Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV (215)

CPV Περιγραφή Διαγων
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 952
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 948
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 828
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 347
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 230
33141200-2 Καθετήρες 165
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 142
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 117
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 107
33141310-6 Σύριγγες 97
33164000-7 Κοιλιοσκοπική διάταξη 94
33141126-9 Ράμματα 94
33141110-4 Επίδεσμοι 87
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 84
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 83
33141114-2 Ιατρική γάζα 83
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 75
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 65
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 55
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 50
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 49
33194100-7 Συσκευές και όργανα έγχυσης 47
33181520-3 Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών 47
33168000-5 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής 45
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 44
33141613-0 Σάκοι αίματος 44
33182210-4 Βηματοδότες 39
33182100-0 Απινιδωτής 37
33181200-4 Ηθμός διάλυσης 36
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 35
33162000-3 Συσκευές και όργανα χειρουργείου 35
33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 34
33168100-6 Ενδοσκόπια 34
33196000-0 Ιατρικά βοηθήματα 31
33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 26
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 26
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 26
33141115-9 Ιατρικό βαμβάκι 22
33192160-1 Φορεία 22
33152000-0 Κλίβανος 22
33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 22
33199000-1 Ιατρικός ρουχισμός 22
33157000-5 Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής 22
33141210-5 Καθετήρες με μπαλονάκι 21
33123230-9 Καρδιογράφοι 21
33141615-4 Σάκοι για ούρα 20
33111730-7 Υλικά αγγειοπλαστικής 20
33170000-2 Αναισθησία και ανάνηψη 19
33141750-2 Τεχνητές αρθρώσεις 19
33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 19
33141625-7 Εξοπλισμοί διάγνωσης 18
33111650-2 Συσκευές μαστογραφίας 18
33182220-7 Καρδιακές βαλβίδες 18
33169000-2 Χειρουργικά όργανα 17
33124120-2 Συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους 17
33195000-3 Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών 17
33141121-4 Χειρουργικά ράμματα τραύματος 16
33157400-9 Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές 16
33112000-8 Εξοπλισμός ηχογραφίας, υπερηχογραφίας και doppler 15
33111400-5 Συσκευές ακτινοσκόπησης 15
33184500-8 Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις 15
33192130-2 Ηλεκτρικώς κινούμενα κρεβάτια νοσοκομείων 15
33194200-8 Συσκευές και όργανα μετάγγισης 14
33192120-9 Νοσοκομειακές κλίνες 14
33183100-7 Ορθοπεδικά μοσχεύματα 13
33192230-3 Τράπεζες χειρουργείου 13
33141600-6 Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους 13
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 13
33141111-1 Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι 13
33141112-8 Λευκοπλάστης με γάζα 13
33193000-9 Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη 12
33141510-8 Προϊόντα αίματος 12
33112200-0 Μονάδα υπερήχων 12
33111710-1 Υλικά αγγειογραφίας 12
33194110-0 Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης 11
33141324-7 Βελόνες αιμοδιάλυσης 11
33194120-3 Αναλώσιμα έγχυσης 11
33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 11
33130000-0 Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές 11
33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων 10
33111721-1 Συσκευές ψηφιακής αγγειογραφίας 10
33141117-3 Υδρόφιλο βαμβάκι 9
33172200-8 Συσκευές ανάνηψης 9
33111300-4 Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών 9
33160000-9 Εγχειριτική τεχνική 9
33157100-6 Μάσκες ιατρικών αερίων 9
33141127-6 Απορροφούμενα αιμοστατικά 9
33141760-5 Νάρθηκες 9
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 8
33115000-9 Συσκευές τομογραφίας 8
33141640-8 Παροχέτευση 8
33169100-3 Χειρουργικό λέιζερ 8
33115100-0 Υπολογιστικοί τομογράφοι 8
33141641-5 Καθετήρες παροχέτευσης 8
33192300-5 Ιατρική επίπλωση, εκτός από κλίνες και τράπεζες 8
33141642-2 Εξαρτήματα παροχέτευσης 8
33172100-7 Συσκευές αναισθησίας 8
33191100-6 Αποστειρωτές 7
33141116-6 Επίδεσμοι ατομικά συσκευασμένοι 7
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 7
33141300-3 Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος 7
33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική μονάδα 7
33151300-6 Φασματογράφοι 7
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 7
33141100-1 Επίδεσμοι· αγκτήρες, ράμματα, υλικά απολίνωσης 6
33141118-0 Αποστειρωμένες κομπρέσσες 6
33194210-1 Διατάξεις μετάγγισης αίματος 6
33194220-4 Προμήθειες μετάγγισης αίματος 6
33182240-3 Μέρη και εξαρτήματα για βηματοδότες 6
33193120-6 Πολυθρόνες με τροχούς 6
33141119-7 Χειρουργικές γάζες 6
33197000-7 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης 6
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 6
33111600-7 Συσκευές ακτινογραφίας 6
33131000-7 Οδοντιατρικά εργαλεία χειρός 6
33180000-5 Λειτουργικιή υποστήριξη 6
33141623-3 Κυτία πρώτων βοηθειών 5
33169500-7 Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης 5
33115200-1 Υπολογιστικοί αξονικοί τομογράφοι (CAT) 5
33181400-6 Συσκευή αιμοδιάλυσης για πολλούς ασθενείς 5
33157200-7 Αναπνευστικές συσκευές οξυγόνου 5
33192100-3 Ιατρικές κλίνες 5
33111500-6 Ακτινογραφία δοντιών 5
33141630-5 Ηθμοί διήθησης του πλάσματος του αίματος 5
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 5
33141240-4 Εξαρτήματα καθετήρων 5
33111620-3 Κάμερες ακτίνων γάμμα 5
33110000-4 Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης 5
33195200-5 Κεντρικός σταθμός παρακολούθησης 5
33193110-3 Αναπηρικά καρότσια 5
33141120-7 Αγκτήρες, ράμματα και υλικά ραμμάτων 4
33141323-0 Βελόνες βιοψίας 4
33186000-7 Μονάδα εξωσωματικής κυκλοφορίας 4
33124110-9 Συστήματα διαγνωστικής 4
33141326-1 Βελόνες ακτινολογικών διαδικασιών 4
33185200-2 Κοχλιακά μοσχεύματα 4
33192150-8 Κρεβάτια νοσοκομείων για θεραπευτική αγωγή 4
33141624-0 Εξοπλισμοί χορήγησης φαρμάκων με ορρό 4
33141626-4 Εξοπλισμοί χορήγησης των δόσεων του φαρμάκου 4
33121500-9 Ηλεκτροκαρδιογράφημα 4
33141321-6 Βελόνες αναισθησίας 3
33141220-8 Σωληνίσκοι 3
33150000-6 Συσκευές ακτινοθεραπείας, μηχανοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας και κινησιοθεραπείας 3
33157800-3 Μονάδα χορήγησης οξυγόνου 3
33141123-8 Δοχείο απορριμμάτων οξέων αντικειμένων 3
33151000-3 Συσκευές και εξαρτήματα για ακτινοθεραπεία 3
33124200-7 Συσκευές ακτινοδιαγνωστικής 3
33111610-0 Μονάδα μαγνητικού συντονισμού 3
33128000-3 Ιατρικά λέιζερ εκτός αυτών που προορίζονται για χρήση στη χειρουργική 3
33113000-5 Εξοπλισμός απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού 3
33153000-7 Λιθοτρίπτης 3
33181100-3 Αιμοδιάλυση 3
33171300-2 Σετ ή συσκευασίες επισκληριδίου αναισθησίας 3
33125000-2 Εξοπλισμός ουρολογικών ερευνών 3
33172000-6 Συσκευές αναισθησίας και ανάνηψης 3
33171110-3 Προσωπίδα αναισθησίας 3
33111200-3 Ακτινολογικά εργαστήρια 3
33192330-4 Εξοπλισμός μετάγγισης 2
33181510-0 Νεφρικό υγρό 2
33123200-0 Διατάξεις ηλεκτροκαρδιογραφήματος 2
33191110-9 Αυτόκλειστα 2
33192410-9 Πολυθρόνα οδοντιάτρων 2
33182000-9 Διατάξεις καρδιακής υποστήριξης 2
33138100-7 Οδοντοστοιχίες 2
33141614-7 Σάκοι πλάσματος 2
33171000-9 Διατάξεις αναισθησίας και ανάνηψης 2
33124210-0 Υλικά ακτινοδιαγνωστικής 2
33141113-4 Ταινία επιδέσμου 2
33157110-9 Προσωπίδα οξυγόνου 2
33141610-9 Σάκοι συλλογής υγρών 2
33186200-9 Συσκευές θέρμανσης αίματος και υγρών 2
33112340-3 Ηχοκαρδιογράφοι 2
33191000-5 Συσκευές αποστείρωσης, απολύμανσης και υγιεινής δοντιών 2
33141122-1 Χειρουργικά τσιμπιδάκια 2
33141621-9 Εξοπλισμοί ακράτειας 2
33111660-5 Συσκευές μέτρησης οστικής πυκνότητας 2
33181300-5 Συσκευές ατομικής παρακολούθησης της αιμοδιάλυσης 2
33124130-5 Προμήθειες συσκευών διαγνωστικής 1
33131100-8 Οδοντιατρικά χειρουργικά εργαλεία 1
33158000-2 Ηλεκτρικές, ηλεκτρομαγνητικές και μηχανικές θεραπείες 1
33141710-0 Δεκανίκια 1
33123000-8 Καρδιοαγγειακές διατάξεις 1
33141230-1 Διαστολέας 1
33192340-7 Εξοπλισμός αίθουσας χειρουργείου εκτός από τράπεζες 1
33141125-2 Υλικά για χειρουργικά ράμματα τραυμάτων 1
33167000-8 Φωτισμός χειρουργείου 1
33141520-1 Εκχυλίσματα πλάσματος 1
33123220-6 Καρδιοαγγειογραφικές συσκευές 1
33158100-3 Ηλεκτρομαγνητική μονάδα 1
33157500-0 Θάλαμος συμπιέσεως 1
33193220-7 Μέρη και εξαρτήματα για πολυθρόνες με τροχούς 1
33159000-9 Σύστημα κλινικής χημείας 1
33141770-8 Συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες 1
33121100-5 Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 1
33121200-6 Συσκευές σπινθηρογραφήματος 1
33196100-1 Εξοπλισμός για ηλικιωμένα άτομα 1
33131152-7 Οδοντιατρικά ξέστρα οδοντικής πλάκας 1
33131121-1 Οδοντιατρικές μονάδες κρυοχειρουργικής 1
33131160-6 Οδοντιατρικά ψαλίδια και λεπίδες 1
33124000-5 Συσκευές και προμήθειες διαγνωστικής και ακτινοδιαγνωστικής 1
33158200-4 Συσκευές ηλεκτροθεραπείας 1
33141822-8 Ακρυλικά δόντια 1
33192400-6 Ιατρεία οδοντιάτρων 1
33186100-8 Οξυγονωτής 1
33184200-5 Αγγειακές προθέσεις 1
33141560-3 Ανθρώπινα όργανα 1
33141530-4 Πηκτικοί παράγοντες αίματος 1
33141622-6 Εξοπλισμοί πρόληψης του AIDS 1
33158400-6 Μονάδα μηχανικής θεραπείας 1
33141322-3 Αρτηριακές βελόνες 1
33166000-1 Δερματολογικές διατάξεις 1
33151400-7 Υλικά ακτινοθεραπείας 1
33155000-1 Συσκευές κινησιοθεραπείας 1
33192350-0 Κλίβανοι ιατρικών καλλιεργειών 1
33193100-0 Αναπηρικά καρότσια και πολυθρόνες με τροχούς 1

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ιατρικές συσκευές' ( 331 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 952
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 948
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 828
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 347
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 230
33141200-2 Καθετήρες 165
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 142
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 117
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 107
33141310-6 Σύριγγες 97
33164000-7 Κοιλιοσκοπική διάταξη 94
33141126-9 Ράμματα 94
33141110-4 Επίδεσμοι 87
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 84
33141114-2 Ιατρική γάζα 83
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 83
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 75
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 65
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 55
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 50
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 49
33194100-7 Συσκευές και όργανα έγχυσης 47
33181520-3 Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών 47
33168000-5 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής 45
33141613-0 Σάκοι αίματος 44
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 44
33182210-4 Βηματοδότες 39
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 38
33182100-0 Απινιδωτής 37
33181200-4 Ηθμός διάλυσης 36
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 35
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 35
33162000-3 Συσκευές και όργανα χειρουργείου 35
33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 34
33168100-6 Ενδοσκόπια 34
33196000-0 Ιατρικά βοηθήματα 31
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 26
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 26
33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 26
33141115-9 Ιατρικό βαμβάκι 22
33152000-0 Κλίβανος 22
33192160-1 Φορεία 22
33157000-5 Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής 22
33199000-1 Ιατρικός ρουχισμός 22
33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 22
33141210-5 Καθετήρες με μπαλονάκι 21
33123230-9 Καρδιογράφοι 21
33111730-7 Υλικά αγγειοπλαστικής 20
33141615-4 Σάκοι για ούρα 20
33141750-2 Τεχνητές αρθρώσεις 19
33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 19
33170000-2 Αναισθησία και ανάνηψη 19
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 19
33141625-7 Εξοπλισμοί διάγνωσης 18
33111650-2 Συσκευές μαστογραφίας 18
33182220-7 Καρδιακές βαλβίδες 18
33169000-2 Χειρουργικά όργανα 17
33124120-2 Συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους 17
33195000-3 Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών 17
33141121-4 Χειρουργικά ράμματα τραύματος 16
33157400-9 Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές 16
33192130-2 Ηλεκτρικώς κινούμενα κρεβάτια νοσοκομείων 15
33184500-8 Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις 15
33112000-8 Εξοπλισμός ηχογραφίας, υπερηχογραφίας και doppler 15
33111400-5 Συσκευές ακτινοσκόπησης 15
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 15
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 15
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 14
33192120-9 Νοσοκομειακές κλίνες 14
33194200-8 Συσκευές και όργανα μετάγγισης 14
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 14
33141111-1 Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι 13
33192230-3 Τράπεζες χειρουργείου 13
33141112-8 Λευκοπλάστης με γάζα 13
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 13
33141600-6 Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους 13
33183100-7 Ορθοπεδικά μοσχεύματα 13
33141510-8 Προϊόντα αίματος 12
33193000-9 Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη 12
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 12
33112200-0 Μονάδα υπερήχων 12
33111710-1 Υλικά αγγειογραφίας 12
33771000-5 Προϊόντα υγιεινής από χαρτί 11
33130000-0 Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές 11
33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 11
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 11
33194110-0 Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης 11
33141324-7 Βελόνες αιμοδιάλυσης 11
33194120-3 Αναλώσιμα έγχυσης 11
33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων 10
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 10
33111721-1 Συσκευές ψηφιακής αγγειογραφίας 10
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 10
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 9
33141117-3 Υδρόφιλο βαμβάκι 9
33172200-8 Συσκευές ανάνηψης 9
33141760-5 Νάρθηκες 9
33141127-6 Απορροφούμενα αιμοστατικά 9
33111300-4 Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών 9
33160000-9 Εγχειριτική τεχνική 9
33157100-6 Μάσκες ιατρικών αερίων 9
33115100-0 Υπολογιστικοί τομογράφοι 8
24965000-6 Ένζυμα 8
33141641-5 Καθετήρες παροχέτευσης 8
33141640-8 Παροχέτευση 8
33141642-2 Εξαρτήματα παροχέτευσης 8
33192300-5 Ιατρική επίπλωση, εκτός από κλίνες και τράπεζες 8
33169100-3 Χειρουργικό λέιζερ 8
33115000-9 Συσκευές τομογραφίας 8
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 8
33172100-7 Συσκευές αναισθησίας 8
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 8
33191100-6 Αποστειρωτές 7
33141116-6 Επίδεσμοι ατομικά συσκευασμένοι 7
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 7
33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική μονάδα 7
33151300-6 Φασματογράφοι 7
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 7
33141300-3 Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος 7
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 7
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 7
33111600-7 Συσκευές ακτινογραφίας 6
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 6
33197000-7 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης 6
33600000-6 Φαρμακευτικά προϊόντα 6
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 6
33193120-6 Πολυθρόνες με τροχούς 6
33141119-7 Χειρουργικές γάζες 6
33194220-4 Προμήθειες μετάγγισης αίματος 6
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 6
33182240-3 Μέρη και εξαρτήματα για βηματοδότες 6
33141100-1 Επίδεσμοι· αγκτήρες, ράμματα, υλικά απολίνωσης 6
33180000-5 Λειτουργικιή υποστήριξη 6
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 6
33131000-7 Οδοντιατρικά εργαλεία χειρός 6
33194210-1 Διατάξεις μετάγγισης αίματος 6
24955000-3 Χημικές τουαλέτες 6
33141118-0 Αποστειρωμένες κομπρέσσες 6
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 6
33195200-5 Κεντρικός σταθμός παρακολούθησης 5
33680000-0 Φαρμακευτικά είδη 5
33181400-6 Συσκευή αιμοδιάλυσης για πολλούς ασθενείς 5
33115200-1 Υπολογιστικοί αξονικοί τομογράφοι (CAT) 5
33141623-3 Κυτία πρώτων βοηθειών 5
33111500-6 Ακτινογραφία δοντιών 5
33157200-7 Αναπνευστικές συσκευές οξυγόνου 5
24455000-8 Απολυμαντικά 5
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
18424000-7 Γάντια 5
24100000-5 Αέρια 5
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 5
31711140-6 Ηλεκτρόδια 5
33110000-4 Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης 5
33193110-3 Αναπηρικά καρότσια 5
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 5
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 5
33169500-7 Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης 5
33192100-3 Ιατρικές κλίνες 5
33111620-3 Κάμερες ακτίνων γάμμα 5
33141240-4 Εξαρτήματα καθετήρων 5
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 5
33141630-5 Ηθμοί διήθησης του πλάσματος του αίματος 5
42514300-5 Συσκευές διήθησης 5
44411400-8 Ντουζιέρες 4
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 4
33185200-2 Κοχλιακά μοσχεύματα 4
33192150-8 Κρεβάτια νοσοκομείων για θεραπευτική αγωγή 4
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 4
33141624-0 Εξοπλισμοί χορήγησης φαρμάκων με ορρό 4
33141626-4 Εξοπλισμοί χορήγησης των δόσεων του φαρμάκου 4
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 4
31440000-2 Μπαταρίες 4
33121500-9 Ηλεκτροκαρδιογράφημα 4
33141326-1 Βελόνες ακτινολογικών διαδικασιών 4
30197641-1 Θερμογραφικό χαρτί 4
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 4
34953000-2 Ράμπες πρόσβασης 4
44832000-1 Διαλύτες 4
33186000-7 Μονάδα εξωσωματικής κυκλοφορίας 4
33124110-9 Συστήματα διαγνωστικής 4
33141323-0 Βελόνες βιοψίας 4
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 4
38950000-9 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 4
39295100-7 Ομπρέλες ηλίου 4
24900000-3 Εκλεπτυσμένα και ποικίλα χημικά προϊόντα 4
38510000-3 Μικροσκόπια 4
35121700-5 Συστήματα συναγερμού 4
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 4
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 4
33141120-7 Αγκτήρες, ράμματα και υλικά ραμμάτων 4
33172000-6 Συσκευές αναισθησίας και ανάνηψης 3
33651510-6 Αντιοροί 3
03417100-7 Πριονίδια 3
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 3
33150000-6 Συσκευές ακτινοθεραπείας, μηχανοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας και κινησιοθεραπείας 3
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 3
42122130-0 Αντλίες νερού 3
34922100-7 Υλικά σήμανσης οδών 3
33151000-3 Συσκευές και εξαρτήματα για ακτινοθεραπεία 3
30237131-6 Ηλεκτρονικές κάρτες 3

ΦΟΡΕΙΣ (200)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ιατρικές συσκευές' (CPV: 331)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 974
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 746
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 345
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 285
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 234
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 224
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 223
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 221
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 171
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 166
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 161
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 149
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 147
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 143
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 123
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 90
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 84
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 73
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 61
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 56
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 47
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 40
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 38
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 32
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 31
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 31
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 'ΜΕΤΑΞΑ' 30
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'BΕΝΙΖΕΛΕΙΟ' 28
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 28
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 28
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 26
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ' 25
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 25
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ' 24
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 24
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' 24
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' 22
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 21
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 21
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 20
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 20
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 19
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ 18
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 18
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 18
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 17
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 17
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 17
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 16
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 16
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ' 16
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 16
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 15
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ 15
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ 15
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 14
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 14
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 13
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 13
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ' 13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' 12
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ' 12
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 12
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 11
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 11
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 11
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ' 11
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 11
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ' 10
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 9
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9
ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 9
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 8
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 8
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 'ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ' 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 7
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 7
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 7
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 7
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 7
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 6
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 6
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ) 6
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 5
2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 'ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ' 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ' 5
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ) 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 5
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΤΤΙΚΟΝ' 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ' 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ' 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 4
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε. (N.43/1975) 4
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ) 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) 2
ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 2
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ 2
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 1
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1
3Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΩ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΑΘΗΝΩΝ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ' 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2019 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste