Καθημερινή ενημέρωση στο email σας Δείτε πώς 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

έως 5,3 χιλ. €
έως 9,2 χιλ. €

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV (211)

CPV Περιγραφή Διαγων
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 981
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 968
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 811
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 336
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 219
33141200-2 Καθετήρες 171
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 144
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 133
33141310-6 Σύριγγες 107
33141126-9 Ράμματα 96
33164000-7 Κοιλιοσκοπική διάταξη 96
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 90
33141114-2 Ιατρική γάζα 89
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 89
33141110-4 Επίδεσμοι 86
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 74
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 74
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 68
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 53
33181520-3 Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών 49
33194100-7 Συσκευές και όργανα έγχυσης 48
33168000-5 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής 47
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 44
33196000-0 Ιατρικά βοηθήματα 42
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 41
33182210-4 Βηματοδότες 41
33162000-3 Συσκευές και όργανα χειρουργείου 39
33181200-4 Ηθμός διάλυσης 38
33141613-0 Σάκοι αίματος 38
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 36
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 36
33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 34
33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 32
33182100-0 Απινιδωτής 31
33168100-6 Ενδοσκόπια 25
33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 24
33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 23
33111650-2 Συσκευές μαστογραφίας 23
33192160-1 Φορεία 23
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 23
33141615-4 Σάκοι για ούρα 22
33141210-5 Καθετήρες με μπαλονάκι 22
33170000-2 Αναισθησία και ανάνηψη 22
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 22
33152000-0 Κλίβανος 20
33157000-5 Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής 20
33111400-5 Συσκευές ακτινοσκόπησης 20
33141121-4 Χειρουργικά ράμματα τραύματος 19
33195000-3 Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών 19
33199000-1 Ιατρικός ρουχισμός 18
33141115-9 Ιατρικό βαμβάκι 18
33141625-7 Εξοπλισμοί διάγνωσης 18
33111730-7 Υλικά αγγειοπλαστικής 18
33141600-6 Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους 17
33141750-2 Τεχνητές αρθρώσεις 17
33169000-2 Χειρουργικά όργανα 16
33182220-7 Καρδιακές βαλβίδες 16
33123230-9 Καρδιογράφοι 16
33192130-2 Ηλεκτρικώς κινούμενα κρεβάτια νοσοκομείων 16
33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 15
33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων 15
33112200-0 Μονάδα υπερήχων 15
33112000-8 Εξοπλισμός ηχογραφίας, υπερηχογραφίας και doppler 15
33192120-9 Νοσοκομειακές κλίνες 15
33124120-2 Συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους 15
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 14
33157400-9 Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές 14
33141111-1 Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι 14
33130000-0 Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές 13
33141112-8 Λευκοπλάστης με γάζα 13
33184500-8 Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις 13
33192230-3 Τράπεζες χειρουργείου 13
33157100-6 Μάσκες ιατρικών αερίων 13
33194110-0 Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης 12
33193000-9 Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη 12
33194200-8 Συσκευές και όργανα μετάγγισης 12
33141117-3 Υδρόφιλο βαμβάκι 12
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 11
33141510-8 Προϊόντα αίματος 11
33141324-7 Βελόνες αιμοδιάλυσης 11
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 10
33194120-3 Αναλώσιμα έγχυσης 10
33172200-8 Συσκευές ανάνηψης 10
33141760-5 Νάρθηκες 10
33115000-9 Συσκευές τομογραφίας 10
33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική μονάδα 9
33180000-5 Λειτουργικιή υποστήριξη 9
33183100-7 Ορθοπεδικά μοσχεύματα 9
33141127-6 Απορροφούμενα αιμοστατικά 9
33111620-3 Κάμερες ακτίνων γάμμα 9
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 8
33141640-8 Παροχέτευση 8
33169100-3 Χειρουργικό λέιζερ 8
33192300-5 Ιατρική επίπλωση, εκτός από κλίνες και τράπεζες 8
33169500-7 Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης 8
33172100-7 Συσκευές αναισθησίας 8
33111710-1 Υλικά αγγειογραφίας 8
33191100-6 Αποστειρωτές 8
33115200-1 Υπολογιστικοί αξονικοί τομογράφοι (CAT) 7
33111721-1 Συσκευές ψηφιακής αγγειογραφίας 7
33141119-7 Χειρουργικές γάζες 7
33194220-4 Προμήθειες μετάγγισης αίματος 7
33141100-1 Επίδεσμοι· αγκτήρες, ράμματα, υλικά απολίνωσης 7
33182240-3 Μέρη και εξαρτήματα για βηματοδότες 6
33151300-6 Φασματογράφοι 6
33197000-7 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης 6
33115100-0 Υπολογιστικοί τομογράφοι 6
33141300-3 Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος 6
33141240-4 Εξαρτήματα καθετήρων 6
33141623-3 Κυτία πρώτων βοηθειών 6
33141642-2 Εξαρτήματα παροχέτευσης 6
33131000-7 Οδοντιατρικά εργαλεία χειρός 6
33141641-5 Καθετήρες παροχέτευσης 6
33160000-9 Εγχειριτική τεχνική 6
33192100-3 Ιατρικές κλίνες 5
33181400-6 Συσκευή αιμοδιάλυσης για πολλούς ασθενείς 5
33157800-3 Μονάδα χορήγησης οξυγόνου 5
33141116-6 Επίδεσμοι ατομικά συσκευασμένοι 5
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 5
33111300-4 Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών 5
33193120-6 Πολυθρόνες με τροχούς 5
33111610-0 Μονάδα μαγνητικού συντονισμού 5
33194210-1 Διατάξεις μετάγγισης αίματος 5
33141118-0 Αποστειρωμένες κομπρέσσες 5
33193110-3 Αναπηρικά καρότσια 5
33141120-7 Αγκτήρες, ράμματα και υλικά ραμμάτων 4
33141323-0 Βελόνες βιοψίας 4
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 4
33172000-6 Συσκευές αναισθησίας και ανάνηψης 4
33171000-9 Διατάξεις αναισθησίας και ανάνηψης 4
33125000-2 Εξοπλισμός ουρολογικών ερευνών 4
33124110-9 Συστήματα διαγνωστικής 4
33110000-4 Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης 4
33171300-2 Σετ ή συσκευασίες επισκληριδίου αναισθησίας 4
33141630-5 Ηθμοί διήθησης του πλάσματος του αίματος 4
33157200-7 Αναπνευστικές συσκευές οξυγόνου 4
33171110-3 Προσωπίδα αναισθησίας 4
33151000-3 Συσκευές και εξαρτήματα για ακτινοθεραπεία 4
33111500-6 Ακτινογραφία δοντιών 4
33121500-9 Ηλεκτροκαρδιογράφημα 3
33141321-6 Βελόνες αναισθησίας 3
33141123-8 Δοχείο απορριμμάτων οξέων αντικειμένων 3
33128000-3 Ιατρικά λέιζερ εκτός αυτών που προορίζονται για χρήση στη χειρουργική 3
33192150-8 Κρεβάτια νοσοκομείων για θεραπευτική αγωγή 3
33141626-4 Εξοπλισμοί χορήγησης των δόσεων του φαρμάκου 3
33153000-7 Λιθοτρίπτης 3
33185200-2 Κοχλιακά μοσχεύματα 3
33141614-7 Σάκοι πλάσματος 3
33141326-1 Βελόνες ακτινολογικών διαδικασιών 3
33166000-1 Δερματολογικές διατάξεις 3
33192410-9 Πολυθρόνα οδοντιάτρων 3
33192350-0 Κλίβανοι ιατρικών καλλιεργειών 3
33195200-5 Κεντρικός σταθμός παρακολούθησης 3
33138100-7 Οδοντοστοιχίες 3
33181100-3 Αιμοδιάλυση 2
33181510-0 Νεφρικό υγρό 2
33123200-0 Διατάξεις ηλεκτροκαρδιογραφήματος 2
33192330-4 Εξοπλισμός μετάγγισης 2
33111200-3 Ακτινολογικά εργαστήρια 2
33141530-4 Πηκτικοί παράγοντες αίματος 2
33186000-7 Μονάδα εξωσωματικής κυκλοφορίας 2
33124210-0 Υλικά ακτινοδιαγνωστικής 2
33158200-4 Συσκευές ηλεκτροθεραπείας 2
33157110-9 Προσωπίδα οξυγόνου 2
33192400-6 Ιατρεία οδοντιάτρων 2
33141624-0 Εξοπλισμοί χορήγησης φαρμάκων με ορρό 2
33186200-9 Συσκευές θέρμανσης αίματος και υγρών 2
33112340-3 Ηχοκαρδιογράφοι 2
33191000-5 Συσκευές αποστείρωσης, απολύμανσης και υγιεινής δοντιών 2
33111600-7 Συσκευές ακτινογραφίας 2
33141113-4 Ταινία επιδέσμου 2
33141122-1 Χειρουργικά τσιμπιδάκια 2
33141621-9 Εξοπλισμοί ακράτειας 2
33124200-7 Συσκευές ακτινοδιαγνωστικής 2
33113100-6 Σπιρογράφοι μαγνητικού συντονισμού 2
33141230-1 Διαστολέας 2
33192340-7 Εξοπλισμός αίθουσας χειρουργείου εκτός από τράπεζες 2
33150000-6 Συσκευές ακτινοθεραπείας, μηχανοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας και κινησιοθεραπείας 2
33141710-0 Δεκανίκια 2
33123000-8 Καρδιοαγγειακές διατάξεις 2
33141220-8 Σωληνίσκοι 2
33181300-5 Συσκευές ατομικής παρακολούθησης της αιμοδιάλυσης 2
33131100-8 Οδοντιατρικά χειρουργικά εργαλεία 1
33111660-5 Συσκευές μέτρησης οστικής πυκνότητας 1
33124130-5 Προμήθειες συσκευών διαγνωστικής 1
33167000-8 Φωτισμός χειρουργείου 1
33185100-1 Μέρη και εξαρτήματα βοηθημάτων ακοής 1
33151400-7 Υλικά ακτινοθεραπείας 1
33123220-6 Καρδιοαγγειογραφικές συσκευές 1
33158100-3 Ηλεκτρομαγνητική μονάδα 1
33141770-8 Συσκευές καταγμάτων, καρφιά και πλάκες 1
33157500-0 Θάλαμος συμπιέσεως 1
33193220-7 Μέρη και εξαρτήματα για πολυθρόνες με τροχούς 1
33121100-5 Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 1
33113000-5 Εξοπλισμός απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού 1
33121400-8 Ακουόμετρα 1
33141822-8 Ακρυλικά δόντια 1
33131152-7 Οδοντιατρικά ξέστρα οδοντικής πλάκας 1
33131121-1 Οδοντιατρικές μονάδες κρυοχειρουργικής 1
33131160-6 Οδοντιατρικά ψαλίδια και λεπίδες 1
33141328-5 Βελόνες επισκληριδίου αναισθησίας 1
33196100-1 Εξοπλισμός για ηλικιωμένα άτομα 1
33121200-6 Συσκευές σπινθηρογραφήματος 1
33159000-9 Σύστημα κλινικής χημείας 1
33185400-4 Τεχνητός λάρυγγας 1
33141322-3 Αρτηριακές βελόνες 1
33141560-3 Ανθρώπινα όργανα 1
33193100-0 Αναπηρικά καρότσια και πολυθρόνες με τροχούς 1
33182000-9 Διατάξεις καρδιακής υποστήριξης 1
33155000-1 Συσκευές κινησιοθεραπείας 1
33191110-9 Αυτόκλειστα 1

ΣΥΝΔΥΑΖΟΜΕΝΑ CPV (200)

Το τελευταίο έτος η κατηγορία 'Ιατρικές συσκευές' ( 331 ) συνδυάστηκε με τις παρακάτω

CPV Περιγραφή Διαγων
33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα 981
33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 968
33141700-7 Ορθοπεδικά υλικά 811
33162200-5 Εργαλεία χειρουργείου 336
33192000-2 Ιατρικές προμήθειες 219
33141200-2 Καθετήρες 171
33141620-2 Ιατρικοί εξοπλισμοί 144
33184100-4 Χειρουργικά μοσχεύματα 133
33141310-6 Σύριγγες 107
33164000-7 Κοιλιοσκοπική διάταξη 96
33141126-9 Ράμματα 96
33181500-7 Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών 90
33141114-2 Ιατρική γάζα 89
33181000-2 Διατάξεις νεφρικής υποστήριξης 89
33141110-4 Επίδεσμοι 86
33100000-1 Ιατρικές συσκευές 74
33141420-0 Χειρουργικά γάντια 74
33141320-9 Ιατρικές βελόνες 68
33122000-1 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 53
33181520-3 Αναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών 49
33194100-7 Συσκευές και όργανα έγχυσης 48
33168000-5 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής 47
33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα 44
33696500-0 Αντιδραστήρια εργαστηρίων 43
33196000-0 Ιατρικά βοηθήματα 42
33696300-8 Χημικά αντιδραστήρια 42
33182210-4 Βηματοδότες 41
33162100-4 Εξοπλισμός χειρουργείου 41
33162000-3 Συσκευές και όργανα χειρουργείου 39
33141613-0 Σάκοι αίματος 38
33181200-4 Ηθμός διάλυσης 38
33194000-6 Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης 36
33141800-8 Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά 36
33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα 34
33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 32
33182100-0 Απινιδωτής 31
33168100-6 Ενδοσκόπια 25
33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης 24
33124131-2 Αντιδραστήρια σε ταινίες 23
33111650-2 Συσκευές μαστογραφίας 23
33790000-4 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 23
33192160-1 Φορεία 23
33141500-5 Αναλώσιμα αιματολογικά προϊόντα 23
33141615-4 Σάκοι για ούρα 22
33141210-5 Καθετήρες με μπαλονάκι 22
33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 22
33170000-2 Αναισθησία και ανάνηψη 22
33152000-0 Κλίβανος 20
33157000-5 Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής 20
33111400-5 Συσκευές ακτινοσκόπησης 20
33195000-3 Σύστημα παρακολούθησης των ασθενών 19
33141121-4 Χειρουργικά ράμματα τραύματος 19
33199000-1 Ιατρικός ρουχισμός 18
33141115-9 Ιατρικό βαμβάκι 18
33141625-7 Εξοπλισμοί διάγνωσης 18
33111730-7 Υλικά αγγειοπλαστικής 18
33141750-2 Τεχνητές αρθρώσεις 17
33141600-6 Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους 17
33169000-2 Χειρουργικά όργανα 16
19520000-7 Πλαστικά προϊόντα 16
33182220-7 Καρδιακές βαλβίδες 16
33123230-9 Καρδιογράφοι 16
33192130-2 Ηλεκτρικώς κινούμενα κρεβάτια νοσοκομείων 16
33123100-9 Πιεσόμετρο αρτηριακής πίεσης 15
33112200-0 Μονάδα υπερήχων 15
33124120-2 Συσκευές διαγνωστικής με υπερήχους 15
33112000-8 Εξοπλισμός ηχογραφίας, υπερηχογραφίας και doppler 15
33192120-9 Νοσοκομειακές κλίνες 15
33127000-6 Συσκευές ανοσολογικών αναλύσεων 15
33690000-3 Διάφορα φάρμακα 15
18424300-0 Γάντια μιας χρήσης 14
33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος 14
24931250-6 Μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας 14
33141111-1 Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι 14
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 14
33157400-9 Ιατρικές αναπνευστικές συσκευές 14
33184500-8 Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις 13
33130000-0 Οδοντιατρικά και παραοδοντιατρικά όργανα και συσκευές 13
33192230-3 Τράπεζες χειρουργείου 13
33141112-8 Λευκοπλάστης με γάζα 13
33157100-6 Μάσκες ιατρικών αερίων 13
33194110-0 Αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης 12
33193000-9 Αναπηρικά καρότσια, πολυθρόνες με τροχούς και συναφή είδη 12
33194200-8 Συσκευές και όργανα μετάγγισης 12
33651520-9 Ανοσοσφαιρίνες 12
33141117-3 Υδρόφιλο βαμβάκι 12
33771000-5 Προϊόντα υγιεινής από χαρτί 11
33195100-4 Συστήματα παρακολούθησης 11
38437000-7 Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 11
33141510-8 Προϊόντα αίματος 11
33141324-7 Βελόνες αιμοδιάλυσης 11
24965000-6 Ένζυμα 11
33114000-2 Συσκευές φασματοσκοπίας 10
33194120-3 Αναλώσιμα έγχυσης 10
33793000-5 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 10
33698100-0 Καλλιέργειες μικροβιολογίας 10
33141760-5 Νάρθηκες 10
33172200-8 Συσκευές ανάνηψης 10
33115000-9 Συσκευές τομογραφίας 10
33161000-6 Ηλεκτροχειρουργική μονάδα 9
33180000-5 Λειτουργικιή υποστήριξη 9
33141127-6 Απορροφούμενα αιμοστατικά 9
33183100-7 Ορθοπεδικά μοσχεύματα 9
33600000-6 Φαρμακευτικά προϊόντα 9
33111620-3 Κάμερες ακτίνων γάμμα 9
33124100-6 Συσκευές διαγνωστικής 8
33169500-7 Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτησης 8
33192300-5 Ιατρική επίπλωση, εκτός από κλίνες και τράπεζες 8
33169100-3 Χειρουργικό λέιζερ 8
33141640-8 Παροχέτευση 8
33172100-7 Συσκευές αναισθησίας 8
33191100-6 Αποστειρωτές 8
33111710-1 Υλικά αγγειογραφίας 8
33111721-1 Συσκευές ψηφιακής αγγειογραφίας 7
33194220-4 Προμήθειες μετάγγισης αίματος 7
33141119-7 Χειρουργικές γάζες 7
33115200-1 Υπολογιστικοί αξονικοί τομογράφοι (CAT) 7
24950000-8 Χημικά παρασκευάσματα 7
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού 7
30231000-7 Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών 7
31711140-6 Ηλεκτρόδια 7
33141100-1 Επίδεσμοι· αγκτήρες, ράμματα, υλικά απολίνωσης 7
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα 7
24955000-3 Χημικές τουαλέτες 7
42931100-2 Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και εξαρτήματα 6
33182240-3 Μέρη και εξαρτήματα για βηματοδότες 6
33115100-0 Υπολογιστικοί τομογράφοι 6
33141300-3 Διατάξεις παρακέντησης της φλέβας και εξαρτήματα δειγματοληψίας αίματος 6
38437110-1 Ρύγχη σιφωνίων (πιπετών) 6
33141240-4 Εξαρτήματα καθετήρων 6
33197000-7 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ιατρικής χρήσης 6
33141642-2 Εξαρτήματα παροχέτευσης 6
33141641-5 Καθετήρες παροχέτευσης 6
33131000-7 Οδοντιατρικά εργαλεία χειρός 6
33141623-3 Κυτία πρώτων βοηθειών 6
33160000-9 Εγχειριτική τεχνική 6
31154000-0 Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος 6
33151300-6 Φασματογράφοι 6
42931120-8 Επιτραπέζια μηχανήματα φυγοκέντρισης 6
30197641-1 Θερμογραφικό χαρτί 5
33193110-3 Αναπηρικά καρότσια 5
30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
18424000-7 Γάντια 5
33141116-6 Επίδεσμοι ατομικά συσκευασμένοι 5
33157800-3 Μονάδα χορήγησης οξυγόνου 5
33192500-7 Δοκιμαστικοί σωλήνες 5
31440000-2 Μπαταρίες 5
33193120-6 Πολυθρόνες με τροχούς 5
33631600-8 Αντισηπτικά και απολυμαντικά 5
38437100-8 Σιφώνια (πιπέτες) 5
30192700-8 Γραφική ύλη 5
33181400-6 Συσκευή αιμοδιάλυσης για πολλούς ασθενείς 5
24300000-7 Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες 5
30231300-0 Οθόνες απεικόνισης 5
33111610-0 Μονάδα μαγνητικού συντονισμού 5
33192100-3 Ιατρικές κλίνες 5
34928471-0 Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης 5
33111300-4 Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών 5
33696600-1 Αντιδραστήρια ηλεκτροφόρησης 5
39100000-3 Έπιπλα 5
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5
24100000-5 Αέρια 5
33141118-0 Αποστειρωμένες κομπρέσσες 5
33680000-0 Φαρμακευτικά είδη 5
33194210-1 Διατάξεις μετάγγισης αίματος 5
33172000-6 Συσκευές αναισθησίας και ανάνηψης 4
38420000-5 Όργανα μέτρησης της ροής, της στάθμης, και της πίεσης των υγρών και των αερίων 4
38432210-7 Χρωματογράφοι αερίου 4
33120000-7 Συστήματα καταγραφής και ερευνητικές συσκευές 4
33141120-7 Αγκτήρες, ράμματα και υλικά ραμμάτων 4
39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 4
38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός 4
33171300-2 Σετ ή συσκευασίες επισκληριδίου αναισθησίας 4
33124110-9 Συστήματα διαγνωστικής 4
33772000-2 Χάρτινα είδη μιας χρήσης 4
42521000-4 Εξοπλισμός απαγωγής καπναερίων 4
33141323-0 Βελόνες βιοψίας 4
50421000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού 4
33110000-4 Εξοπλισμός απεικόνισης ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής χρήσης 4
44832000-1 Διαλύτες 4
33125000-2 Εξοπλισμός ουρολογικών ερευνών 4
33171000-9 Διατάξεις αναισθησίας και ανάνηψης 4
34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 4
31600000-2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 4
44411400-8 Ντουζιέρες 4
33141630-5 Ηθμοί διήθησης του πλάσματος του αίματος 4
15700000-5 Ζωοτροφές 4
42514300-5 Συσκευές διήθησης 4
33924000-3 Κιτ ανίχνευσης λοιμωδών νόσων για αυτοψίες 4
33151000-3 Συσκευές και εξαρτήματα για ακτινοθεραπεία 4
33171110-3 Προσωπίδα αναισθησίας 4
33157200-7 Αναπνευστικές συσκευές οξυγόνου 4
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ 4
33111500-6 Ακτινογραφία δοντιών 4
32552100-8 Τηλεφωνικές συσκευές 4
24455000-8 Απολυμαντικά 4
39295100-7 Ομπρέλες ηλίου 4
38510000-3 Μικροσκόπια 4
34953000-2 Ράμπες πρόσβασης 4
31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό 4

ΦΟΡΕΙΣ (200)

Το τελευταίο έτος οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς στην κατηγορία 'Ιατρικές συσκευές' (CPV: 331)

Φορέας Διαγωνισμοί
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 1015
ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 716
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 322
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 303
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ' 249
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ 231
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 212
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 186
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) 173
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 164
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 152
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 149
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' 145
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 141
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 113
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 89
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 83
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 81
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 68
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 56
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 51
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 48
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 39
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 35
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 34
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 32
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 30
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ' 27
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ 26
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 26
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 25
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 25
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 23
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 22
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'BΕΝΙΖΕΛΕΙΟ' 22
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' 21
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ' 21
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' 21
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 21
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 'ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ' 20
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ' 20
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 20
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ' 20
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ 18
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 'ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ' 18
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 18
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 17
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 17
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 17
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 16
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ 15
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ 15
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 15
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 15
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 14
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 14
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ' 14
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 14
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 13
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 'ΜΕΤΑΞΑ' 13
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 13
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 12
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 12
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 11
ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 11
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 11
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 11
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) 11
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ' 11
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 11
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 10
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 10
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 10
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' 10
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ' 10
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 10
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 9
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' 8
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ 7
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 7
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 7
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 'ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ' 7
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ' 7
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 7
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ' 7
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) 7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» 6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ) 5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO' 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 'ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ' 5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 5
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 5
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ 5
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ) 5
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4
2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 4
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 4
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 4
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΤΤΙΚΟΝ' 4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ) 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ' 3
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3
ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ 3
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 3
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 3
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) 3
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 3
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 2
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) 2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ 2
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 2
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» 2
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙO ΑΘΗΝΩΝ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ' 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ' 1
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ 1
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ 1
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 1
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1
ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1
ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ) 1
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1

ΦΟΡΕΙΣ

Οι παρακάτω φορείς προκήρυξαν διαγωνισμούς σε αυτή τη κατηγορία

© 2020 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

add content_paste