Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (26)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια' ( 45232152-2 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης 7
45240000-1 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 7
45232440-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων 4
45232400-6 Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 3
45232150-8 Εργασίες σχετιζόμενες με τους αγωγούς διανομής νερού 3
45245000-6 Εργασίες βυθοκόρισης και άντλησης για εγκαταστάσεις μονάδων επεξεργασίας ύδατος 2
45421110-8 Εγκατάσταση μεταλλικών πλαισίων θυρών και παραθύρων 2
45421130-4 Εγκατάσταση θυρών και παραθύρων 2
45440000-3 Εργασίες χρωματισμών και υαλοτεχνικές εργασίες 2
45247130-0 Κατασκευαστικές εργασίες για υδραγωγεία 2
45330000-9 Υδραυλικές εργασίες 2
45351000-2 Εργασίες μηχανολογικών εγκαταστάσεων 2
45262200-3 Εργασίες θεμελιώσεων και διάνοιξης φρεάτων ύδατος 2
45317100-3 Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης εξοπλισμού άντλησης 2
45410000-4 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων 2
45442000-7 Εργασίες εφαρμογής προστατευτικών επικαλύψεων 2
45232100-3 Επικουρικά έργα για αγωγούς ύδρευσης 2
45255500-4 Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης 2
45247270-3 Κατασκευαστικές εργασίες δεξαμενής 2
45255210-4 Κατασκευαστικές εργασίες για τερματικούς σταθμούς πετρελαίου 1
45216200-6 Κατασκευαστικές εργασίες για στρατιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις 1
45253400-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πετροχημικές εγκαταστάσεις 1
45252127-4 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων 1
45222200-1 Τεχνικά έργα για στρατιωτικές εγκαταστάσεις 1
45315600-4 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης 1
45233120-6 Έργα οδοποιίας 1

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste