Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 38,5 χιλ. €
έως 294,7 χιλ. €
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών σχετικά με τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) σχετικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟ - 1458/14-05-2018 και με αριθμ. 07/2018 Διακήρυξης

έως 294,7 χιλ. €
Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) σχετικά με την «Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (38)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Αντλίες' ( 42122000-0 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
38430000-8 Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης 3
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 3
33191000-5 Συσκευές αποστείρωσης, απολύμανσης και υγιεινής δοντιών 3
33111400-5 Συσκευές ακτινοσκόπησης 3
38433300-2 Αναλυτής φάσματος 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 3
38433000-9 Φασματοφωτόμετρα 3
38510000-3 Μικροσκόπια 3
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 3
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 3
38434000-6 Αναλυτές 3
33151300-6 Φασματογράφοι 3
42122500-5 Αντλίες και εξαρτήματα εργαστηρίου 3
42943200-0 Λουτρά υπερήχων 3
50511000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών 2
44164200-9 Σωλήνες 2
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 2
42122220-8 Αντλίες αποχέτευσης 2
76431200-5 Υπηρεσίες ανύψωσης σωληνώσεων γεώτρησης 1
44165100-5 Εύκαμπτοί σωλήνες 1
44167110-2 Φλάντζες 1
39711120-6 Καταψύκτες 1
42500000-1 Εξοπλισμός ψύξης και αερισμού 1
50511100-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών υγρών 1
44163000-0 Σωληνώσεις και εξαρτήματα 1
44165300-7 Χιτώνια 1
50532100-4 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων 1
42122130-0 Αντλίες νερού 1
42510000-4 Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός, μηχανήματα διήθησης 1
42943210-3 Θερμοστάτες εμβάπτισης 1
44321000-6 Καλώδια 1
31221100-2 Ηλεκτρονόμοι ισχύος 1
31221700-8 Ηλεκτρονόμοι υπερφόρτωσης 1
38422000-9 Εξοπλισμός μέτρησης στάθμης 1
31711140-6 Ηλεκτρόδια 1
44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα 1
31214300-2 Ηλεκτρικοί πίνακες υπαίθρου 1
31221000-1 Ηλεκτρονόμοι 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste