Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (60)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Οπτικοακουστικός εξοπλισμός' ( 32321200-1 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής 2
38424000-3 Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου 2
48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
31681000-3 Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα 2
30230000-0 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 2
71315000-9 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τις τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων 2
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2
48000000-8 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 2
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 1
80522000-9 Σεμινάρια κατάρτισης 1
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 1
22462000-6 Διαφημιστικό υλικό 1
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 1
18521000-7 Ρολόγια 1
33191110-9 Αυτόκλειστα 1
30211000-1 Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 1
38300000-8 Όργανα μετρήσεων 1
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 1
32250000-0 Κινητά τηλέφωνα 1
48100000-9 Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους 1
31000000-6 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 1
38436500-5 Μηχανικοί αναδευτήρες 1
22460000-2 Εμπορικό διαφημιστικό υλικό, εμπορικοί κατάλογοι και εγχειρίδια 1
30236200-4 Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων 1
45454100-5 Εργασίες ανακαίνισης 1
38221000-0 Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα) 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
38650000-6 Φωτογραφικός εξοπλισμός 1
45214400-4 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια πανεπιστημίου 1
30233100-2 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30211300-4 Υποδομή ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
30232000-4 Περιφερειακός εξοπλισμός 1
39200000-4 Επιπλώσεις 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 1
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 1
72420000-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης Διαδικτύου 1
34711200-6 Αεροσκάφη χωρίς πιλότο 1
32333200-8 Βιντεοκάμερες 1
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 1
35121700-5 Συστήματα συναγερμού 1
31531000-7 Λαμπτήρες 1
39121100-7 Γραφεία 1
31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό 1
39150000-8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 1
79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 1
44115710-9 Κουβούκλια 1
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 1
39717200-3 Συσκευές κλιματισμού 1
39515420-5 Σκίαστρα από ύφασμα 1
30215000-9 Υλισμικό μικροϋπολογιστών 1
72500000-0 Υπηρεσίες πληροφορικής 1
42664000-8 Εξοπλισμός τήξης 1
38651000-3 Φωτογραφικές μηχανές 1
31710000-6 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1
30216100-7 Οπτικοί αναγνώστες 1
48820000-2 Εξυπηρετητές 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste