Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 53,6 χιλ. €
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Προμήθεια εξοπλισμού παροχής ασύρματου διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας στους χώρους εκδηλώσεων του ΠΣΚΗ

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ" ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ , ΟΠΣ 5035553

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση έγκρισης αίτηματος παράτασης της προσφοράς για τον διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60634.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Έγκριση του 4ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Έγκριση αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού Νο 8/2017.

έως 19,7 χιλ. €
Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακών για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

έως 53,3 χιλ. €
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Περίληψη της με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_8753/14.11.2018 Διακήρυξης Σύμβασης Αναβάθμισης Ακαδημαϊκών Υποδομών Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, με ανοικτή διαδικασία, άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση έγκρισης αναζήτησης διευκρινίσεων από την συμμετέχουσα εταιρεία στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνσιμού Νο 8/2017.

έως 148,1 χιλ. €
Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Διευκρινίσεις για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Νο 8/2017 με α/α συστήματος 60434.

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

Η τρέχουσα κατηγορία δεν έχει υποκατηγορίες

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (60)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ηχεία' ( 32342412-3 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
32341000-5 Μικρόφωνα 4
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 3
38652120-7 Βιντεοπροβολείς 3
38653400-1 Οθόνες προβολής 3
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 3
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές 3
32342420-2 Κονσόλα μείξης ήχου για στούντιο 3
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 3
38651600-9 Ψηφιακές κάμερες 2
32343000-9 Ενισχυτές 2
32400000-7 Δίκτυα 2
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 2
30211200-3 Εξοπλισμός κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 2
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 2
30231310-3 Επίπεδες οθόνες 2
44316000-8 Σιδηρικά είδη 1
30232100-5 Εκτυπωτές και σχεδιογράφοι 1
39100000-3 Έπιπλα 1
31224300-5 Κυτία συνδέσεων 1
42991100-0 Μηχανήματα βιβλιοδεσίας 1
42512200-0 Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου 1
30232130-4 Εκτυπωτές έγχρωμων γραφικών 1
37535200-9 Εξοπλισμός παιδικής χαράς 1
39121200-8 Τραπέζια 1
44231000-8 Έτοιμα πλαίσια περίφραξης 1
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1
30237132-3 Διεπαφές καθολικού σειριακού αγωγού (USB) 1
30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών 1
32331300-5 Συσκευές αναπαραγωγής ήχου 1
32343100-0 Ενισχυτές ακουστικών συχνοτήτων 1
30234000-8 Μέσα αποθήκευσης 1
33182100-0 Απινιδωτής 1
39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες 1
44320000-9 Καλώδια και συναφή είδη 1
44112100-9 Υπόστεγα 1
32580000-2 Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων 1
39113200-9 Καναπέδες 1
32344210-1 Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας 1
39121100-7 Γραφεία 1
44112200-0 Επενδύσεις δαπέδων 1
39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα 1
50316000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών έκδοσης εισιτηρίων 1
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 1
32340000-8 Μικρόφωνα και μεγάφωνα 1
44321000-6 Καλώδια 1
30123000-7 Μηχανές γραφείου και επαγγελματικές μηχανές 1
39221000-7 Εξοπλισμός μαγειρείου 1
30237240-3 Κάμερες Ιστού 1
30121100-4 Φωτοαντιγραφικά 1
31731000-9 Ηλεκτροτεχνικό υλικό 1
30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 1
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 1
31518100-1 Προβολείς 1
39113000-7 Ποικίλα καθίσματα και καρέκλες 1
30214000-2 Σταθμοί εργασίας 1
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 1
51000000-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 1
32331600-8 Συσκευές αναπαραγωγής αρχείων MP3 1
32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου 1
48920000-3 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 1

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste