Κλάδος Υπηρεσίες Μεταφορών τελευταίες 7 ημέρες

έως 42,0 χιλ. €
Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Περίληψη προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», για την επιλογή αναδόχου για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο της συγκέντρωσης, μεταφοράς (θαλάσσια μεταφορά) και παράδοσης εκθεμάτων προς και από την έκθεση, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς εκθέσεις δομικών υλικών «ΤΗΕ BIG 5 SAUDI 2018» και διακόσμησης και τεχνολογίας ξύλου «WOOD TECH & DESGING EXPO 2018» που θα πραγματοποιηθούν στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας από 05 έως 08 Μαρτίου 2018, ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού σαράντα δύο χιλιάδων (42.000,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την τιμή, ήτοι την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά.

© 2017 contracts.gr   Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Σχετικά με εμάς | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία

content_paste